Tekniikan väylä

Väyläopinnot ovat loistava mahdollisuus 2. asteen opiskelijoille, jotka haluavat päästä lähemmäksi korkeakouluopintoja jo ennen valmistumistaan. Näiden opintojen avulla voit tutustua korkeakoulumaailmaan, suorittaa opintoja valmiiksi ja parantaa mahdollisuuksiasi päästä haluamaasi tutkintoon.

Tekniikan VAMK väylä antaa sinulle mahdollisuuden testata omaa insinööriyttäsi. Väylän suoritettuasi tie insinööriopintoihin on sinulle auki ilman pääsykokeita. Kaupan päälle sinulle kertyy osaamista, josta varmasti on hyötyä myös toisen asteen opinnoissa. Suoritat opintojaksot verkko-opintoina juuri silloin, kun sinulle sopii. Materiaalit ovat saatavilla verkossa eikä läsnäolopakkoa ole. Sinulla on kuitenkin mahdollisuus kysyä neuvoa opintojaksojen opettajilta sekä väyläohjaajaltasi.

Ikoni lippu oranssi

Tekniikan opinnot avaavat monia urapolkuja

 • Oletko kiinnostunut energiatekniikasta, energia- ja ympäristötekniikasta, konetekniikasta, sähkö- ja automaatiotekniikasta, tietotekniikasta tai ympäristöteknologiasta? väyläopinnot antavat kokemusta tekniikan korkeakoulu-opinnoista ja vahvistusta uravalinnoillesi jo toisen asteen aikana.
 • Mahdollisuuden varmistaa opiskelupaikka jossain VAMKin tekniikan koulutuksista jo toisen asteen opintojen aikana, kts. hakuperusteet. Suoritukset luetaan mukaan opintoihisi, kun aloitat tekniikan opiskelun VAMKissa.
 • Tilaisuuden prepata omia matematiikan ja fysiikan taitoja vaikkapa yo-kirjoituksia varten, tukee tietysti myös ammatillisen koulutuksen opintoja.
Ikoni ihminen tsek oranssi

Sinulle, joka

 • Olet suorittamassa toisen asteen tutkintoa, kuten lukiota tai ammatillistakoulutusta
 • Haluat laajentaa osaamistasi tekniikan alalla ja testata onko se juuri sinun alasi.
 • Haluat varmistaa opiskelupaikan VAMKissa tekniikan tutkinto-ohjelmassa ilman pääsykoetta.
Kuvaus

Sisältö

Tekniikan väyläopinnot koostuvat 3 opintojaksosta. Tarkempia tietoja opintojaksojen sisällöstä ja suoritustavoista löydät kunkin opintojakson tiedoista. Ole yhteydessä oman oppilaitoksesi opoon ja ilmoittaudu Tekniikan väylään.

Opetusmuoto ja -menetelmät

 • tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali ja suoritettavat tehtävät
 • tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • tarkemmat kuvaukset kunkin opintojakson tiedoissa.

Aikataulu ja toteutus

Opintojaksojen (15 op) suorittamisen voi aloittaa lokakuusta 2024 alkaen non-stop toteutuksena.

Orientaatiopäivät:

Orientaatiopäivillä saat opastusta väyläohjaajaltasi ja tutustut muihin väyläopiskelijoihin.

Linkki etätapaamiseen

 • 2.9.2024 klo 12.30
 • 16.12.2024 klo 12.30
 • 10.2.2025 klo 12.30
 • 5.5.2025 klo 12.30

Ilmoittautuminen

Väyläopintoihin ilmoittaudutaan tämän tuotekortin kautta. Riittää, että ilmoittaudut kerran, jolloin saat oikeuden suorittaa 15 op kokonaisuuden. Saat sähköpostitse tarkemmat ohjeet yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumisesta ja orientaatiopäivistä.

 

Tekniikan väylä

0,00 

15 op

Valittavat opintojaksot

Insinöörimatematiikka 1 5 op | vapaasti ja joustavasti verkossa omaan tahtiin

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • Teknisten alojen keskeisimmät matematiikan asiasisällöt
 • Osallistuja on oppinut myös soveltamaan taitoja käytäntöön, ja kurssilla opituista ongelmanratkaisutaidoista on suoraan hyötyä esimerkiksi teknisten alojen ammattiaineopinnoissa sekä työelämässä.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali verkossa.
 • Itsenäisesti suoritettavat laskutehtävät verkossa.

Opiskelumateriaali

 • teoriamateriaali ja laskuharjoitukset

Arviointi

 • Numeerinen 0-5

Aikataulu ja paikka

 • Itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina 1.10.2024 lähtien.

Lisätietoja opintojaksosta:

Elena Kuisma

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

elena.kuisma@vamk.fi | +358 207 663 485

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Insinöörifysiikka 1 5 op I vapaasti ja joustavasti verkossa omaan tahtiin

Opintojakson suoritettuasi:

 • osaat mekaniikan keskeiset käsitteet
 • olet saanut hyvät työkalut mekaniikan sovellusten ymmärtämiseen. Tätä ymmärrystä tarvitaan esimerkiksi erilaisten moottoreiden ja laitteiden suunnittelussa.
 • ymmärrät myös empiirisen luonnontieteen luonteen ja sen, että huolellisesti suunnitelluista mittauksista saadaan aineistoa, jonka avulla voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet jatkaa Insinöörifysiikka 2 -kurssille.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Opetusvideot, joita katsomalla opiskelija tutustuu opetettavaan asiaan
 • Automaattisesti tarkistuvat verkkotehtävät, joissa menestyminen määrittää myös kurssiarvosanan.

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)
 • Interaktiivinen (simulaatio, pelit)Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Arviointi

 • Numeerinen 0-5

Aikataulu ja paikka

 • Itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina

Lisätietoja opintojaksosta:

Onni Pyhälahti

Lehtori

Tekniikka | Konetekniikka

onni.pyhalahti@vamk.fi | +358 207 663 407

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Energiatekniikan perusteet 5 op | vapaasti ja joustavasti verkossa omaan tahtiin

Opintojakson suoritettuasi:

 • Osaat luetella energiatekniikan keskeiset käsitteet ja nimetä tärkeimmät energialähteet.
 • Pystyt selittämään energiatekniikan perusperiaatteet ja kuvailemaan eri energian tuotantotapojen toimintaperiaatteet.
 • Osaat soveltaa oppimaansa tietoa yksinkertaisiin energiantuotannon ja -kulutuksen laskelmiin sekä hyödyntämään energiatehokkuuden periaatteita arjessa.
 • Kykenet vertailemaan erilaisia energian tuotantotapoja ja niiden ympäristövaikutuksia sekä analysoimaan energian kulutustietoja.
 • Osaat tunnistaa kiinnostavia uramahdollisuuksia energiatekniikan alalla ja arvioida, kuinka energiatekniikka voi vaikuttaa heidän tulevaisuuden opinto- ja uravalintoihinsa.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Opetusvideot, joita katsomalla opiskelija tutustuu opetettavaan asiaan.
 • Verkkotehtävät

Opiskelumateriaali

Arviointi

 • Numeerinen 0-5

Aikataulu ja paikka

 • Itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina

Lisätietoja opintojaksosta:

Shekhar Satpute

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

shekhar.satpute@vamk.fi | +358 207 663 641

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Väyläohjaajan yhteystiedot

Elena Kuisma

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

elena.kuisma@vamk.fi | +358 207 663 485

 

Hakemiseen liittyvät lisätiedot

avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.