Tuulivoimaloiden sähköverkot

Tämä opintojakso käsittelee suurjänniteverkkojen rakennetta, komponentteja ja suunnitteluperiaatteita. Opiskelijat oppivat sähköverkkojen laskennan perusmenetelmät ja keskeiset mitoitukseen vaikuttavat suureet. Lisäksi tarkastellaan tuulivoimaloiden sähköverkkojen erityispiirteitä ja perehdytään tuulivoimalan liittämiseen voimajärjestelmään.
Tämä opintojakso on osa Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutusta. Jokaiselle opintojaksolle tulee ilmoittautua erikseen. Katso koulutuskokonaisuus tästä
Selkeys

Hyödyt

  • opit tuntemaan sähköverkkojen toiminnan ja suunnitteluperiaatteet,
  • opit tuulivoimaloiden sähköverkkoihin liittyviä erityispiirteitä ja osaat ottaa ne huomioon suunnittelussa,
  • tunnet tuulivoimaloiden verkkoon liittämisen vaatimuksia ja
  • osaat suunnitella sähköverkkoja vähintään perustapauksissa.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

  • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla), jotka työskentelevät tuulivoima-alalla tai ovat kiinnostuneita siirtymään alalle.
  • Opintojaksolle ei ole edeltävyysehtoja, mutta opintojakson onnistunut suoritus edellyttää sähkötekniikan perusteiden ymmärrystä
  • Koulutus sopii korkeakouluopintoja suunnitteleville tai tuulivoima-alalta lisäosaamista haluaville korkeakoulutetuille.
  • Koulutukseen voivat hakeutua myös lisäosaamista hakevat ammatillisesti koulutetut henkilöt.
  • Päätoimisia tutkinto-opiskelijoita ei voida valita koulutuskokonaisuuteen.

 

Yhteistyökumppanit:

Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus alkaa yhteistyössä sekä Vaasan ammattikorkeakoulun että Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut toteuttavat yhteistyössä kahdella eri toteutuskerralla 32 opintopisteen AMK-tasoisen koulutuskokonaisuuden, joka jakautuu kahdeksaan opintojaksoon.

Turku amk eng (1)                                     

Rahoittajat:

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat.

 

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja tyã¶llisyyden palvelukeskus                                    Fi euroopan unionin rahoittama rgb monochrome