Avoin VAMK Master School-polku

Master School-polku on erinomainen mahdollisuus ammattikorkeakoulun suorittaneille jo työelämässä oleville ammattilaisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja edetä urallaan. Joustavien verkko-opintojen avulla voit yhdistää työn ja opiskelun, edetä opinnoissa omaan tahtiisi ja hakea sitten tutkintopaikkaa ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Sinua ohjaavat polkuopintojen ohjaaja ja opintojaksojen opettajat.

Kokonaisuuden voi suorittaa, vaikka kahden vuoden työkokemus amk-tutkinnon jälkeen ei olisi vielä täyttynyt.

Ikoni lippu oranssi

Master School-polkuopinnot avaavat urapolkuja

 • Aloita Master-tasoiset opinnot joustavasti ja etene omassa tahdissa ensimmäiset 15 op.
 • 15 op:n jälkeen, voit valita tutkinnon ja hakea erillishaun kautta kaksi kertaa vuodessa tutkinto-opiskelijaksi
 • Opintojesi etenemisen ja Master School -valintojen tukena sinulla on orientaatio- ja keskustelutilaisuudet sekä polkuohjaajan ohjaustapaamiset
Ikoni ihminen tsek oranssi

Sinulle, joka

 • Haluat kehittää omaa kehittämis- ja johtamisosaamistasi.
 • Et ehkä vielä ole kerryttänyt 2 vuoden työkokemusta amk-tutkinnon jälkeen, mutta Master-opinnot kiinnostavat jo.
 • Haluat aloittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelemalla ensin omaan tahtiin 15 op kokonaisuuden ja sen jälkeen hakeutua itsellesi sopivaan koulutusohjelmaan.
Kuvaus

Sisältö

Master School polkuopinnoissa (15 op) aloitat yhdessä muiden osa-aikaopiskelijoiden kanssa ja suoritat Master School –opinnot, jotka ovat yhteiset kaikille YAMK-opiskelijoille. Tämä kokonaisuus on maksuton ja suoritetaan itsenäisesti verkko opinnoin, ohjausta on myös saatavilla. Suoritettuasi 15 opintopisteen kokonaisuuden, haet tutkinto-opiskelijaksi. Opinnot suoritetaan vuoden sisällä. 

Myös verkko polkuopiskelijana sinulle on saatavilla ohjausta opintoihin, ja ryhmänohjaajan kanssa voit keskustella henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi (mihin ja milloin haku, tulevista hyväksiluvuista ja ahotoinnista), opinnäytetyönohjausta ei ole saatavilla kuten koulutuskohtaisissa polkuopinnoissa. Linkki polkuopintoihin.

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi marraskuussa tai toukokuussa, kun sinulla on suoritettuna vähintään 15 op koulutuskohtaisia opintoja. Jos et ole vielä saanut opintopisteitä suorituksistasi rekisteriin, voit silti hakea erillishaussa ehdollisen valinnan kautta. Pohjakoulutusvaatimuksena erillishakuvaiheessa on soveltuva AMK-tutkinto kyseessä olevan koulutuksen alalta. Huomaathan myös, että ennen tutkinto-opiskelijaksi hakemista alakohtaista työkokemusta on oltava vähintään kaksi vuotta AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Polkuopiskelijana et voi vielä saada hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi ennen kuin olet tutkinto-opiskelija, samoin opiskelijaedut eivät vielä ole hyödynnettävissä.

Master School-polku opinnot koostuvat 3 opintojaksosta. Tarkempia tietoja opintojaksojen sisällöistä ja suoritustavoista löydät kunkin opintojakson tiedoista.

Opetusmuoto ja -menetelmät

 • tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali ja suoritettavat tehtävät
 • tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • portfolion laatiminen
 • tarkemmat kuvaukset kunkin opintojakson tiedoissa.

Aikataulu ja toteutus

Opintojaksojen (15 op) suorittamisen voi aloittaa syyskuusta 2024 alkaen verkkototeutuksena.

Orientaatiopäivät:

Orientaatio ja keskustelu tapaamisajankohdat;

Linkki etätapaamiseen

 • 28.8.2024 klo 15.-16.00
 • 25.9.2024 klo 15.-16.00
 • 23.10.2024 klo 15.-16.00
 • 27.10.2024 klo 15.-16.00

Ilmoittautuminen

Master School-polku opintoihin ilmoittaudutaan tämän tuotekortin kautta, jolloin saat oikeuden suorittaa 15 op kokonaisuuden. Saat sähköpostitse tarkemmat ohjeet yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumisesta ja orientaatiopäivistä.

