SGFER

Vipuvoimaaeu 2014 2020Eakr

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: SGFER - Älyverkon ja joustavien energiaresurssien tutkimusympäristö

Hankkeen kesto: 1.10.2020 - 31.5.2023

Päätoteuttaja: Vaasan Yliopisto

Hankepartnerit: VAMK

Rahoitus: EAKR

Kokonaisbudjetti: 160 643 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Jari Koski, Lehtori (Tekniikka)

puh. +358 207 663 488, jari.koski@vamk.fi

Hankekoodi: A76338

Alusta: Smart Industry

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

VEBICin SmartGrid-laboratorion kehittämisen työpaja-analyysiraportin perusteella seuraavan kolmen vuoden aikana yritysten todennäköisimmät TKI-toimenpiteet kohdistuvat viiteen eri osa-alueeseen:

  1. sähköverkkojen suojaukseen ja vianhallintaan,
  2. mikroverkkoihin ja energiayhteisöihin,
  3. hajautettuun ja uusiutuvaan energian tuotantoon,
  4. energian varastointiin ja joustomarkkinoihin sekä
  5. energiaverkkojen digitalisaatioon.

VEBIC SmartGrid-laboratorion tulevaisuuden toiminnan kannalta tärkeässä testauksessa ja simulaatioissa yritysten TKI-mielenkiinto kohdistuu mikroverkkojen, hajautetun energiatuotannon sekä joustavien energiajärjestelmien ratkaisuiden ja regulaation kehittämiseen. Vastanneiden yritysten kiinnostus tulevaisuuden piloitointihankkeisiin oli myös merkittävää.

TKI-tarpeisiin vastaamiseksi SGFER-hankekokonaisuudessa kehitetään nykyinen VEBIC SmartGrid –laboratorio seuraavalle tasolle liittämällä kokonaisuuteen todellisia seurantalaitteita ja ns. PHIL-ominaisuuksia (Power- Hardware – In – the – Loop) sekä luomalla SmartGrid – laboratoriolle palvelukonseptit ja toimintamallit. Hankekokonaisuudessa kehitettävä mikroverkkokokonaisuus mahdollistaa älyverkkojen suojalaitteiden ja uusiutuvan energiatuotannon, akkuvarastojen tehoelektronisten suuntaaja- ja liityntälaitteiden toimintojen vuorovaikutuksen tutkimuksen niiden yhteensopivuuden ja luotettavan toiminnan kannalta.

Tavoitteet

SGFER-hankekokonaisuuden tavoitteena on VEBIC SmartGrid-ympäristön mikroverkkojen tutkimusta, testausta, konseptointia ja niiden kaupallistamisen nopeuttamista tukevan PHIL1- laitteistokokonaisuuden toteuttaminen ja käyttöönotto. Tavoitteina ovat myös PAC – laiteympäristön päivittäminen ja VEBIC SmartGrid-laboratorion palvelukonseptin kehittäminen.

Hankekokonaisuus toteutetaan kahdessa työpaketissa, joissa laajennetaan prosessiväylä-testiympäristöä, toteutetaan mikroverkkojen testausympäristön (PHIL1) hankinta ja käyttöönotto, päivitetään PAC-laboratorio vastaamaan tämän päivän komponenttien kehityssykliä, määritetään laajennetun VEBIC SmartGrid-laboratorion palvelukonseptit ja toimintamalli sekä pilotoidaan määritetyt palvelukonseptit case-pohjaisesti.

Tulokset

SGFER-hankekokonaisuus lisää yhteistyömahdollisuuksia, kehittää osaamista ja yhteiskehittämistä VEBIC SmartGrid-laboratorion ja yritysten kanssa, tehostaa suoraan kohderyhmään kuuluvien yritysten TKI-prosesseja ja nopeuttaa uusien tuotteiden kaupallistamista. Hankkeen tuotokset lisäävät VEBIC SmartGrid-laboratorion kiinnostavuutta kansainvälisissä korkeakoulu- ja tutkimuslaboratorioverkostoissa.

Vamk logoVaasan yliopisto logo