Liiketalouden väylä

Liiketalouden VAMK-väylä opinnot ovat loistava mahdollisuus 2. asteen opiskelijoille, jotka haluavat päästä lähemmäksi korkeakouluopintoja jo ennen valmistumistaan. Näiden opintojen avulla voit tutustua korkeakoulumaailmaan, suorittaa opintoja valmiiksi ja hakea suoraan tutkintoon erillishaussa ilman valintakokeita. Tukenasi ovat väyläohjaaja ja opintojaksojen opettajat.

Kuvaus

Sisältö

Osallistuja voi valita tarjolla olevista opintojaksoista itselleen parhaaksi katsomansa yhdistelmän vähintään 15 op:n laajuudelta. Väyläohjaajasi VAMK:ssa on myös tukenasi tässä. Tarkempia tietoja opintojaksojen sisällöstä ja suoritustavoista löydät kunkin opintojakson tiedoista.

Opetusmuoto ja -menetelmät

 • tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali ja suoritettavat tehtävät
 • tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • portfolion laatiminen
 • tarkemmat kuvaukset kunkin opintojakson tiedoissa.

Aikataulu ja toteutus

Opintojaksojen (15 op) suorittamisen voi aloittaa syyskuusta 2024 alkaen verkko toteutuksena.

Orientaatiopäivät:

Orientaatiopäivillä saat opastusta väyläohjaajaltasi ja tutustut muihin väyläopiskelijoihin.

Linkki etätapaamiseen

 • 20.8.2024 klo 12.00-14.00
 • 17.12.2024

Ilmoittautuminen

Väyläopintoihin ilmoittaudutaan tämän tuotekortin kautta, jolloin saat oikeuden suorittaa 15 op kokonaisuuden. Saat sähköpostitse tarkemmat ohjeet yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumisesta ja orientaatiopäivistä. Alta voit tutustua opintojakso tarjontaan.

Liiketalouden väylä

0,00 

15 op
Ikoni lippu oranssi

Hyödyt/tavoite

 • Olipa kiinnostuksen kohteesi liiketalouden, oikeushallinnon tai taloushallinnon tradenomi väyläopinnot antavat kokemusta liiketalouden korkeakoulu-opinnoista ja vahvistusta uravalinnoillesi jo toisen asteen aikana.
 • Saat varman opiskelupaikan VAMKin tliiketalouden tutkinnossa. Katso hakuperusteet.
Ikoni ihminen tsek oranssi

Sinulle, joka

 • Olet suorittamassa toisen asteen tutkintoa, kuten lukiota tai ammattillista koulutusta
 • Haluat laajentaa osaamistasi liiketalouden alalla ja testata onko se juuri sinun alasi.
 • Haluat varmistaa opiskelupaikan VAMKissa liiketalouden tutkinto-ohjelmassa ilman valintakoetta.

Syyslukukausi

Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen 4 op | 10.10. - 12.12.2024

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • tunnistaa omien taitojen vahvuudet ja kehityskohteet
 • tunnistaa erilaisia viestintätyylejä
 • muotoilla sanoman tarkoituksenmukaisella tavalla
 • hallita korkeakoulukirjoittamisen perusteet
 • tuntee yhteisöviestinnän tehtävät

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Tiimityöskentely harjoitusten yhteydessä
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos

Arviointi

 • Numeerinen 0-5
 • Kaikki opintojakson tehtävät on suoritettava hyväksytysti. Arviointi tapahtuu oppimispäiväkirjan perusteella (täyttääkö tehtävänannon, onko teksti sujuvaa, onko kurssikirjaa käytetty ja lähdeviitetekniikka hallussa). Mikäli se ei täytä minimivaatimuksia, annetaan sille uusintamahdollisuus eli uusi palautuspäivä. Muilla palautettavilla tehtävillä voi olla positiivista tai negatiivista vaikutusta arvosanaan.

Aikataulu ja paikka

 • 10.10.2024 16.30 – 19.00
 • 17.10.2024 16.30 – 18.00
 • 31.10.2024 16.30 – 18.00
 • 07.11.2024 16.30 – 18.00
 • 14.11.2024 16.30 – 18.00
 • 21.11.2024 16.30 – 18.00
 • 28.11.2024 16.30 – 18.00
 • 05.12.2024 16.30 – 18.00
 • 12.12.2024 16.30 – 19.00

Lisätietoja opintojaksosta:

