5G HUB Vaasa -investointihanke

Vasek vari ilman tekstiaVipuvoimaaeu 2014 2020Eakr

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: 5G HUB Vaasa -investointihanke

Hankkeen kesto: 1.8.2021 - 30.6.2023

Päätoteuttaja: VAMK

Hankepartnerit: Vaasan Yliopisto, Novia

Rahoitus: EAKR

Kokonaisbudjetti: 40 000 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Thomas Vikström, Lehtori (Tekniikka)

puh. +358 207 663 330, thomas.vikstrom@vamk.fi

Hankekoodi: A77630

Alusta: Smart City

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Haetulla investointirahoituksella osarahoitetaan Technobothnian tutkimuslaboratorion tiloihin perustettavaa 5G-testilaboratoriota. 5G-verkkojen kattavuus on vielä vähäistä, ja verkkojen rakentaminen on vahvasti säänneltyä, jonka vuoksi pk-yrityksillä voi olla vaikeaa päästä kehittämään 5G-tekniikkaan pohjautuvia ratkaisuja itsenäisesti. Alueen yrityksiä tukeva 5G-labratorio ratkaisee tämän ongelman tarjoamalla hyvät mahdollisuudet testata ja kehittää tuotteita ja ratkaisuja, jotka perustuvat 5G-teknologiaan.

Tavoitteet

Tavoitteena on perustaa Technobothnian tutkimuslaboratorin tiloihin 5G-testilaboratorio. Testilaboratorio mahdollistaa alueen yrityksille pääsyn matalalla kynnyksellä sekä kehittämään että testaamaan uuden tekniikan tuotteita ja ratkaisua. Laboratorio toimii hankkeen aikana, ja se jää toimintaan myös hankkeen jälkeen.

Tulokset

Hankkeen tuloksena perustetaan toimiva 5G-laboratorio, jossa on ajantasainen tekniikka tuotekehitystä ja testausta varten.  Laboratorion perustaminen sisältää kaksi vaihetta:

  1. Tarvittavien laitteistojen hankinta, asentaminen, konfigurointi, testaaminen ja käytön opettelu. Työpakettiin kuuluu myös 5G-taajuuslisenssin hankkiminen
  2. 5G-simulointiohjelmistojen evaluointi, valinta, asentaminen ja käytön opettelu

Laboratoriossa tuotetaan todellisten käyttötapausten ja tarpeiden pohjalta tuloksia teollisuuden käyttöön. 5G Lab perustetaan Technobothnian tiloihin.

Vamk logo

Novia vari

Vaasan yliopisto logo