FESIO

Okm tunnus fi 2r vaaka sininen l100 cmyk

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: FESIO – Flexible Energy Systems Integration and Optimization (FESIO - Joustavien energiajärjestelmien integrointi ja optimointi)

Hankkeen kesto: 1.1.2022 - 31.12.2024

Päätoteuttaja: Novia

Hankepartnerit: VAMK

Rahoitus: OKM

Kokonaisbudjetti: 950 000 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Ossi Koskinen, Yliopettaja (Liiketalous)

puh. +358 207 663 607, ossi.koskinen@vamk.fi

Hankkeen verkkosivut: http://www.fesio.fi/

Hankekoodi: OKM/117/523/2021

Alusta: Smart Industry

Kieli: Englanti

Hankkeen kuvaus

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu energia kasvattaa jatkuvasti osuuttaan maailmanlaajuisesti, mutta koska uusiutuvien energialähteiden tuotanto on luonnostaan ajoittaista ja jossain määrin myös vaikeasti ennustettavaa, se luo uusia haasteita energiamarkkinoille. Sähkön kysyntä on edelleen melko joustamatonta, jotta voitaisiin tasapainottaa uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa vaihtelevaa tuotantoa ja ylläpitää toimitusvarmuutta sähköverkossa.

Yhteiskuntamme osoittaa vahvaa sitoutumista fossiilisista polttoaineista irtautumiseen. Joustavat energiajärjestelmät -integraation ja optimoinnin (FESIO) hankkeen tavoite, on tukea energia-alan muutosta vastaamalla uusiutuvaan sään mukaan vaihtelevaan tuotantoon energiavarastointi- ja kysyntäjoustoratkaisuilla. Näitä ratkaisuja ovat mm. isot sähkövarastot (large-scale BESS), sähköajoneuvojen hyödyntäminen verkon tukena (Vehicle to Grid) ja teknisellä alustalla kootut kysyntäjoustoratkaisut (Virtual Power Plants).

Tavoitteet

FESIO pyrkii toteuttamaan poikkitieteellistä TKI-toimintaa tutkimuksen laadun ja kilpailukyvyn parantamiseksi neljässä toisiinsa linkitetyssä työpaketissa yhteistyössä sidosryhmien kanssa energian, meren (off grid), liikenteen ja logistiikan sovelluksissa:

  • Energiajärjestelmän käyttö ja kunnossapito (WP1)
  • Energiajärjestelmän integrointi (WP2)
  • Liiketoimintamallit (WP3)
  • Ekosysteemin kehittäminen (WP4)

Tulokset

FESIO tarjoaa uusia ja innovatiivisia mahdollisuuksia tekoälyn (AI) ohjaamaan energiajärjestelmien hallintaan ja optimointiin. Se vahvistaa alueellista TKI-osaamista energian varastoinnin ja integroinnin alalla sekä lisää osaamista ja ekosysteemiyhteistyötä kohti kansainvälistä mainetta. Hanke tukee suoraan energiateknologian kehitystä mahdollistaen sujuvamman siirtymisen vähähiilisempään tulevaisuuteen.

FESIO tarjoaa täysin uusia ja merkittäviä lähestymistapoja ja mahdollisuuksia energiajärjestelmän hallintaan ja optimointiin energiateollisuuden paradigman muutoksen aikana yhdistäen ja vahvistaen TKI-osaamista, laatua ja yhteistyötä eri toimijoiden, mukaan lukien kaksi ammattikorkeakoulua, välillä Pohjoismaiden johtavassa energiaklusterissa. FESIO:n toimien ja tulosten aiotut vaikutukset ovat:

  • Kansainvälisesti tunnustetun korkealaatuisen TKI-klusterin rakentaminen
  • Tutkimusosaamisen ja yhteistyön kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti
  • Vaikuttaminen ekosysteemin TKI-toimijoiden verkostoitumiseen ja yhteisiin valmiuksiin
  • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaaminen teollisuudelle ja liiketoiminnan kehittämiskyvyn vahvistaminen
  • Älykkäillä järjestelmillä tehostetun teknologian validointi
  • Osallistuminen Agenda2030:ssa muotoiltujen yhteiskunnan tarpeiden täyttämiseen

Vamk logo

Novia vari

Uutiset