Yritysten ilmastotyö

Kuvaus Opettajat

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskusKoulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutus on MAKSUTON.

Ilmoittautuminen tapahtuu Opintopolun kautta

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja tarvitsee tietoja tilastointia varten. Lomakkeen täyttäminen on edellytys koulutukseen osallistumiselle.

Hyödyt

Vaatimukset yritysten ilmastotyölle tulevat niin EU-tasolta, hankintaketjuista kuin kuluttajiltakin. Opintojaksolla saat yleiskuvan hiilijalanjäljen ja päästöjen muodostumisesta yhteiskunnassa ja yritystoiminnassa sekä keinoja niiden vähentämiseen.

Kohderyhmä

 • PK-yrityksissä työskentelevät (erityisesti teollisuusala)
 • Kaupan alalla työskentelevät
 • Julkisella sektorilla työskentelevät
 • Opetusalalla työskentelevät

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja tarvitsee tietoja tilastointia varten. Lomakkeen täyttäminen on edellytys koulutukseen osallistumiselle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettua, opiskelija:

 • Tuntee hiilineutraaliuden sekä hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskennan perusteet
 • Tuntee vastuullisuusraportoinnin periaatteet
 • Tuntee kiertotalouden liiketoimintamallit sekä kestävän kehityksen osa-alueet

Sisältö

 • Hiilijalanjäljen ja päästöjen muodostumisen perusteet yhteiskunnassa (valtio, kunnat, yritykset, tuotteet)
 • Päästövähennykset, hiilinielut ja kompensointi

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkko-opetus (etäluennot ja tallenteet) + mahdollisuus ajasta ja paikasta riippumattomaan suoritukseen
 • Soveltava oppimistehtävä (kytkös osallistujan työtehtäviin)

Opintojakson etäopetus toteutetaan 3.4.-31.5.2023 välisenä aikana. Tämän jälkeen opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumattomasta 31.12.2023 asti.

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalit jaetaan yhteisellä Moodle-alustalla annetussa aikataulussa.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty.

Aikataulu ja paikka

Opintojaksolla on 6 etäluentoa 3.4.-31.5. välisenä aikana:

Aikataulu yritystenilmastotyo

Asseri Laitinen

Senior Lecturer

School of Technology | Energy and Environmental Technology

+358 207 663 321

Yritysten ilmastotyö

2 op
60 osallistujaa