Pia Liedes

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

pia.liedes@vamk.fi | +358 207 663 502

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet 3 op | 00.00.-00.00.2024

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • ja ymmärrät miten erilaiset tilanteet ja asiat vaikuttavat sopimuksen tekemisessä, ja kykenee tätä kautta vähentämään riskejä toiminnassaan.
 • Opiskelija hahmottaa myös velvoiteoikeuden ja sopimusoikeuden välisen suhteen.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Esseiden kirjoittaminen
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Viikoittain annettavat tehtävät
 • Aikaan sidottu verkkotentti (Moodle)

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)

Arviointi

 • Numeerinen 0-5
 • 5. Opiskelia hallitsee erinomaisesti opintojakson aihealueet ja hahmottaa erinomaisesti niiden merkityksen yrityksen toiminnalle. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön erinomaisesti.
 • 3. Opiskeliia hallitsee hyvin opintojakson aihealueet sekä hahmottaa niiden merkityksen yrityksen toiminnalle. Opiskelija osaa hyvin soveltaa oppimaansa käytäntöön.
 • 1. Opiskelia hallitsee tyydyttävästi opintojakson aihealueet sekä ymmärtää niiden merkityksen yrityksen toiminnalle. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytännön tasolla.

Aikataulu ja paikka

 • Aikataulu varmentuu myöhemmin

Lisätietoja opintojaksosta:

Marika Teirfolk-Naarmala

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

marika.teirfolk-naarmala@vamk.fi | +358 207 663 473

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Markkinoinnin perusteet 5 op | 1.9.-12.12.2024

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • toteuttaa luovasti ja tuloksellisesti asiakassuhdemarkkinointia yrityksissä ja yhteisöissä sekä
 • laatia toimivan liikeidean ja toteuttaa sitä markkinoinnin peruskilpailukeinoja hyväksikäyttäen.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • verkko-opetus
 • luennot
 • pienryhmä- ja harjoitustyöt
 • projektityö
 • Posteritentti

Opiskelumateriaali

Arviointi

 • Numeerinen 0-5
 • Tentti: 
  5: käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa  
  3: käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat 
  1: tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät 
   
  Tehtävät: 
  5: valita tilanteeseen sopivat tiedonlähteet  
  – arvioida käyttämiään tiedonlähteitä 
  – käyttää uusimpia alan kansainvälisiä lähteitä ja tietokantoja 
  – perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja 
  – käyttää itsenäisesti erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä 
  – tunnistaa alan kehittämistarpeita 
   
  3: tiedonhaun perusteet 
  – rajata tiedon tarpeen 
  – käyttää alan keskeisiä tiedonlähteitä ja tietokantoja, myös kansainvälisiä  
  – ottaa huomioon tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi) 
  – käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä 
  – löytää ongelman keskeiset osat 
  – hahmottaa kehittämisprosessin vaiheet 
   
  1: tunnistaa tiedon tarpeen 
  – ohjattuna etsiä tietoa eri tiedonlähteistä  
  – erottaa arkitiedon ja tutkitun tiedon toisistaan  
  – tiedostaa tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi) 
  – hallitsee lähdeviittausten ja kirjallisuusluettelon käytön  
  – käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä ohjatusti 
  – suhtautua kehittämiseen myönteisesti 

Aikataulu ja paikka

 • Varmistuu  myöhemmin

Lisätietoja opintojaksosta:

Heidi Skjäl

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

heidi.skjal@vamk.fi | +358 207 663 616

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Yrittäjyys 3 op | 15.9.-1.12.2024 Non-stop

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa muotoilla ydinosaamisen kannattavaksi liikeideaksi.
 • Opiskelija syventää osaamistaan yrittäjyydestä kokonaisvaltaisesti. Vaikka et perustaisi yritystä lähitulevaisuudessa, kurssin anti auttaa sinua toimimaan yrittäjämäisesti ja se lisää ymmärrystä liiketoiminnasta myös yleisellä tasolla.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.
 • Vertaisoppiminen verkko-opetuksessa
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Arviointi

 • Hyväksytty/Hylätty
 • Opiskelija etenee kurssilla omaan tahtiin, osio kerrallaan. Osiot suoritetaan `tarkista osaamisesi` kysymyksiin vastaamalla. Opiskelija palauttaa liikeidean, jonka esittää, Busines Model Canvas- pohjalla. Kurssin vastuukouluttaja arvioi sen hyväksytty- hylätty periaatteella. Lisäksi opiskelia saa henkilökohtaisen palautteen ideasta moodle alustalla.

