Vaihtoehtoinen reitti korkeakoulututkintoon

Polkuopinnoilla tarkoitetaan tutkintojen ensimmäisten vuoden opintoja, joita suoritetaan avoimessa ammattikorkeakoulussa opetussuunnitelman mukaisesti samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opintojen laajuus on alemmissa AMK-tutkinnoissa 50 op ja ylemmissä 15 op ja ne suoritetaan pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana. Suorittamalla polkuopinnot, voit valmistua samassa ajassa, kuin suoraan tutkinto-opinnoissa aloittanut opiskelija.

Voit suorittaa polkuopintoja, vaikka sinulla ei vielä olisi ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavaa pohjakoulutusta.

Ole rohkea ja löydä oma polkusi!

Web gfx6199

Kenelle?

Polkuopinnot ovat sinua varten kun:

 • tavoittelet tutkintokoulutusta
 • haluat käyttää välivuoden hyödyksi
 • olet valmis opiskelemaan tiiviillä tahdilla vuoden ajan
 • haluat opiskella koko vuoden samassa ryhmässä
 • tavoittelet hakua avoimen väylän kautta
 • haluat vuoden päästä jatkaa tutkintokoulutuksessa toiselta vuosikurssilta
Polku tutkintoon

Suoritettuasi polkuopinnoissa 50 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja, voit hakea tutkinto-opiskelijan oikeutta avoimen AMK:n erillishaussa. Tällöin haet opiskelijaksi suorittamiesi avoin AMK -opintojen perusteella.

Lue lisää erillishaun valintaperusteista ja hakuajoista

 

Osaamisvaatimukset polkuopintoihin

Polkuopintoihin voidaan kuitenkin asettaa joitakin osaamisvaatimuksia, mikäli ne ovat välttämättömiä opiskelun onnistumiselle. Olet itse vastuussa siitä, että sinulla on riittävät opiskeluvalmiudet suoriutua ammattikorkeakouluopinnoista ja pystyt etenemään opinnoissasi muun ryhmän mukana. Erityisen tärkeää on koulutuksen opetuskielen hallinta.

Opinnoissa selviytyminen edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa (vähintään yleisen kielitutkinnon keskitaso, taso 4, ks. taitotasokuvaukset). Englanninkielisissä ohjelmissa on englannin kielen hyvä hallinta välttämätön. Opiskelijan tulee pystyä seuraamaan opetusta vaivattomasti sekä tuottamaan esseevastauksia ja raportteja opiskeltavista aihepiireistä. Kielitaidon vuoksi ei ole mahdollista saada lisäopetusta.

Myös ylemmissä AMK-koulutuksissa on polkuopintopaikkoja

Pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva AMK-tutkinto kyseessä olevan koulutuksen alalta. Tutkinto-opintoja suunnittelevan on hyvä huomata, että ennen tutkinto-opiskelijaksi hakemista on alakohtaista työkokemusta oltava vähintään kaksi vuotta AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen. YAMK-koulutuksissa tutkinto-opiskelijan oikeuden hakemiseksi tulee avoimessa suoritettuja, koulutuskohtaisia opintoja olla 15 op. Yleensä ensimmäisen vuoden opinnot suoritetaan kuitenkin kokonaisuudessaan.

Polkuopintopaikkoja on vain muutama (yleensä 2-3) per koulutus, joten ilmoittautumisessa kannattaa toimia nopeasti, jotta varmistat paikkasi haluamassasi koulutuksessa.

Opiskelu polkuopinnoissa

Polkuopinnot toteutetaan samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa, yleensä koulutuksen opetussuunnitelmaa noudattaen. Varsinainen opiskelu ei eroa tutkinto-opiskelusta. Polkuopiskelija on samalla tavalla ryhmän jäsen kuin tutkinto-opiskelijakin ja voi osallistua kaikkeen teoriaopetukseen. Ainoastaan harjoittelu ei ole toistaiseksi mahdollista avoimessa AMK:ssa. Harjoittelun ajalle on mahdollista suunnitella muita opintoja (esim. vapaasti valittavia opintoja). Polkuopiskelija saa käyttöönsä opiskelutunnukset, joilla pääsee VAMK:n atk-järjestelmiin. Myös kirjastopalvelut ovat kaikkien käytettävissä.

