Liiketalousosaamista akkuarvoketjulle

Jotpa suomi

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Liiketalousosaamista akkuarvoketjulle

Hankkeen kesto: 5.5.2023 - 31.10.2024

Päätoteuttaja: VAMK

Rahoitus: Jotpa

Kokonaisbudjetti: 52 500 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Teemu Myllylä, Lehtori (Liiketalous)

puh. +358 207 663 329, teemu.myllyla@vamk.fi

Hankekoodi: OPH-4586-2022

Alusta: Smart Industry, Smart City

Kieli: Englanti

Hankkeen kuvaus

Koulutuksella vastataan työmarkkinoiden uusiin todennettuihin osaamistarpeisiin, joita tarvitaan akkuteollisuuden kasvaessa. Opinnot ovat työelämälähtöisiä, ja ne ovat mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus on suunnattu sekä työssäkäyville että työmarkkinoiden ulkopuolella oleville henkilöille. Opetus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena, jotka taltioidaan ja/tai ohjattuina verkko-opintojaksoina. Koulutus järjestetään yhtenä jatkuvana toteutuksena. Tarjottavat opintojaksot ovat vaatimustasoltaan sellaisia, että ne voidaan hyväksilukea alempaan korkeakoulututkintoon.

Tavoitteet

Tavoitteena on kouluttaa kolmen opintojakson avulla 25 opiskelijaa, jotka toimivat  potentiaalisesti akkuteollisuuden piirissä. Opinnot ovat laajudeltaan 15 opintopistettä, ja kokonaisuus muodostuu kolmesta opintojaksosta, jotka ovat laajuudeltaan 5 opintopistettä:

  1. Energiavarastoinnin liiketoimintamallit, 5 op
  2. Gigaprojektin johtaminen, 5 op
  3. Akkuliiketoiminnan logistiikka, 5 op

Osallistujat voivat osallistua yhteen tai useampaan opintojaksoon tai he voivat suorittaa halutessaan koko opintokokonaisuuden.

Tulokset

Koulutuksen jälkeen osallistuneet tuntevat energiavarastoinnin liiketoimintamallit, osaavat gigaprojektin johtamisen perusteet ja hallitsevat akkuliiketoiminna logistiikan. Osallistuneet parantavat työllisyysmahdollisuuksiaan akkuteollisuuden liiketoiminnan parissa, ja voivat toimia jo olemassa olevassa työssään paremmin akkuteollisuudessa syvennettyään akkuteollisuuden toimintatapohin.

Vamk logo