Pk-sektorin digi- ja kestävyysharppaus

Pk-sektorin digi- ja kestävyysharppaus

Muutokseen sopeutuminen on viisasta liiketoimintaa. Koulutuksella pyritään parantamaan pk-sektorin yritysten kilpailukykyä ja mahdollistamaan niiden kehitystä ja muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutumista. Olemme havainneet yrityksissä ja julkisella sektorilla todella suuren tarpeen ja kiinnostuksen hiilijalanjälkilaskennalle, päästövähennyksille sekä kiertotalouden ja kestävän kehityksen nivomiselle yritysten liiketoimintaan. Koulutus on maksuton ja toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla!

 

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Rgb check väri

Tavoite

 • tavoitteena on parantaa pk-sektorin yritysten kilpailukykyä ja mahdollistaa niiden kehitys digitalisaation sekä vihreän siirtymän avulla
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • PK-yrityksissä työskentelevät (erityisesti teollisuusala)
 • Julkisella sektorilla työskentelevät
 • Opetusalalla työskentelevät
 • Kaupan alalla työskentelevät

Aikataulu ja toteutus

 • Opintokokonaisuuden kokonaislaajuus on 20 op, joka koostuu yhteensä 9 opintojaksosta.
 • Kaksi opintojaksoa: Pk- yritysten kestävyys ja vastuullisuus sekä ja yritysten ilmastotyö järjestettiin keväällä 2023 ja muut 7 opintojaksoa toteutetaan syksyllä 2023.
 • Syksyn ensimmäinen opintojakso alkaa 11.9.2023. Etäluennot pidetään arki-iltaisin klo 16:00 jälkeen tai viikonloppuisin.

Opintokokonaisuus järjestetään uudelleen keväällä 2024.

HUOM! Kokonaisuuden opintojaksoja voit myös suorittaa ruotsiksi ammattikorkeakoulu Novialla.

Löydät Novian järjesteämät opintojaksot täältä

Koulutukseen hakeminen

Osallistujat voivat osallistua yhteen tai useampaan opintojaksoon tai suorittaa halutessaan kaikki syksyn opintojaksot.

Koulutukseen hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Hakuaika syksyn 2023 opintojaksoille on 19.6. – 31.8.2023

Hae koulutukseen

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Kiertotalouden liiketoimintamallit 2 op

Ajankohta

11.9.-29.10.2023 + jatkuu 31.12. saakka itsenäisesti suoritettavana 

Toteutustapa

verkko-opetus (etäluennot) + mahdollisuus ajasta ja paikasta riippumaton 

Hyödyt

 • Kiertotalous ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat muuttamassa bisnesajattelua.
 • Opintojakso tarjoaa yrityksille perustiedot kiertotalouskonseptista ja niiden hyödyntämisestä tämän päivän liiketoiminnassa.  
 • Kiertotalousajattelun ymmärtäminen lisää yritysten mahdollisuuksia menestyä muuttuvassa maailmassa.  

Osaamistavoitteet

 • osaat kiertotalouden periaatteet sekä merkitykset globaalisti  
 • ymmärrät kiertotalouden tavoitteet tämän hetken ja tulevaisuuden yhteiskunnassa  
 • osaat kiertotalouden liiketoimintamallit  
 • osaat soveltaa kiertotalouden konsepteja liiketoiminnassa.  

Sisältö

 • Resurssien niukkuus.   
 • Kiertotalous ja sen liiketoimintamallit.   
 • Kiertotalous käytännön liiketoiminnassa.

Opetusmuoto ja -menetelmät

 • Etäluennot ja tallenteet 
 • Soveltava oppimistehtävä (kytkös osallistujan työtehtäviin) 
 • Opettajan kurssilla jakama materiaali 
 • Arviointimenetelmä hyväksytty/hylätty
Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskenta 3 op

Ajankohta

2.10.-10.12.2023 + jatkuu 31.12. saakka itsenäisesti suoritettavana 

Toteutustapa

verkko-opetus (etäluennot) + mahdollisuus ajasta ja paikasta riippumaton 

Hyödyt

 • Saat valmiudet hiilijalanjälki ja elinkaariarviointien ymmärtämiseen ja toteuttamiseen,osaat tunnistaa tehokkaiden päästövähennysten kohteita organisaatio- ja tuotetasolla  

Osaamistavoitteet

 • ymmärrät tuotteen ja yrityksen hiilijalanjäljen laskennan vaatimukset, osaa suorittaa kyseiset laskennat sekä luoda tiekartan päästöjen vähentämiseen 
 • tunnistat ja osaat soveltaa vaikuttavimpia päästövähennyskeinoja eri tapauksissa. 

Sisältö

 • Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskenta tuotteen ja organisaation tasolla 
 • Päästöjen vähentämiskeinot 

Opetusmuoto ja -menetelmät

 • Etäluennot ja tallenteet 
 • Soveltava oppimistehtävä (kytkös osallistujan työtehtäviin) 
 • Opettajan jakama kurssimateriaali
 • Arviointi: Hyväksytty/Hylätty
Riskien hallinta 1 op

Ajankohta

16.10.- 10.11.2023

Toteutustapa

verkko-opetus (etäluennot)

Hyödyt

 • Saat yleiskuvan ajankohtaisista riskeistä, tapauksista, sekä teorioita ja menetelmiä riskienhallintaan. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat 

 • Analysoida riskejä niitten mahdolliseen poistamiseen tai lieventämiseen 

Sisältö

 • Tavoitteena on, että osallistujat saavat yleiskuvan ajankohtaisista riskeistä, tapauksista, sekä teorioita ja menetelmiä riskienhallintaan.
 • Lisäksi kurssi antaa käsityksen siitä, mitä nykyajan yrityksiltä ja johtajilta odotetaan näissä asioissa.