Avoin VAMK Master School-polku

0,00 

15 op

Valittavat opintojaksot

Kestävän johtamisen ulottuvuudet 5 op | 2.9.2024-31.12.2024 Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • kuvata kestävän johtamisen keskeiset käsitteet ja tavoitteet
 • arvioida ja suunnitella oman kestävän johtamisosaamisesi kehittämistavoitteita ja tunnistaa omat vahvuutensa ja arvonsa johtamisessa
 • arvioida ja uudistaa kestävyyden ja hyvinvointitalouden näkökulmasta työyhteisön inklusiivisuutta, resilienssiä, organisaation toimintatapoja sekä strategian implementointia.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Esseiden kirjoittaminen
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • Lähiopetuksessa ohjatut keskustelut
 • Itsenäisesti toteutettavat projektit
 • Opiskelijan laatima portfolio oppimisestaan

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)

Arviointi

 • numeerinen 0-5
 • Osallistuminen vertaistapaamisiin (ei pakollinen) 20%, Oppimispäiväkirja 50 % , Ryhmätyö (voi tehdä myös itsenäisesti) 30 %

Aikataulu ja paikka

 • Osallistuja etenee itsenäisesti opintoalustalla.
 • Tarjolla on ohjaustapaamisia opettajan kanssa, joissa saa tukea opintoihin. Mukana myös keskustelufoorumeita ja vapaa-ehtoisia vertaistapaamisia.

Lisätietoja opintojaksosta:

Piia Uusi-Kakkuri

Yliopettaja

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

piia.uusi-kakkuri@vamk.fi | +358 207 663 645

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op | 7.1.2025-22.5.2025 Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

Opintojakson suoritettuasi:

 • tunnet tutkimus- ja kehittämistoiminnan periaatteet
 • osaat hankkia luotettavaa tietoa monipuolisista lähteistä
 • osaat soveltaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita käytännössä
 • osaat valita ja soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä omassa opinnäytetyössä
 • osaat suunnitella eettisesti kestävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa
 • osaat noudattaa hyvän tieteellisen käytännön ohjeistusta tutkimus- ja kehittämistoiminnassa

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)
 • Interaktiivinen (simulaatio, pelit)Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Arviointi

 • hyväksytty/hylätty
 • Itsenäisesti suoritettavien harjoitustehtävien tekeminen sekä opinnäytetyösuunnitelman laatiminen hyväksytysti.

Aikataulu ja paikka

 • 7.1.2025-22.5.2025
 • Itsenäisesti opiskellen moodle- alustalla sekä itsenäisesti tehtävät harjoitukset. Aikaan sidottujen ohjaustapaamisten aikataulu ilmoitetaan ennen kurssin alkua moodle-alustalla.

Lisätietoja opintojaksosta:

Riikka Lehesvuo

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

riikka.lehesvuo@vamk.fi | +358 207 663 319

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Principles of Project management 5 op | 3.3.2025-30.4.2025 Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.

After completion of this course you will be able to:

 • Understand PM processes: to initiate, plan, execute, monitor and control, and close projects aproject the student can effectively manage scope, time, costs, and quality, ensuring satisfying the needs for which the project was undertaken.
 • The student can be able understand project risk, including identifying, analyzing and responding to risk.
 • The student can analyse and manage stakeholder expectations and engagement to ensure a successful project outcome

Mode of Teaching and Methods

 • Hybrid teaching
 • Learning material to be studied independently
 • Tasks to be performed independently
 • Writing essays
 • Independent study in an online learning environment. You can complete the course freely according to your own schedule.
 • Group work as online teaching
 • Teamwork in connection with exercises
 • Exercises to be performed independently
 • Personal exercises
 • Teamwork in exercises
 • Solving the weekly assignments independently or in a group
 • Online discussions around the topic
 • Independently implemented projects
 • Group projects
 • Flexible online exam (Moodle, EXAM)

Study Material

 • Will be provided by the teacher in Moodle.

Bibliography or web links to use

 • Project management essentials by Wells, Kathryn N.; Wells, Kathryn N.; Kloppenborg, Timothy J. Business Expert Press 2018.
 • Supplementary links, like video clips, articles, blogs might be added by the teachers

Assessment

 • Grade 0-5

Schedule and Location

 • Start-up Seminar on campus + hybrid; Saturday, August 31st, 2024 from 9:00 – 12:00
 • On campus + hybrid Mid-Seminar; Saturday; October 12th, 2024 from 9:00 – 12:00
 • On campus + hybrid Closing Q&A Seminar; Friday, November 8th, 2024 from 16:30 – 20:00

Lisätietoja opintojaksosta:

Adebayo Agbejule

Yliopettaja

Tekniikka | Konetekniikka

adebayo.agbejule@vamk.fi | +358 207 663 301

We reserve the right to make changes.

Polkuohjaajan yhteystiedot

Piia Uusi-Kakkuri

Yliopettaja

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

piia.uusi-kakkuri@vamk.fi | +358 207 663 645

Hakemiseen liittyvät lisätiedot

avoin@vamk.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.