Img 0055a (1)

Asiantuntijapalvelut:

Operational Excellence asiakas- ja työntekijäempatiaa unohtamatta

Onko tavoitteenanne parantaa sisäisiä prosesseja ja suorituskykymittareita ilman, että asiakas- tai työntekijäkokemus kärsii? Tässä työpajassa yhdistämme LEAN-metodeista tutun arvovirtakartoituksen (Value Stream Mapping) palvelumuotoilun asiakas- ja työntekijäymmärryksen metodeihin. Yhdistämällä nämä kaksi lähestymistapaa, voidaan varmistaa, että sisäisen tehokkuuden ja laadun parantaminen ei vaaranna asiakas- tai työntekijäkokemusta.

Muotoiluajattelu kannustaa luovuuteen huomioiden empaattisen lähestymisen asiakas- ja työntekijäkokemukseen. Lean-menetelmät taas keskittyvät tehokkuuteen ja hukkien vähentämiseen, unohtamatta kuitenkaan asiakaskokemusta. Nämä kaksi lähestymistapaa yhdistämällä, voidaan luoda asiakaskeskeisiä, tehokkaita ja laadukkaita palvelukokemuksia, jotka edistävät asiakas- ja työntekijäuskollisuutta. Tehokkuuden lisäksi organisaatioiden on tärkeää edistää innovointikulttuuriaan parantaakseen valmiuksiaan kohdata tulevaisuuden muutokset.

Arvot asiakaslähtöisyys

Kenelle:

Teollisuusorganisaatioille, jotka pyrkivät prosessien parantamiseen ja parempien suorituskykymittareiden saavuttamiseen ilman asiakas- tai työntekijäkokemuksen vaarantumista

Aitous

Hyödyt

 • Kokonaisvaltainen ymmärrys prosessista ja sen luomasta arvoketjusta
 • Tehokkuuden ja laadun parantaminen
 • Kilpailuetu
 • Asiakaskeskeinen lähestymistapa
 • Eri osaamisalojen yhteistyö
 • Innovointiiin ja uusiin ideoihin tähtäävä kehitys
 • Suoritusmittareiden parempi kohdentaminen

Työpajan sisältö

Työpaja yhdistää arvovirtakartoituksen (Value Stream Mapping) asiakas- ja työntekijäempatiaan, mahdollistaen kokonaisvaltaisemman lähestymistavan prosessien parantamiseen. Yhteistyössä eri tiimien osaajien kanssa kartoitetaan prosessin vaiheet, mahdolliset lisäarvoa tuottamattomat osa-alueet sekä prosessin vaiheet, joiden parantamisen koetaan tuovan eniten hyötyä sekä organisaatiolle, että asiakkaille.

 • Arvovirtakartoitus (Value Stream Mapping) valitsemassanne prosessissa kuten esimerkiksi tuotantoprosessissa, toimitusprosessissa tai tarjousprosessissa
 • Arvovirtakartan analysointi jätteen, tehottomuuden ja parannusmahdollisuuksien tunnistamiseksi
 • Asiakasempatiaharjoitus asiakaspersoonien avulla
 • Työntekijäempatiaharjoitus työntekijäpersoonien avulla
 • Sekä asiakas- että työntekijäempatiakartoituksen hyödyntäminen innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä arvovirtakartasta identifioituihin kehityskohteisiin
 • Toimintasuunnitelman luominen kartoitettuihin parannusalueisiin

Kesto 2 päivää –  Sisältö ja kesto voidaan muokata organisaation tarpeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä

Tommi Siljamäki, asiakkuusvastaava

Tommi Siljamäki

Asiakkuusvastaava, MUOVA
tommi.siljamaki@muova.fi
+358 50 573 4003

Jenna Puska, palveluliikennetoiminnan päällikkö

Jenna Puska

Palveluliiketoiminnan päällikkö
jenna.puska@vamk.fi
+358 50 472 4330