Aikataulu ja paikka

 • Non-stop verkkototeutus 15.9.24-1.12.24 Kurssisuorituksen arviointi joka kuukauden 1. viikon aikana.
 • non-stop verkkokurssi, ei aikaan sidottuja luentoja, vaan opettajan tekemiä videoita, joissa ohjaus annetaan. Opettaja aikatauluttaa kaksi kertaa, jolloin hän on verkossa läsnä ja kysymyksiä voi esittää.

Lisätietoja opintojaksosta:

Sari Saarikoski

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

sari.saarikoski@vamk.fi | +358 207 663 643

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Yritysoikeus 2 op | 00.00.-00.00.2024

Opintojakson suoritettuaan osallistuja:

 • hahmottaa suomalaisen yritysjuridiikan sijoittumisen oikeudelliseen kenttään Suomessa ja EU:ssa
 • osaa täyttää yrityksen perustamiseen liittyvät lomakkeet
 • ymmärtää suomalaisten yritysmuotojen erot ja osaa valita omalle aloittavalle yritykselleen tarkoituksenmukaisen yritysmuodon
 • hahmottaa, mitä lakeja yritystoiminnassa on otettava huomioon
 • osaa laatia aloittavalle yritykselle oikeudellisen suunnitelman
 • osaa hakea itsenäisesti yritysoikeuteen liittyvää tietoa luotettavista lähteistä
 • osaa tunnistaa eri sidosryhmien näkökulmia yrityksen toimintaan oikeudellisesta näkökulmasta

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Ryhmätyöt verkko-opetuksena
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • Viikoittain annettavat tehtävät
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Arviointi

 • Numeerinen 0-5
 • 5= Opiskelija hallitsee erinomaisesti kurssilla käsitellyt asiat ja kykenee hahmottamaan suuret asiakokonaisuudet ja asioiden väliset suhteet. Lisäksi opiskelija kykenee vaihtelevasti, eri olosuhteissa soveltamaan opittuja asioita käytäntöön.
 • 3= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt asiat hyvin ja ymmärtää kurssilla käsiteltyjen asioiden merkityksen asiakokonaisuudessa. Opiskelija kykenee ohjatusti soveltamaan opittua käytäntöön.
 • 1= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt peruskäsitteet ja -asiat.

Aikataulu ja paikka

 • Etäopetus syksyllä.
 • Aikataulu tiedot tarkentuvat

Lisätietoja opintojaksosta:

Marjo Nyström

Sivutoiminen tuntiopettaja

Liiketalous

marjo.nystrom@vamk.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Työvälineohjelmat 4 op | 1.9.-15.12.2024

Opintojakson suoritettuasi:

 • Taulukkolaskennan (Excel) opetuksessa painotetaan kaavojen laatimista, soluviittauksia ja funktioita sekä laskenta-arkkeja ja kaavioita.
 • Tekstinkäsittelyn (MS Word) opetuksessa painotetaan monisivuisten asiakirjojen tekniikoita, kuten automaattisia luetteloita ja numerointeja.
 • Esitysgrafiikan (MS PowerPoint) opetuksessa painotetaan dian perustyylin ja sisällön muokkaamista sekä esitysmallien laatimista. Lisäksi tutustutaan piirtotyökaluihin ja animaatioihin.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Joustava verkkotentti (Moodle, EXAM)

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Arviointi

 • Numeerinen 0-5
 • Harjoitukset ja koe

Aikataulu ja paikka

 • Aikataulu tarkentuu myöhemmin

Lisätietoja opintojaksosta:

Erik Wahlman

Lehtori

Liiketalous | Tietojenkäsittely

erik.wahlman@vamk.fi | +358 207 663 435

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Liikekirjanpidon perusteet 4 op | Syksy 2024

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • hallitsee kirjanpidon, arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen perusteet.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Viikoittain annettavat tehtävät
 • Viikkotehtävien ratkaisu itsenäisesti tai ryhmässä
 • Aikaan sidottu verkkotentti (Moodle)

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Tomperi, Soile – Keskinen Virpi 2024. Käytännön kirjanpito, harjoituskirja. 37. uudistettu painos. Keuruu. Otavan kirjapaino Oy. Edita.
 • Tomperi, Soile 2024. Käytännön kirjanpito. 32. uudistettu painos. ISBN 978-951-37-9. Keuruu.
 • Otavan kirjapaino Oy. Edita. Kirjojen tulee olla vuoden 2024 painoksia!

Arviointi

 • Numeerinen 0-5
 • Kurssin lopussa tehtävä etäkoe muodostaa 80% arvosanasta ja kurssin aikana tehtävät harjoitukset, jotka jätetään palautuskansioon ajallaan 20% arvosanasta.

