Hiilineutraali teollisuus

Okm tunnus fi 2r vaaka sininen l100 cmyk

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Hiilineutraali tulevaisuus -koulutuskokonaisuus

Hankkeen kesto: 1.12.2021 - 31.5.2023

Päätoteuttaja: VAMK

Rahoitus: OKM

Kokonaisbudjetti: 175 000 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Asseri Laitinen, Lehtori (Tekniikka)

puh. +358 207 663 321, asseri.laitinen@vamk.fi

Hankkeen verkkosivut: https://www.vamk.fi/opintokokonaisuus/hiilineutraali-teollisuus

Hankekoodi: OKM/359/522/2020

Alusta: Smart Industry

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan monialainen koulutuskokonaisuus vahvistamaan teollisuuden osaamista ja uudistumista kestävässä kehityksessä. Koulutuksella edistetään korkeakoulutettujen työllistymistä ja työssäkäyvien osaamista. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on osaamista kestävässä kehityksessä ja kiertotaloudessa, hiilineutraalissa yhteiskunnassa ja ekologisessa tuotekehityksessä sekä elinkaaripalveluiden kehittämisessä.

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa VAMKin hiilineutraali osaaminen 25 opintopisteen koulutuskokonaisuudeksi ja tarjota sitä valtakunnallisesti yritysten työntekijöiden ja eri alojen työttömien työnhakijoiden osaamisen vahvistamiseksi. Koulutuskokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena mahdollistaen opiskelun työn tai työnhaun ohessa.

Tavoitteet

VAMKin tavoitteena on kehittää jatkuvan oppimisen polkuja, jotka tukevat teollisuuden uudistumista ja kestävää kehitystä. Hanke on merkittävä toimenpide täydennyskoulutuksen ja avoimen korkeakoulutuksen kehittämisessä. Koulutus täydentää tekniikan, liiketalouden ja muotoilun osaamista näiden osaamisten rajapinnoilla.

VAMK tarjoaa tällä hetkellä kolme erillistä kurssia:

  1. Hiilineutraali yhteiskunta, 3 op
  2. Kestäväkehitys ja kiertotalous, 5 op
  3. Tuotesuunnittelu, 4 op

Hiilineutraali teollisuus -hankkeessa kurssit laajennetaan viiden opintopisteen kursseiksi. Lisäksi kurssien sisältöjä kehitetään siten, että ne muodostavat itsenäisen kokonaisuuden ja ne voidaan tarjota tekniikan opiskelijoiden lisäksi täydennyskoulutuksena ja avoimena koulutuksena soveltuvan alan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Koulutus on 25 opintopisteen laajuinen, ja opiskelijatavoite on 50 aloittajaa.

Tulokset

Hankkeella uudistetaan teollisuutta kestävässä kehityksessä. Hanke vastaa kestävään kehitykseen, ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä hiilineutraaliin yhteiskuntaan liittyviin osaamistarpeisiin, ja se pyrkii vahvistamaan teollisuuden kykyä toipua koronan jälkeen uudessa vihreässä aallossa. Hankkeen lopputuloksena syntyy Hiilineutraali teollisuus -koulutusohjelma, joka sisältää kurssit ja koulutusmateriaalin etäopiskeluun. Koulutus toteutetaan sekä etäopetuksena Campus Onlinen kautta että lähiopetuksena Vaasan ammattikorkeakoulussa.

Vamk logo

Vilkaise tätä