Tuulivoimaliiketoiminta

Huom! Suuren kiinnostuksen vuoksi
osa opintojaksoista on jo täynnä.

Kiitos kaikille ilmoittautuneille. Ilmoitamme kurssille hyväksytyille paikan saamisesta viimeistään 20.3.2024 mennessä. Mahdollisia lisäpaikkoja avataan kevään aikana. Kurssit järjestetään uudelleen syksyllä 2024 ja haun aikataulusta tiedotetaan mahdollisimman pian.

Opintojaksolla käsitellään tuulivoimahankkeen kannattavuutta sekä hankkeen suunnittelun että käytön aikana. Hankesuunnittelussa pääpaino on tuulipuiston vuosituotannon (Annual Estimated Production; AEP) arvioinnissa sekä tuotetun sähkön kustannuksen (levelized Cost of Energy; LCoE) laskemisessa. Opintojaksolla käsitellään myös sähköenergian myyntiä ja pitkäkestoisia myyntisopimuksia (Power Purchase Agreement; PPA). Lisäksi opintojaksolla käsitellään tuulivoimahankkeen kannattavuuteen ja rahoitukseen liittyviä erilaisia laskentamenetelmiä (IRR, ROI, ROE, NPV).

Selkeys

Hyödyt

 • Opintokokonaisuus pyrkii antamaan kokonaiskuvaa tuulivoimainvestoinnin kannattavuuden laskennasta sekä siihen liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla), jotka työskentelevät tuulivoima-alalla tai ovat kiinnostuneita siirtymään alalle.
 • Koulutus sopii korkeakouluopintoja suunnitteleville tai tuulivoima-alalta lisäosaamista haluaville korkeakoulutetuille.
 • Koulutukseen voivat hakeutua myös lisäosaamista hakevat ammatillisesti koulutetut henkilöt.
 • Päätoimisia tutkinto-opiskelijoita ei voida valita koulutuskokonaisuuteen.

Sisältö

Koulutus sisältää 4 oppituntia verkossa per opintopiste, eli yhteensä oppitunteja on 20 kappaletta joiden lisäksi verkko-oppimisalustalla on luentoihin liittyviä tehtäviä, jotka osallistujan tulee suorittaa annettujen määräaikojen puitteissa.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät

 • tuulivoimainvestoinnin riskejä ja mahdollisuuksia.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Viikoittain annettavat tehtävät
 • Viikkotehtävien ratkaisu itsenäisesti tai ryhmässä

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty.
 • Kustakin opintopisteestä voi maksimissaan kerätä 5 pistettä arviointiin. Koko opintojakso on hyväksytty 10 pisteellä.

Aikataulu ja paikka

 • 28.3. klo 16.30-18.00 Johdanto tuulivoiman kannattavuuteen / Ossi Koskinen
 • 2.4. klo 16.30-18.00 Tuulipuiston riskit ja epävarmuustekijät / Ossi Koskinen
 • 4.4. klo 16.30.-18.00 Tuulipuiston vuosituotannon (AEP) arviointi / Ossi Koskinen
 • 6.4 klo 09.00-12.00 Tuulisähkön myynti ja PPA sopimukset / Ossi Koskinen
 • 9.4. klo 16.30-18.00 Tuulisähkön tuotantohinnan laskeminen (LCOE) / Adebayo Agbejule
 • 11.4 klo 16.30-18.00 Wind farm profitability accounting / Adebayo Agbejule
 • 15.4. klo 16.30-18.00 Wind farm profitability accounting / Adebayo Agbejule
 • 16.4. klo 16.30-18.00 Wind farm profitability accounting / Adebayo Agbejule
 • 18.4. klo 16.30-18.00  Wind farm profitability accounting / Adebayo Agbejule
 • 22.4. klo 16.30-18.00 Wind farm profitability accounting / Adebayo Agbejule

Lisätietoja opintojaksosta:

Adebayo Agbejule

Yliopettaja

Tekniikka | Konetekniikka

adebayo.agbejule@vamk.fi | +358 207 663 301

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

 

Yhteistyökumppanit:

Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus alkaa yhteistyössä sekä Vaasan ammattikorkeakoulun että Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut toteuttavat yhteistyössä kahdella eri toteutuskerralla 32 opintopisteen AMK-tasoisen koulutuskokonaisuuden, joka jakautuu kahdeksaan opintojaksoon.

Turku amk eng (1)

Rahoittajat:

 

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat.

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Fi euroopan unionin rahoittama rgb monochrome