YoungWalkTheTalk

Vaasan kaupunki logoPohjanmaan liitto

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: YoungWalkTheTalk

Hankkeen kesto: 23.5.2022 - 31.3.2023

Päätoteuttaja: VAMK

Rahoitus: AKKE

Kokonaisbudjetti: 58 415 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Marja-Riitta Vest, Johtaja, TKI- ja palveluliiketoiminta (Korkeakoulupalvelut)

puh. +358 207 663 500, marja-riitta.vest@vamk.fi

Alusta: Smart Well-Being, Smart City

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

YoungWalkTheTalk-hanke on syntynyt erilaisissa tapahtumissa, tilaisuuksissa ja projekteissa esiin nousseesta haasteesta, jossa nuoret toivoivat enemmän nuorille suunnattua sisältöä ja kohtaamispaikkoja paikkakunnalle muuttaneiden ja paikallisten nuorten välillä Vaasassa ja Vaasan seudulla. Hankkeessa sisällön tuottaminen aina ideoinnista lopulliseen tulokseen saakka tehdään yhteistuottamisen kautta ja sisältö tuotetaan sinne, minne nuorien on helppo saapua kävellen, pyöräillen tai julkisilla. Hankkeessa konseptoidaan a) toteutusorganisaatiota, joka syntyy nuorten ja heitä tukevien sidosryhmien välille ja b) yhteistuottamisen toimintamallia ja -prosessia, jonka kautta ideat viedään käytäntöön. Konseptointi tapahtuu yhteistuottamisen pilotoinneilla.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteet on jaettu kolmeen osaan:

  1. Pysyvän co-creation -toteutusorganisaation konseptointi niin, että se tuottaa lisäarvoa potentiaalisille rahoittajille, kuten kaupungille, oppilaitoksille, yrityksille ja yhdistyksille
  2. Citizen co-creation -toimintamallin ja prosessin konseptointi ja pilotointi, jonka tuloksena nuoret ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat uutta kansainvälisempää ja monikulttuurisempaa, kestävää ja viihtyisämpää Vaasaa ja Vaasan seutua
  3. Yhteistuottamisen prosessin pilotointi vuoden 2022 aikana nuorten kannalta helposti saavutettavissa olevissa tiloissa kaupungin keskustan tuntumassa

Tulokset

Ensimmäisten pilottien ja konseptiluonnosten esittely tapahtuu YoungTalk-tapahtumassa elokuussa 2022. Tilaisuus on myös lähtölaukaus konseptin mukaiselle nuorten yhteistuottamisen prosessille. YoungWalkTheTalk-hankkeen tavoitteena on osoittaa, miten nuorten kaupunkilaisten yhteistuottamisella voidaan tehdä Vaasan kaupungista monikulttuurisempi, kiinnostavampi ja elävämpi niin paikallisille kuin Vaasaan tuleville nuorillekin. Käytännön tuloksia on tarkoitus esitellä laajasti, jotta pysyvä toimintaorganisaatio voi aloittaa toimintansa heti vuoden 2023 alussa. Pysyvä toimintaorganisaatio ja kehitetty toimintakonsepti työkalupakkeineen sekä käytännön esimerkkeineen on hyvin tärkeä osa Vaasan kaupungin hiilineutraaliustavoitetta, ja myös kansainvälistä tunnettavuutta co-creationin saralla. Hankkeessa luodaan konsepti, joka on keskeinen osa kestävää ja vastuullista kaupunkia, jota nuoret saavat olla itse tekemässä. Konsepti suunnitellaan siten, että se on toistettavissa muissa alueen kunnissa ja laajennettavissa myös muille kaupunkilaisryhmille.

YoungWalkTheTalk-yhteistyö muutti sitä, miten nuoret näkevät Vaasan

 

Vamk logo

Uutiset