Aikataulu ja paikka

 • Opetus tapahtuu syksyllä 2024.
 • Kurssimateriaali on moodlealustalla ja etäopetus tapahtuu zoomin kautta arki-iltaisin tai lauantaisin. Opetusajankohdat ja koeajankohta tarkentuvat myöhemmin.

Lisätietoja opintojaksosta:

Harri Lehtimäki

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

harri.lehtimaki@vamk.fi | +358 207 663 498

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Kevätlukukausi

Kustannuslaskennan perusteet 5 op | itseopiskelu verkossa

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • Yleiskuvan muodostuminen sisäisestä laskentatoimesta, johdon laskentatoimen termit ja peruskäsitteet, katetuottolaskenta ja katetuottoanalyysi, kannattavuuden tunnusluvut, suoritekalkyylit, jakolaskenta, lisäyslaskenta, standardikustannuslaskenta, katetuotto- ja omakustannushinnoittelu, kustannusperusteisista hinnoittelumenetelmistä hinnoittelukerroin, pääoman tuottoasteeseen perustuva hinnoittelu ja hintaporrastus.
 • Lisäksi budjetoinnin perusteet, rahoitusbudjetti, tulosbudjetti ja ennakoitu tase.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Tiimityöskentely harjoitusten yhteydessä
 • Viikoittain annettavat tehtävät
 • Viikkotehtävien ratkaisu itsenäisesti tai ryhmässä
 • Aikaan sidottu verkkotentti (Moodle)

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)
 • Soile Tomperi: Taloushallinto, Toiminnan kannattavuus

Arviointi

 • Numeerinen 0-5
 • Arviointina tentti. 5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa 3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat 1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Aikataulu ja paikka

 • Arki-iltaisin, kevät 2025. Aikataulu tarkentuu  myöhemmin

Lisätietoja opintojaksosta:

Jukka Niittykoski

Koulutuspäällikkö

Liiketalous | Liiketalous

jukka.niittykoski@vamk.fi | +358 207 663 516

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Liikekirjanpito käytännössä 2 op | Kevät 2025

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • tehdä tositteiden perusteella itsenäisesti kirjanpitoa ja laatia siitä tilinpäätöksen ohjelmistolla.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • Itsenäisesti toteutettavat projektit

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Tomperi, Soile – Keskinen Virpi 2024. Käytännön kirjanpito, harjoituskirja. 37. uudistettu painos. Keuruu. Otavan kirjapaino Oy. Edita. (Pakollinen) Tomperi, Soile 2024. Käytännön kirjanpito. 32. uudistettu painos. ISBN 978-951-37-9. Keuruu. Otavan kirjapaino Oy. Edita. (Oheislukemistona) Kirjojen tulee olla vuoden 2024 painoksia!

Arviointi

 • Numeerinen 0-5
 • Kurssilla tehdään kaksi kirjanpitoharjoitusta Visma Fivaldi-ohjelmalla. Molemmista harjoitustöistä saa arvosanan, jotka muodostavat kurssin arvosanan.

Aikataulu ja paikka

 • Opetus tapahtuu keväällä 2025. Kurssimateriaali on harjoituskirjassa ja etäopetus tapahtuu zoomin kautta arki-iltaisin tai lauantaisin. Opetusajankohdat ja koeajankohta tarkentuvat myöhemmin.

Lisätietoja opintojaksosta:

Harri Lehtimäki

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

harri.lehtimaki@vamk.fi | +358 207 663 498

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Sales Management 5 op | 6.1.-13.5.2025

After completing the course

 • students will be able to: Understand the basic principles and practices of sales management. Develop effective sales strategies and plans. Manage customer relationships and sales teams effectively. Analyze sales data and use it to inform decision-making. Utilize technology and digital tools in the sales process.

Teaching methods and approaches

 • Recorded online lectures
 • Self-study learning material
 • Independent assignments
 • Essay writing
 • Independent study in the online learning environment. The course can be completed freely according to your own schedule.
 • Independent exercises
 • Personal exercises
 • Online discussions on the topic

Study Material

 • Materials available online (articles, works)
 • Multimedia (video, podcast)

Assessment

 • Numerical 0-5
 • Evaluation of both Individual and Group Projects and Assignments

Schedule and location

 • Tuesday-Friday klo 10.00-18.00

More information about the course:

Klaus Salonen

Lehtori

Liiketalous | Tietojenkäsittely

klaus.salonen@vamk.fi | +358 207 663 561

We reserve the right to make changes.

