Business Intelligence - Liiketoimintatiedon hyödyntäminen

Opintojakso Liiketoimintatiedon hyödyntäminen Excelin ja Power BI:n avulla tarjoaa kokeneille Excel-käyttäjille mahdollisuuden syventää osaamistaan ja oppia uusia taitoja liiketoimintadatan analysoinnissa ja raportoinnissa.
Selkeys

Hyödyt

 •  Parempi datan ymmärrys: Excelin pivot-taulukoiden ja Power BI:n avulla opit ymmärtämään ja analysoimaan suuria datamääriä tehokkaasti. Tämä auttaa tunnistamaan liiketoiminnan trendejä ja suorituskyvyn ajureita.
 • Tehokkaat raportointitaidot: Opintojakso opettaa, kuinka muuntaa raakadata selkeiksi ja ymmärrettäviksi raporteiksi, jotka tukevat päätöksentekoa. Taidot Excelin pivot-taulukoissa ja Power BI:ssä mahdollistavat monipuolisten ja visuaalisesti houkuttelevien raporttien laatimisen.
 • Päätöksenteon tukeminen: Opit, miten hyödyntää dataa päätöksenteossa ja strategian kehittämisessä. Tämä tarkoittaa kykyä tunnistaa liiketoiminnan mahdollisuuksia ja riskejä datan avulla.
 •  Arvokas osaaminen työmarkkinoilla: Excelin ja Power BI:n taitaminen on arvostettua monilla toimialoilla. Opintojakson suorittaminen voi parantaa työllistymismahdollisuuksiasi ja edistää urakehitystä.
 • Kokonaisuudessaan opintojakso tarjoaa vankan perustan liiketoimintatiedon hyödyntämiseen ja päätöksenteon tukemiseen modernien työkalujen avulla, mikä on kriittistä jokaisen organisaation menestykselle nykypäivän datavetoisessa maailmassa.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Kokeneille Excel-käyttäjille, jotka osaavat luoda kaavoja sekä käyttää Excel-funktioita.

Sisältö

Tämä opintojakso on osa suurempaa kokonaisuutta. Katso lisää täältä.

Opintojakson sisältö:

 • Excelin funktiot tiedon etsimiseen (VLOOKUP yms.)
 • Excelin pivot-taulukot
 • Power BI:n perusteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • hyödyntää liiketoimintatietoja paremmin

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Itsenäisesti toteutettavat projektit

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty

Aikataulu ja paikka

 • Arki-iltaisin (ma-to klo 16:00 jälkeen) 25.3.2024 – 31.5.2024 välisenä aikana verkkototeutuksena

Lisätietoja opintojaksosta

Thomas Vikström

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

thomas.vikstrom@vamk.fi | +358 207 663 330

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Fi euroopan unionin rahoittama rgb monochrome

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja tyã¶llisyyden palvelukeskus

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat.

Hakuohjeet

Koulutukseen hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Hakiessasi saat oikeuden koko Vihreä siitymä opintokokonaisuuteen.

Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat. Yksittäisestä yrityksestä osallistuvien määrää voidaan joutua rajoittamaan. 

Hakemiseen, peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Hae opintopolussa Digitalisaatio kokonaisuudelle