Akkujen arvoketju

Koulutus avaa akkuteollisuuden ovet ja antaa sinulle kattavan käsityksen alan ytimessä olevista käsitteistä ja sääntelystä. Opi, miten erilaiset akkutyypit muuttavat energiasektoria ja ymmärrät akkuarvoketjun eri vaiheet, aina raaka-aineista kierrätykseen. Tulevaisuuden energiateknologia alkaa täältä! Opintojakso on osa Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet – koulutuskokonaisuutta.

Akkuteollisuuden kasvaessa on tarvetta korkeasti koulutetuille osaajille. Uusi Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet – koulutus alkaa Vaasan ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun sekä toisen asteen oppilaitos Vamian yhteistyönä. Koulutus on maksuton ja toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta. 

Rgb check väri

Hyödyt

 • Akkuteollisuuden kasvaessa on tarvetta korkeasti koulutetuille osaajille.
 • Opintojakso antaa sinulle valmiudet työskennellä akkuarvoketjun eri vaiheisiin liittyvissä tehtävissä.
 • Opit tunnistamaan koko akkujen arvoketjun rakenteen.
 • Opit perusteet alan keskeisistä termeistä ja alaan vaikuttavasta lainsäädännöstä.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Akkujen parissa työskentelevät tai alalle haluavat.
 • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla).
 •  Opinnot ovat alemman korkeakoulututkinnon tasoisia ja sopivat monialaisesti insinööreille ja ammattikoulun käyneille. Opinnoissa pärjätäkseen hakijalla on hyvä olla vähintään 2. asteen tutkinto suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:

 • Tunnet akkualan keskeiset käsitteet ja termit ja hahmotat akkualan nykytilanteen, tulevaisuuden näkymät ja akkujen merkityksen energia-alan muutoksessa.
 • Tiedät alaan vaikuttavat keskeiset EU-tason ohjeet ja sääntelyt ja tunnet erilaisia akku- ja kennotyyppejä, sekä niiden ominaisuuksia.
 • Osaat tunnistaa akkuarvoketjun rakenteen ”kaivoksesta kierrätykseen”, mm. akkujen valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden kaivostoiminnasta, rikastamisesta ja jalostuksesta, kennojen ja akkupakettien valmistamisesta, niihin liittyvästä elektroniikasta ja käyttösovelluksista, uudelleen käytöstä sekä kierrätysprosesseista. 

 

Sisältö

 • Akkualan termit ja käsitteet
 • Akkualan nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät
 • Akkujen merkitys energia-alan murroksessa
 • Alan EU-ohjeet ja sääntely
 • Erilaiset akku- ja kennotyypit ja niiden ominaisuudet
 • Akkuarvoketjun koko rakenne

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Osallistuminen edellyttää, että osallistujalla on käytössä oma tietokone ja verkkoyhteys.

Opiskelumateriaali

 • Opettajan ilmoittama materiaali.
 • Koulutuksen opetuskieli on suomi. Kirjallinen materiaali voi sisältää englanninkielisiä osioita.

Aikataulu ja paikka

 • 21.11.2023-14.12.2023
 • Opetusta on verkossa tiistai-iltapäivisin kello 14–16. 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja tyã¶llisyyden palvelukeskus

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat rahoittaja.

 

Lisätiedot

Sanna Kangasvieri
sanna.kangasvieri@vamia.fi

Jari Saarenpää
jari.saarenpaa@vamia.fi

Ilmoittautumisohjeet

Koulutukseen hakeminen ja ilmoittautuminen tapahtuu Opintopolussa.  

Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat. Yksittäisestä yrityksestä osallistuvien määrää voidaan joutua rajoittamaan. 

Ilmoittautumiseen, peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu opintopolussa

Yhteistyökumppanit:

Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet – koulutus alkaa Vaasan ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun sekä toisen asteen oppilaitos Vamian yhteistyönä.

Centria tunnus rgb fi

01 lab eng cmyk (1)

Oy eduvamia ab logo