Palveluliiketoiminta osaaminen 3 op | 2.1.-11.5.2025

Opintojakson suoritettuasi:

 • Ymmärrät palveluliiketoiminnan keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit.
 • Osaa analysoida palveluliiketoiminnan erityispiirteitä ja niiden vaikutusta liiketoimintamalleihin.
 • Hallitsee palvelujen suunnittelun, tuottamisen ja johtamisen keskeiset periaatteet ja menetelmät.
 •  Tuntee palveluinnovaatioprosessit ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
 •  Osaa kehittää palveluliiketoimintaa asiakaslähtöisesti ja tuottavasti.
 •  Ymmärtää digitalisaation ja teknologian vaikutukset palveluliiketoimintaan.
 •  Hallitsee asiakaskokemuksen johtamisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön liiketoimintatilanteissa.
 •  Tuntee palveluliiketoiminnan kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät näkökohdat.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Perinteiset lähiopetuksen luennot
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Tiimityöskentely harjoitusten yhteydessä
 • Ryhmäprojektit

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)

Arviointi

 • Numeerinen 0-5

Aikataulu ja paikka

 • Ti-Pe klo 10.00-18.00 2.1.-11.5.2025 välisenä aikana.

Lisätietoja opintojaksosta:

Klaus Salonen

Lehtori

Liiketalous | Tietojenkäsittely

klaus.salonen@vamk.fi | +358 207 663 561

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Liike-elämän englanti 1 (osa A) 3 op | 6.1.-1.5.2025

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • esitellä yrityksen toimintaa sen organisaatiota.
 • kertoa eri osastojen ydintoiminnasta englanniksi ja tunnet eri toimintojen sanastoa sekä yritysmuotoihin liittyvää sanastoa.
 • Opintojakson päätteeksi osaat laatia kysymyksiä kyselylomaketta varten ja kirjoittaa raportin asiatyyliin sekä esitellä tuloksia.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Johdantokeskustelut
 • Opiskeltava oppimateriaali
 • Suoritettavat tehtävät
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Breakout room- keskustelut aihepiirin ympärillä

Opiskelumateriaali

 • Opettajan jakama ja itse verkosta etsittävä

Arviointi

 • Numeerinen 0-5

Aikataulu ja paikka

 • 6.1.-1.5.2025

Lisätietoja opintojaksosta:

Päivi Auranen

Lehtori

Liiketalous | Tietojenkäsittely

paivi.auranen@vamk.fi | +358 207 663 457

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Logistiikka 3 op | 6.1.2025-10.5.2025

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • Opiskelija tuntee yrityksen logististen toimintojen periaatteet, logistisen prosessin kokonaisuudessaan sekä sen toimivuuden vaikutuksen yritysten kannattavuuteen.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Hypridiopetus
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.
 • Ryhmätyöt verkko-opetuksena
 • Vertaisoppiminen verkko-opetuksessa
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • Itsenäisesti toteutettavat projektit
 • Ryhmäprojektit

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)
 • Hokkanen S., Karhunen J., Luukkainen, M. 2011. Johdatus logistiseen ajatteluun. (Tai uudempi) Sakki, Jouni 2009. Tilaus-toimitusketjun hallinta. B2B – Vähemmällä enemmän. (Tai uudempi)

Arviointi

 • Numeerinen 0-5
 • 5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä sekä menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa ja osaa soveltaa niitä käytäntöön 3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat 1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Aikataulu ja paikka

 • Ohjatusti suoritettavat verkko-opinnot 6.1.2025-10.5.2025
  välisenä aikana.

Lisätietoja opintojaksosta:

Eeva Välikangas

Sivutoiminen tuntiopettaja

Liiketalous | Liiketalous

eeva.valikangas@vamk.fi | +358 207 663 659

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Talousmatematiikka 3 op | 06.01.2025-11.5.2025

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 •  prosenttilasku, indeksit
 •  rahan ostovoima, inflaatio
 •  valuuttalaskut
 • korkolaskut

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Aikaan sidottu verkkotentti (Moodle)

Opiskelumateriaali

 • Kurssin oma materiaalia

Arviointi

 • Numeerinen 0-5

Aikataulu ja paikka

Lisätietoja opintojaksosta:

Kerstin Siegfrids

Lehtori

Liiketalous | Tietojenkäsittely

kerstin.siegfrids@vamk.fi | +358 207 663 540

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Väyläohjaajan yhteystiedot

Jukka Niittykoski

Koulutuspäällikkö

Liiketalous | Liiketalous

jukka.niittykoski@vamk.fi | +358 207 663 516

Hakemiseen liittyvät lisätiedot

avoin@vamk.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.