Yritysvastuu ja vastuullisuusarviointi

Tervetuloa opintojaksolle, joka tarjoaa olennaiset tiedot yritysvastuusta ja kestävyydestä, erityisesti EU:n kestävyysraportointidirektiivin valossa. Opintojakso on suunniteltu hyödyttämään laaja-alaista kohderyhmää, mukaan lukien pk-yritykset, julkinen sektori ja opetusala.

Selkeys

Hyödyt

EU:n kestävyysraportointidirektiivi tulee vaikuttamaan yrityksiin koosta riippumatta arvoketjujen ja asiakkuuksien myötä. Opintojakso tarjoaa perusteet yritysvastuusta ja siihen liittyvistä konsepteista, kuten vastuullisuusraportoinnista ja EU-taksonomiasta.

Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

Pk-yritykset, julkinen sektori, opetusala

Sisältö

Tämä opintojakso on osa suurempaa kokonaisuutta.  Katso lisää täältä.

Opintojakson sisältö:

 • Yritysvastuu ja vastuullisuusraportointi 
 • EU-taksonomia 
 • Hiilineutraaliuden ja hiilijalanjälkilaskennan perusteet 
 • Kiertotalouden perusteet ja liiketoimintamallit 

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • vastuullisuusraportoinnin ja taksonomiarahoituksen periaatteet 
 • hiilijalanjälkilaskennan ja kiertotalouden perusteet 

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Etäluennot ja tallenteet 
 • Soveltava oppimistehtävä (kytkös osallistujan työtehtäviin) 

Opiskelumateriaali

 • Opettajan jakama materiaali 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty

Aikataulu ja paikka

 • Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 4.3.24-30.11.24 välisenä aikana.

Lisätietoja opintojaksosta

Asseri Laitinen

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

asseri.laitinen@vamk.fi | +358 207 663 321

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

Fi euroopan unionin rahoittama rgb monochrome

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja tyã¶llisyyden palvelukeskus

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat.

 

Hakuohjeet

Koulutukseen hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Hakiessasi saat oikeuden koko Vihreä siitymä opintokokonaisuuteen.

Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat. Yksittäisestä yrityksestä osallistuvien määrää voidaan joutua rajoittamaan. 

Hakemiseen, peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Hae opintopolussa Vihreä siirtymä-kokonaisuudelle