AM-Akatemia

Vasek vari ilman tekstiaPohjanmaan liitto 4 varinenVipuvoimaaeu 2014 2020Eakr

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: AM-Akatemia

Hankkeen kesto: 1.9.2020 - 31.12.2022

Päätoteuttaja: VAMK

Rahoitus: EAKR

Kokonaisbudjetti: 224 240 €

Hankekoodi: A77199

Alusta: Smart Industry

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Jo toteutettujen hankkeiden, Tulevaisuuden digitaalisen tuotannon ja 3D-valmistuksen osaamiskeskittymän valmistelun sekä Energy Vaasa 3D-Centerin, aikana niissä mukana oleville tahoille on syntynyt näkemys, että Vaasan seudun 3D-osaamiskeskustoiminnasta tulee saada pysyvä, jotta voidaan

a) turvata alueen yritysten ja korkeakoulujen elinvoima ja kilpailukyky,
b) tuottaa lähitulevaisuudessa osaavaa työvoimaa alueen yritysten tarpeisiin sekä
c)valmistautua liittämään nykyistä merkittävämmin mm. robotiikkaa ja automaatiota osaksi yrityksien tuotantoprosesseihin 3D-valmistuksessa.

3D-tulostaminen on kovassa kasvussa maailmanlaajuisesti ja se tulee täydentämään sekä muuttamaan nykyisiä ns. perinteisiä vakiintuneita valmistustapoja, kuten koneistusta, valamista ja hitsaamista. 3D-metallintulostus on kehittynyt viime vuosina merkittävästi, ja laitteita ja uusia materiaaleja sekä sovelluskohteita lanseerataan mm. laitevalmistajien toimesta kiihtyvällä vauhdilla. Myös Vaasan seudulla on havaittavissa yritysten kasvavaa kiinnostusta 3D-tulostamista kohtaan. Jotta korkeakoulujen puolesta voidaan vastata yritysten kasvaviin 3D-tarpeisiin ja varmistaa alueellisen 3D-osaamiskeskustoiminnan jatkuvuus sekä tuottaa osaavaa työvoimaa yrityksille, tarvitaan EnergyVaasa 3D-Center -osaamiskeskuksen rinnalle AM-Akatemia.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on luoda perustettavalle AM-Akatemialle toimintamalli, jonka keskiössä ovat opiskelijat ja heitä ohjaavat ammattikorkeakoulun opettajat sekä alueen yritysten tuoteasiantuntijat. Alustavassa toimintamallissa alueen yrityksien tuoteideat ohjataan ja syötetään AM-Akatemiaan opiskelijoiden jatkokehitettäviksi suunnittelusta 3D-tulostukseen ja jopa testaukseen saakka. Hankkeen tavoitteena on myös kartoittaa ja haastaa mukaan alueen 3D-toimintaan valmistavan teollisuuden lisäksi sellaisia Pohjanmaalla toimivia yrityksiä, joissa ei vielä hyödynnetä 3D-valmistusta/-tulostusta, mutta edellytyksiä on nähtävissä. Lisäksi selvitetään kuparin ja komposiitin käyttöä valmistuksessa, ja tulostetaan niistä prototyyppejä oppimis- ja kokeilutarkoituksessa. Tavoitteena hankkeen päättyessä on, että AM-Akatemian toiminta tukee ja täydentää sekä EnergyVaasa 3D-Center – osaamiskeskuksen että Wärtsilän AM-Campuksen toimintaa siten, että se on tarkoituksenmukaista ja tarpeellista tuottaen toiminnallaan lisäarvoa alueen yrityksille sekä vahvistaa Vaasan seudun elinvoimaisuutta ja 3D-statusta.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli AM-Akatemialle. Hankkeessa luotua toimintamallia voidaan monistaa ja ottaa käyttöön muissa korkeakouluissa ja oppilaitoksissa, joissa halutaan löytää toimiva tapa opiskelijoiden, korkeakoulujen ja yritysten väliseen yhteistyöhön TKI-toiminnassa. Toisena tuloksena syntyy listaus vähintään 50:stä Pohjanmaalla toimivasta yrityksestä, joissa ei vielä hyödynnetä 3D-valmistusta/-tulostusta, mutta hyviä edellytyksiä ja mahdollisuuksia olisi nähtävissä. Näistä yrityksistä vähintään viideltä on saatu tuoteideat opiskelijoille jatkokehitykseen.

Lyhyellä aikavälillä hankkeen työpakettien avulla nostetaan yritysten, opiskelijoiden ja Vaasan ammattikorkeakoulun 3D-osaamista ja tietämystä sekä tiivistetään yhteistyötä. Pidemmällä aikavälillä vahvistetaan positiivista mielikuvaa Vaasan seudusta 3D-valmistamisen ja -tulostamisen edelläkävijänä Suomessa. Tämä parantaa merkittävästi sellaisten uusien opiskelijoiden saamista ja jäämistä Vaasan seudulle, joita kiinnostaa laadukas korkeakouluopetus ajan tasalla olevan 3D-tiedon kautta ja sen soveltamisessa/toteuttamisessa yrityksille AM-Akatemian toiminnan avulla sekä myös mahdollisuus hyvään työpaikkaan.

Vamk logo