Opetusmuoto ja -menetelmät

 • Ohjattu opiskelu ja itsenäinen opiskelu 
 • Luennot, videot 
 • Oppimisalustalla oleva materiaali
 • Nauhoitteet
Johdatus tekoälyyn 2 op

Ajankohta

9.10. – 30.11.2023

Toteutustapa

verkko-opetus (etäluennot)

Hyödyt

 • Opintojakson suoritettuasi ymmärrät mitä tekoäly mahdollistaa ja mitä riskejä ja eettisiä kysymyksiä täytyy ottaa huomioon. 

Osaamistavoitteet

 • Opintojakson suoritettuasi ymmärrät mitä tekoäly mahdollistaa ja mitä riskejä ja eettisiä kysymyksiä täytyy ottaa huomioon. 

Sisältö

 • Mikä tekoäly ja koneoppiminen on? 
 • Kuinka kone oppii? 
 • Mitkä tehtävät soveltuvat tekoälylle? 
 • Mihin uusiin eettisiin kysymyksiin tekoäly johtaa? 

Opetusmuoto ja -menetelmät

 • Ohjattu opiskelu ja itsenäinen opiskelu 
 • Luennot, videot 
 • Oppimisalustalla oleva materiaali
 • Nauhoitteet
Digitaalisen kaupan perusteet 2 op

Ajankohta

23.10 – 19.11.2023

Toteutustapa

verkko-opetus (etäluennot)

Hyödyt

 • Opit ymmärtämään digitaalisen kaupan mahdollisuudet menestyksekkään toiminnan turvaamiseksi – suunnitellaan oma digitaalinen kauppa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat 

 • Visioida ja rakentaa strategioita tulevaisuuden kaupasta

Sisältö

 • Kauppa eilen, tänään ja huomenna
  • mistä kauppa koostuu, käsitteitä ja työkaluja
 • Sähköinen kauppa ja Web 3.0
 • digitaaliset maksujärjestelmät kuten e-laskut, iZettle ja Mobile Pay ymv.
  • hieman lohkoketjuista
  • mikä on älykäs sopimus?
 • DeFi, mistä on kyse?
 • Digitaalisen kaupan markkinointi
  • tänään?
  • ja tulevaisuudessa?
 • Logistiikka, toimitusketjut ja juridiikka
  • Robotit, lennokit ja digitalisoitu automatiikka
 • Tiimityöskentely: suunnittellaan oma digitaalinen kauppa

Opetusmuoto ja -menetelmät

 • Ohjattu opiskelu ja itsenäinen opiskelu 
 • Luennot, videot ja demonstraatiot
 • Oppimisalustalla oleva materiaali
 • Nauhoitteet
Digimarkkinointi 2 op

Ajankohta

Syksy 2023. 23.10.2023 ja 31.10.2023

Toteutustapa

verkko-opetus (etäluennot)

Hyödyt

 • Opit kuinka voit tehostaa markkinointisi digitaalisesti 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat 

 • Markkinoida digitaalisesti 

Sisältö

 • Tutustuminen digitaaliseen markkinointiin 
 • Siirtyminen perinteisestä markkinoinnista digitaaliseen markkinointiin ja sen haasteisiin 
 • Suunnittelu ja budjetointi 
 • Kanavat 
 • SEO, mittaus ja simulointi 
 • Käytännön työkaluja liiketoiminnassa 
 • Sähköinen kaupankäynti (miten yhdistää kivijalka sähköiseen kaupankäyntiin) 
 • Viestinnän suunnittelu ja sosiaalinen media 
 • Ydinviestit, kohderyhmät ja kanavat 
 • Äänensävy, tarinankerronta 
 • Digitaalisen markkinoinnin trendit 
 • Digitaalinen markkinointi B2B:ssä 

Opetusmuoto ja -menetelmät

 • Ohjattu opiskelu ja itsenäinen opiskelu 
 • Luennot, videot ja demonstraatiot
 • Oppimisalustalla oleva materiaali
 • Nauhoitteet
Business Intelligence - Liiketoimintatiedon hyödyntäminen 3 op

Ajankohta

28.10. – 15.12.2023

Toteutustapa

verkko-opetus (etäluennot)

Hyödyt

 • Opit kuinka voit käsitellä ja visuaalisesti esitellä ison tietomäärän Excelin ja PowerBI-n avulla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat 

 • Hyödyntää liiketoimintatietojasi paremmin 

Sisältö

 • Suurten tietomäärien analysointi ja visuaalinen esittäminen Excelin Business Intelligence -työkalujen (Power Query, Data Model ja Power Pivot) ja PowerBIn avulla. 

Opetusmuoto ja -menetelmät

 • Ohjattu opiskelu ja harjoitukset
 • Luennot, videot ja demonstraatiot
 • Oppimisalustalla oleva materiaali
 • Nauhoitteet

Hakemiseen liittyvät lisätiedot

avoin@vamk.fi