Koska polkuopinnot eivät johda suoraan tutkintoon, on opiskelussa muutamia eroja tutkinto-opiskeluun verrattuna:

 • Jos olet työtön, ole yhteydessä TE-toimistoon hyvissä ajoin ja selvitä mahdollisuutesi opiskeluun ja opintojen aikaisiin etuuksiin. Opiskelijan henkilökohtainen avoin AMK -opintosuunnitelma on mahdollista laatia siten, että se täyttää työttömyysetuuden saamiselle asetetut kriteerit (suoritettavien opintopisteiden määrä).
 • Polkuopiskelijat eivät saa Kelan opinto-, matka- tai ateriatukia.
 • Polkuopiskelijan ei tarvitse toimittaa koululle todistuksia aiemmista opinnoistaan. Nämä tarkistetaan vasta tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyksi tulemisen jälkeen.
 • Koska avoimen opintojen aikana ei voi suorittaa sote-alan harjoitteluja, ei polkuopiskelijan myöskään tarvitse toimittaa opintojen alussa pyydettäviä rokotustietoja koululle. Ne toimitetaan vasta tutkinto-opiskeluvaiheessa.
 • Avoimessa AMK:ssa ei tehdä aiempien opintojen hyväksilukuja, vaan ne tehdään vasta tutkinto-opinnoissa. Aiemmat opinnot ja osaaminen on kuitenkin mahdollista huomioida henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa ja opintojaksoja valittaessa sekä opintojaksojen sisällä vastuuopettajan määrittämällä tavalla.
 • Saadaksesi tutkinnon, sinun tulee hakea ja sinun on tultava valituksi tutkinto-opiskelijaksi joko yhteishaussa tai erillishaussa.
 • Avoimessa AMK:ssa suorittamasi opinnot luetaan hyväksi tutkinto-opintoihin, mikäli jatkat VAMK:ssa saman alan opintoja.
Opiskelun aloittaminen

Kevään polkuopinnoissa opetus alkaa seuraavasti:

Noin viikkoa ennen opintojen alkamista polkuopintopaikan saaneet opiskelijat saavat sähköpostitse tiedotteen, joka sisältää opintojen aloittamisen kannalta tärkeitä tietoja, (mm. kellonajan ja paikan, jossa aloitus tapahtuu, linkit ja ohjeet työjärjestyksiin ja oppimisympäristöihin sekä ohjeet opiskelutunnusten saamiseksi). Opinnot aloitetaan yhteisillä orientaatiotunneilla, joissa saat hyödyllistä tietoa käytännön opiskelusta.

Opiskelumaksut ja peruutusehdot

Opiskelu maksaa 300 euroa/vuosi. Maksun voi maksaa 1-2 erässä. Mikäli et jostain syystä voikaan osallistua opintoihin, ilmoita siitä mahdollisimman pian. On ehdottoman tärkeää perua osallistuminen ajoissa, jotta paikka voidaan antaa mahdolliselle varasijalla olevalle. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen opintojen alkamista ilmoittamalla siitä osoitteeseen verkkokauppa@vamk.fi Myöhemmin ilmoitetusta perumisesta laskutetaan puolet vuosimaksusta. Maksettu opintomaksu on edellytys opintoihin osallistumiselle ja opinto-oikeuden säilymiselle.

Polkuopiskelijatarina

polkuopiskelijatarina
Aino Lehtinen

Aino Lehtinen

Aino Lehtinen päätti kokeilla polkuopintoja ja reitti johdatti tutkinto-opiskelijaksi. Nyt hän opiskelee toista vuotta liiketaloutta VAMKissa.

Lue koko tarina