Yritysten ilmastotyö

Tervetuloa opintojaksolle, joka antaa kattavan kuvan yritysten ilmastotyön vaatimuksista, jotka ulottuvat niin EU-tasolta, arvoketjuista kuin kuluttajiltakin. Opintojakso on suunnattu pk-yrityksille, julkiselle sektorille ja opetusalalle, tarjoten olennaiset tiedot hiilijalanjäljen ja päästöjen muodostumisesta yhteiskunnassa ja yritystoiminnassa sekä keinoista niiden vähentämiseen.

Selkeys

Hyödyt

Vaatimukset yritysten ilmastotyölle tulevat niin EU-tasolta, arvoketjuista kuin kuluttajiltakin. Opintojaksolla saat yleiskuvan hiilijalanjäljen ja päästöjen muodostumisesta yhteiskunnassa ja yritystoiminnassa sekä keinoja niiden vähentämiseen.

Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

Pk-yritykset, julkinen sektori, opetusala 

Sisältö

Opintojakson sisältö:

  • Hiilijalanjäljen ja päästöjen muodostumisen perusteet yhteiskunnassa (valtio, kunnat, yritykset, tuotteet) 
  • Päästövähennykset, hiilinielut ja kompensoint

Opintojakson suoritettuasi tunnet:

  • hiilineutraaliuden ja hiilijalanjälki- sekä elinkaarilaskennan perusteet 
  • vastuullisuusraportoinnin periaatteet 
  • kiertotalouden liiketoimintamallit sekä kestävän kehityksen osa-alueet

Opetusmuoto- ja menetelmät

  • Etäluennot ja tallenteet 
  • Soveltava oppimistehtävä (kytkös osallistujan työtehtäviin) 

Opiskelumateriaali

  • Opettajan jakama materiaali 

Arviointi

  • Hyväksytty / Hylätty

Aikataulu ja paikka

  • Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 4.3.24-30.11.24 välisenä aikana.

Lisätietoja opintojaksosta

Asseri Laitinen

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

asseri.laitinen@vamk.fi | +358 207 663 321

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

Fi euroopan unionin rahoittama rgb monochrome

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja tyã¶llisyyden palvelukeskus

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat.

Hakuohjeet

Koulutukseen hakeminen tapahtuu Opintopolussa.  

Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat. Yksittäisestä yrityksestä osallistuvien määrää voidaan joutua rajoittamaan. 

Hakemiseen, peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Hae opintopolussa Vihreä siirtymä-kokonaisuudelle