Akkujen turvallisuus

Opi akkuihin liittyvien turvallisuusriskien hallintaa ja suojautumista niitä vastaan! Tämä opintojakso varmistaa, että hallitset akkuihin liittyvät turvallisuusasiat, olipa kyse sitten akkujen valmistuksesta, käytöstä tai kierrätyksestä. Turvallisuus on avainasemassa akkualalla, ja tämä opintojakso antaa sinulle tarvittavan osaamisen. Opintojakso on osa Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet – koulutuskokonaisuutta.

Akkuteollisuuden kasvaessa on tarvetta korkeasti koulutetuille osaajille. Uusi Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet – koulutus alkaa Vaasan ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun sekä toisen asteen oppilaitos Vamian yhteistyönä. Koulutus on maksuton ja toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta.

Rgb check väri

Hyödyt

 • Akkuteollisuuden kasvaessa on tarvetta korkeasti koulutetuille osaajille.
 • Opintojakso antaa sinulle valmiudet tunnistaa akkuihin liittyviä turvallisuusriskejä.
 • Opit minimoimaan akkuihin liittyviä vaaroja ja suojautumaan niiltä sekä toimimaan akkuihin liittyvissä vaaratilanteissa.
 • Ymmärrät kuinka turvallisuus tulee ottaa huomioon akkujen arvoketjun eri vaiheissa.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Akkujen parissa työskentelevät tai alalle haluavat.
 • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla).
 •  Opinnot ovat alemman korkeakoulututkinnon tasoisia ja sopivat monialaisesti insinööreille ja ammattikoulun käyneille. Opinnoissa pärjätäkseen hakijalla on hyvä olla vähintään 2. asteen tutkinto suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:

 • Tunnistat akkuihin liittyviä turvallisuusriskejä ja vaaroja, sekä tiedät kuinka niitä voidaan minimoida ja miten niiltä voidaan suojautua. Osaat myös toimia akkuihin liittyvissä vaaratilanteissa.
 • Osaat keskeiset seikat mm. akkujen kemikaali-, palo-, sähkö-, ympäristö- ja niihin liittyvistä henkilöturvallisuuden osa-alueista.
 • Ymmärrät turvallisuuden osa-alueiden merkityksen akkujen valmistuksen, varastoinnin, kuljetuksen ja käytön aikana sekä eri käyttökohteissa, käytöstä poistamisessa ja kierrätysprosesseissa.

Sisältö

 • Akkujen turvallisuus, riskit ja vaarat koko akkuarvoketjussa
 • Riskien minimointi ja niiltä suojautuminen
 • Toiminta akkuihin liittyvissä vaaratilanteissa

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Osallistuminen edellyttää, että osallistujalla on käytössä oma tietokone ja verkkoyhteys.

Opiskelumateriaali

 • Koulutuksen opetuskieli on suomi. Kirjallinen materiaali voi sisältää englanninkielisiä osioita.
 • Opettajan ilmoittama materiaali.

Aikataulu ja paikka

11.1.-14.3.2024

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja tyã¶llisyyden palvelukeskus

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat rahoittaja.

 

Lisätiedot

Sanna Kangasvieri
sanna.kangasvieri@vamia.fi

Jari Saarenpää
jari.saarenpaa@vamia.fi

Yhteistyökumppanit:

Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet – koulutus alkaa Vaasan ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun sekä toisen asteen oppilaitos Vamian yhteistyönä.

Centria tunnus rgb fi

01 lab eng cmyk (1)

Oy eduvamia ab logo

Ilmoittautumisohjeet

Koulutukseen hakeminen ja ilmoittautuminen tapahtuu Opintopolussa.  

Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat. Yksittäisestä yrityksestä osallistuvien määrää voidaan joutua rajoittamaan. 

Ilmoittautumiseen, peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

 

Ilmoittaudu opintopolussa