Roboakkupaketti

Akkukennostot koostuvat lukuisista yksittäisistä kennoista, joita esimerkiksi autonvalmistuksessa on usein satoja kennostossa. Materiaalien ja kemikaalien käytössä tulee olla huolellinen oikean koostumusken vuoksi. Myös kennoston kokoaminen vaatii suurta tarkkuutta liitäntöineen – robottien käyttö akkuteollisuudessa sen eri vaiheissa onkin tämän vuoksi yleistä. Tällä opintojaksolla tutustaan robotteihin akkupainoitteisesti.

Rgb check väri

Hyödyt

 • Opintojakson jälkeen tiedät akkujen ja sähköisen voimalinjan perusteet ja sanaston.
 • Tiedät akkukäytön roolin sähköverkon tukemisessa pätötehovajeen ja loistehosäädön osalta.
 • Ymmärrät myös akkujen toiminnasta sähkö- ja tehoelektroniikassa.
 • Osaat myös selittää akun hallintajärjestelmän (BMS) merkityksen akkujen hallinnassa, turvallisuudessa sekä kestävyydessä.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu työssäkäyville tai työmarkkinoiden ulkopuolella oleville henkilöille.
Jotpa akkujen arvoketju

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:

 • Opit erilaisista robottityypeistä, rakenteesta ja turvallisuusnäkökohdat.
 • Ymmärrät teollisuusrobotiikalla saavutettavat hyödyt.
 • Hallitset teollisuusrobotin perusohjelmoinnin, sekä käytön.
 • Ymmärrät robottisolun suunnittelun vaiheet, sekä hallitset myös simuloinnin ja etäohjelmoinnin perusteet.
 • Sovelluskohtainen syventävä harjoittelu liittyy akkuvalmistuksen vaiheisiin ja automaattiseen kokoonpanoon.
Kuvaus

Sisältö

 • Luennot ja harjoitukset, opettajan tarjoama materiaali

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Opetus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena, joka taltioidaan ja/tai ohjattuina verkko-opintojaksoina. Kohdealueena on koko Suomi ja KV-osaajat. Yhtä opintopistettä kohden on 4 oppituntia ja opiskelijan työmäärän pääpaino on työelämälähtöisissä soveltavissa tehtävissä ja itseopiskelumateriaaleissa. Tavoitteena on, että koulutusjaksossa hankittu akkuosaaminen on laajasti skaalattavissa eri toimialoille. Osallistujat voivat osallistua yhteen tai useampaan opintojaksoon tai suorittaa halutessaan koko opintokokonaisuuden. Koulutukselle luodaan oma internetsivu, jota kaikki toteuttajat voivat jakaa eteenpäin omissa kanavissaan ja mistä löytyy ohjeet ja linkit toteutuksiin ja kyseisen toteuttajan opiskelijavalintaan.

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Aikataulu ja paikka

 • Arki-iltaisin (ma-to klo 16:00 jälkeen) 6.4-5.5.2024 välisenä aikana Zoom / Teams, Moodle

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja tyã¶llisyyden palvelukeskus

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat rahoittaja.

Lisätietoja opintojaksosta:

Mika Billing

Lehtori

Tekniikka | Konetekniikka

mika.billing@vamk.fi | +358 207 663 312

Roboakkupaketti

0,00 

5 op

Yhteistyökumppanit:

Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet – koulutus alkaa Vaasan ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun sekä toisen asteen oppilaitos Vamian yhteistyönä.

Centria tunnus rgb fi

01 lab eng cmyk (1)

Oy eduvamia ab logo