Takaisin kotiin – paluu hoitotyöhön koulutushanke, 30 op

Sosiaali- ja terveys
Opiskelijatarina

Opiskelijatarina

Takaisin kotiin - koulutushankkeemme opiskelija halusi pitää tutkintonsa taidot ja valmiudet hoitotyöhön ajan tasalla. Hankekoulutus tarjosi hänelle mahdollisuuden kokeilla hoitotyötä ja harkita rauhassa siihen paluuta.

Lue koko tarina

Jotpa suomi

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Takaisin kotiin – paluu hoitotyöhön koulutushanke, 30 op

Koulutus on tarkoitettu terveysalan opisto tai AMK-tasoisen tutkinnon suorittaneille henkilöille (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö), jotka eivät ole tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan työllisessä työvoimassa mukana. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille, jotka omaavat alan koulutuksen ja pätevyyden toimia ammatinharjoittajina Suomessa ja haluavat saada vahvistusta suomen kielen käyttöön.

Koulutuksessa päivitetään osallistujien valmiudet ja ammatillinen osaaminen vastaamaan alan nykypäivän vaatimuksia. Tavoitteena on, että osallistujat työllistyvät terveysalalle koulutuksen jälkeen tai jo koulutuksen aikana.

Koulutus on MAKSUTON.

Ilmoittautuminen tapahtuu Opintopolun kautta

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja tarvitsee tietoja tilastointia varten. Lomakkeen täyttäminen on edellytys koulutukseen osallistumiselle.

Rgb check väri

Hyödyt

  • Koulutuksesssa päivitetään osallistujien valmiudet ja ammatillinen osaaminen vastaamaan alan nykypäivän vaatimuksia
  • Tavoitteena on mahdollistaa osallistujan työllistyminen terveysalalle koulutuksen jälkeen tai jo koulutuksen aikana
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

  • Terveysalan opisto tai AMK-tasoisen tutkinnon suorittaneet henkilöt (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö), jotka eivät ole tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan työllisessä työvoimassa mukana
  • Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille, jotka haluavat saada vahvistusta suomen kielen käyttöön, mutta he omaavat jo alana koulutuksen

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan pääasiassa verkkokoulutuksena, hoitotyön simulaatioharjoitukset pidetään lähiopetuksena viikoilla 46 ja 48 (2+2 päivää, perjantaisin ja lauantaisin). Hoitotyöhön tutustuminen toteutuu opiskelijan hankkimassa harjoittelupaikassa/työpaikassa esimerkiksi kotipaikkakunnalla. Oppmisympäristönä toimii Moodle, josta löytyy koulutuksen opetusmateriaalit ja tehtävät.

Koulutuksen sisältö:

Kliininen hoitotyö, 10 op

  • Näyttöön perustuva terveyden edistäminen ja  hoitotyö
  • Turvallinen lääkehoito
  • Potilas- ja työturvallisuus sekä hoitotyön dokumentointi
  • Ohjausosaaminen ja omahoidon tukeminen

Hoitotyön simulaatioharjoitukset, 5op

Harjoittelu erilaisissa hoitoympäristöissä, 15 op

Lisätiedot

Riitta Häyry

Koulutuspäällikkö

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

riitta.hayry@vamk.fi | 050 4101418

Päivi Autio

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

paivi.autio@vamk.fi | +358 207 663 308