Mitä kuuluu, Annika Hissa?

Annika Hissa

Annika Hissa

Muovan johtaja kertoo näkemyksiään ja kokemuksiaan käynnissä olevista hankkeista, Muovan tiimiä inspiroivista asioista sekä siitä, millaista Muovassa työskentely oikein on.

Mitä inspiroivia ja merkittäviä töitä Muovassa on viime aikoina toteutettu?

Suurin osa projekteistamme on kansainvälisiä ja niillä on pysyviä vaikutuksia moniin sidosryhmiin. Esimerkkeinä tällaisista projekteista voisin mainita seuraavat:

ECOLABNET

Projektissa kehitettiin Itämeren alueelle ECOLABNET-verkosto, jonka tehtävänä oli tukea ekoinnovaatioita biopohjaisten materiaalien, 3D-tulostustekniikan ja ekologisten tuotemerkkien sekä liiketoimintamalleihin kytkeytyvien tuote-palvelujärjestelmien muotoilun avulla.

Projektiin osallistui yksitoista kumppania Tanskasta, Virosta, Suomesta, Liettuasta, Puolasta ja Ruotsista. Muotoilukeskus MUOVA oli projektin pääkumppani. Projekti toteutettiin vuosina 2019–2022. Sen kokonaisbudjetti oli 2,2 miljoonaa euroa ja se sai Interreg Baltic Sea Region -ohjelman innovaatioteemaan kohdennettua rahoitusta. Projektissa syntyneiden tulosten ja verkostojen pohjalta käynnistettiin uusi hanke nimeltä Ecoboat. Projektin päätavoitteena on luoda edellytykset veneteollisuuden siirtymiselle lineaarisesta talousmallista kiertotalouteen.

 

Lue lisää Ecolabnet-projektista Muovan verkkosivuilta

 

REACT2MARKET

Muova tarjoaa apua myös yrityksille, jotka ovat kohdanneet koronapandemiasta tai muista markkinahäiriöistä johtuvia haasteita. React2Market-projektin tavoitteena on vahvistaa Pohjanmaan alueen teollisten mikro- ja pk-yritysten työntekijöiden kykyä vastata toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin ketterien ja markkinalähtöisten toimintatapojen avulla.

Projektin konkreettisena tavoitteena on kehittää oppimispolkutyökalu yritysten arjessa tapahtuvan ketterän ja markkinalähtöisen kehittämisen tueksi. Projektia rahoittaa Euroopan unionin ESR – Euroopan sosiaalirahasto.

ERASMUS+ -projektit

Kaleidoscopen, Rebootin ja ServiceDigiCulturen kaltaiset Erasmus+ -projektit toteutetaan yhdessä eri puolilla Eurooppaa toimivien kansainvälisten kumppanien kanssa, ja lopputulokset julkaistaan useilla eri EU-kielillä, jotta ne ovat saatavana mahdollisimman monille ihmisille. Erasmus+ -projektit tarjoavat työkaluja pehmeiden taitojen ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen, minkä vuoksi ne kiinnostavat monia maita. Projekteissa syntyy koulutuspaketteja ja ne tarjoavat näin hyvät lähtökohdat koulutusvientisuunnitelmille.

Lue lisää Muovan projekteista

 

Mikä tekee Muovasta ainutlaatuisen?

Toimintaamme voi kuvata jatkuvasti uudistuvan innovaatioalustan malliksi. Muovan TKI-toiminta tukee yhteiskunnan uudistumista ja alueen liike-elämää. Soveltavat tutkimusprojektit luovat uutta ymmärrystä ja tietoa organisaatioiden uudistamista varten. Tätä osaamista hyödynnetään kehitys- ja koulutusprojekteissa, joissa menetelmiä ja toimintamalleja kehitetään edelleen. Kehitettyjä menetelmiä otetaan käyttöön liiketoimintapalveluissa, mikä tarkoittaa innovaatio-osaamisen hyödyntämistä työelämässä. Jatkuva vuorovaikutus yritysten kanssa auttaa meitä tunnistamaan yritysten ja organisaatioiden kehitys- ja tutkimustarpeet. Tätä tietoa hyödynnämme projektisuunnittelussa, jotta voimme vastata yritysten tulevaisuuden haasteisiin. Suunnitelmien on oltava relevantteja yrityksille, sillä ne osallistuvat usein omalla rahalla hankkeisiin.

Muovan tekevät ainutlaatuiseksi myös sen ihmiset ja ilmapiiri. Muovan tiimiläisiä yhdistävät vahva ammatti-identiteetti, innostus ja kunnianhimo saavuttaa hyviä tuloksia. Ilmapiiri on utelias ja välittävä. Muovan ovesta sisään astuessa voi aistia ihmisten innon ja tekemisen meiningin.

Mikä inspiroi sinua arjessa?

Ihmiset. Muovassa työskentely on aina ollut palkitsevaa nimenomaan sen mahtavien ja taitavien ihmisten vuoksi. He inspiroivat minua joka päivä. Muovalaiset ovat valmiita ottamaan vastaan uusia haasteita, laajentamaan osaamisalueitaan ja auttamaan toisiaan kasvamaan. Eri aloja koskevat projektit auttavat meitä astumaan mukavuusalueemme ulkopuolelle ja oppimaan uusia asioita. Meitä inspiroi se, että voimme vaikuttaa työmme sisältöön ja auttaa näin yrityksiä ja ympäröivää yhteiskuntaa.

Organisaation haasteet?

Muovalaisilla on yleensä monta eri projektia pöydällään ja uusia suunnitteilla. Tämä voi olla paikoin kuormittavaa ja toivonkin, että meidän työhyvinvointimme ja motivaatiomme säilyvät hyvänä ja muistamme myös pitää taukoja työstä.

Muovan kansainvälisyys

Muovassa on upea kansainvälinen tiimi, joka auttaa meitä ymmärtämään erilaisia kulttureja, avaa uusia näkökulmia ja opettaa meille erilaisia työskentelytapoja. Mielestäni Muovan kansainväliset työntekijät tekevät meistä vahvemman ja moniulotteisemman tiimin.

Seuraa Muovan toimintaa sen somekanavissa

Muovan verkkosivut

Muova LinkedInissä

Muova Facebookissa

Muova Instagramissa