Tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessi

Huom! Suuren kiinnostuksen vuoksi
osa opintojaksoista on jo täynnä.

Kiitos kaikille ilmoittautuneille. Ilmoitamme kurssille hyväksytyille paikan saamisesta viimeistään 20.3.2024 mennessä. Mahdollisia lisäpaikkoja avataan kevään aikana. Kurssit järjestetään uudelleen syksyllä 2024 ja haun aikataulusta tiedotetaan mahdollisimman pian.

Opintojaksolla muodostetaan kokonaiskuva tuulivoimahankkeen suunnittelun eri vaiheista ja keskeisistä sisällöistä. Käsiteltäviä teemoja ovat tuulivoimatekniikan perusteet, hankesuunnittelun vaiheet, kaavoitus ja luvat, tuulivoiman ympäristövaikutukset sekä hankesuunnittelun sidosryhmät. Osana opintojaksoa opiskelija perehtyy valitsemaansa tuulivoimahankkeeseen ja hankkii tästä tietoa itsenäisesti. Opiskelijat osoittavat perehtyneisyytensä laatimalla opintojaksoportfolion.

Selkeys

Hyödyt

 • tuulivoimalan pääkomponentit ja toimintaperiaatteen ja sekä tuulivoiman rakentamisen ja toiminnan keskeisiä ympäristövaikutuksia
 • lupamenettelyn ja suunnitteluprosessin vaiheet, sekä keskeiset toimijat ja roolit
 • tuulivoiman kannalta maankäyttö- ja rakennuslain keskeiset käsitteet sekä alaa koskevat suunnitteluohjeet.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla), jotka työskentelevät tuulivoima-alalla tai ovat kiinnostuneita siirtymään alalle.
 • Koulutus sopii korkeakouluopintoja suunnitteleville tai tuulivoima-alalta lisäosaamista haluaville korkeakoulutetuille.
 • Koulutukseen voivat hakeutua myös lisäosaamista hakevat ammatillisesti koulutetut henkilöt.
 • Päätoimisia tutkinto-opiskelijoita ei voida valita koulutuskokonaisuuteen.

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi tunnet

 • tuulivoimalan pääkomponentit ja toimintaperiaatteen ja sekä tuulivoiman rakentamisen ja toiminnan keskeisiä ympäristövaikutuksia
 • lupamenettelyn ja suunnitteluprosessin vaiheet, sekä keskeiset toimijat ja roolit
 • tuulivoiman kannalta maankäyttö- ja rakennuslain keskeiset käsitteet sekä alaa koskevat suunnitteluohjeet.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.
 • Opiskelijan laatima portfolio oppimisestaan

Opiskelumateriaali

 • Swift, A. & Walker, R. 2015. Wind Energy Essentials: Societal, Economic, and Environmental Impacts. Somerset: John Wiley & Sons, Incorporated.
 • Ympäristöministeriö 2016. Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Päivitys 2016. Ympäristöhallinnon ohjeita 5 / 2016. Helsinki: Ympäristöministeriö.
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty.
 • Osoitat henkilökohtaisessa portfoliossasi perehtyneesi opintojakson aihepiireihin koostamalla siihen sekä oppimateriaalin että itsenäisen tiedonhaun perusteella keskeisiä havaintoja. Olet asettanut itsellesi oppimistavoitteet ja pohtinut portfoliossa niiden täyttymistä.

Aikataulu ja paikka

 • Opintojakso alkaa 25.3.2024
 • Aloituswebinaari 26.3.2024 klo 16.00-17.30
 • Ei muita kontaktitunteja (itsenäinen verkkoopintojakso)
 • Opintojakso päättyy 31.5.2024

Lisätietoja opintojaksosta:

Toni Lustila

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

toni.lustila@vamk.fi | +358 207 663 337

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

 

Yhteistyökumppanit:

Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus alkaa yhteistyössä sekä Vaasan ammattikorkeakoulun että Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut toteuttavat yhteistyössä kahdella eri toteutuskerralla 32 opintopisteen AMK-tasoisen koulutuskokonaisuuden, joka jakautuu kahdeksaan opintojaksoon.

Turku amk eng (1)

Rahoittajat:

 

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat.

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Fi euroopan unionin rahoittama rgb monochrome