Tietosuojailmoitus: JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelu

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14)

Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin henkilötietojen käsittelystä JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelussa. Palvelua ylläpitää CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC).

JUSTUS julkaisutietojen tallennuspalvelun käyttötarkoitus on Vaasan ammattikorkeakoulun henkilöstön julkaisutilaston kerääminen ja toimittaminen VIRTA-julkaisutietopalveluun, josta tietoa toimitetaan OKM:n ylläpitämään Tiedejatutkimus.fi -palveluun sekä korkeakoulun omiin tilastoihin ja raportteihin. Justus-tiedonkeruu koskee kirjoitettuja julkaisuja (OKM:n julkaisutyypit A-E ja G, Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukäsikirja).

Käsittelemme henkilötietoja rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen perusteella.

Mitä henkilötietojasi käsittelemme?

JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelu sisältää tiedot ammattikorkeakoulun henkilöstön tuottamista julkaisuista.

Käsittelemme seuraavia tietoja:

 • julkaisun tekijän (tekijöiden) nimi
 • julkaisun tekijän (tekijöiden) organisaatio ja organisaation tulosyksikkö
 • julkaisun tekijän (tekijöiden) ORCID-tunniste (jos olemassa)
 • julkaisun tunnistetiedot: nimi, julkaisija, ISBN-numero, julkaisun pysyvä verkko-osoite jne.

Organisaation julkaisujen tekijätietoja tietoja käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisesti (Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely – JUSTUS palvelukuvaus ).

Mistä saamme henkilötietosi?

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti julkaisun tekijältä itseltään.

Miten kauan säilytämme henkilötietojasi?

Justus-palvelussa ei ole otettu vielä kantaa siihen, kuinka kauan tieto säilyy ko. palvelussa sen siirryttyä VIRTA-palveluun.

Kenelle henkilötietojasi luovutetaan?

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää korkeakoulujen julkaisutiedot VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta. OKM käyttää tietoja korkeakoulujen ohjauksessa, OKM:n raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnon alojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.

VIRTA-julkaisutietopalvelun tarkoitus on julkaisutietojen hyödyntäminen erilaisissa tutkijoille tarjottavissa palveluissa ja prosesseissa, esimerkiksi tutkimusrahoittajien hakemus- ja raportointipalveluissa ja muissa tutkijan käyttämissä sähköisissä palveluissa. Valtakunnallinen tietovaranto VIRTA – > Vipunen, tiedejatutkimus.fi, ORCID- tutkijatunniste.

Julkaisutietoja luovutetaan

 • VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta tutkimustietovarantoon jotka julkaistaan tiedejatutkimus.fi-sivustolla
 • julkaisuarkisto- ja rinnakkaistallennusjärjestelmä Theseukseen

Siirretäänkö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Miten suojaamme henkilötietojasi?

CSC -Tieteen tietotekniikan keskus Oy on velvollinen huolehtimaan valtakunnallisesti keskitetyn Justus-palvelun asianmukaisuudesta, ylläpidosta, suojaamisesta, tietoturvallisuudesta ja tietojen säilyttämisestä Tilaajan lukuun.

Oikeutesi rekisteröitynä

Kun käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
 • tutustua ja tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
 • pyytää tietojesi oikaisemista
 • vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
 • peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Tietojen tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöt tehdään VAMKin tietosuojavastaavalle. Yhteystiedot alla.

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: 
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab (Y-tunnus: 2267669-3)
Wolffintie 30
65200 Vaasa
Puhelin +358 207 663 300

Rekisterinpitäjän edustaja: 

Henkilön tunnistetta kati.komulainen@vamk.fi ei löydy. Tarkista lyhytkoodi.

JUSTUS tallennuspalvelun yhteyshenkilö: Mari Mäkynen, tietoasiantuntija, Tritonia (mari.makynen@uwasa.fi)

Tietosuojavastaava:

Henkilön tunnistetta tietosuojavastaava@vamk.fi ei löydy. Tarkista lyhytkoodi.

 

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty 10.8.2023.