Hiilineutraali teollisuus

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Hiilineutraali teollisuus -koulutuskokonaisuus

Hankkeen kesto: 1.12.2021 - 31.12.2023

Päätoteuttaja: VAMK

Rahoitus: OKM

Kokonaisbudjetti: 175 000 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Asseri Laitinen, Lehtori (Tekniikka)

puh. +358 207 663 321, asseri.laitinen@vamk.fi

Hankkeen verkkosivut: https://www.vamk.fi/opintokokonaisuus/hiilineutraali-teollisuus

Hankekoodi: OKM/359/522/2020

Alusta: Smart Industry

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan monialainen koulutuskokonaisuus vahvistamaan teollisuuden osaamista ja uudistumista kestävässä kehityksessä. Koulutuksella edistetään korkeakoulutettujen työllistymistä ja työssäkäyvien osaamista. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on osaamista kestävässä kehityksessä ja kiertotaloudessa, hiilineutraalissa yhteiskunnassa ja ekologisessa tuotekehityksessä sekä elinkaaripalveluiden kehittämisessä.

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa VAMKin hiilineutraali osaaminen 25 opintopisteen koulutuskokonaisuudeksi ja tarjota sitä valtakunnallisesti yritysten työntekijöiden ja eri alojen työttömien työnhakijoiden osaamisen vahvistamiseksi. Koulutuskokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena mahdollistaen opiskelun työn tai työnhaun ohessa.

Tulokset

Hankkeella uudistetaan teollisuutta kestävässä kehityksessä. Hanke vastaa kestävään kehitykseen, ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä hiilineutraaliin yhteiskuntaan liittyviin osaamistarpeisiin, ja se pyrkii vahvistamaan teollisuuden kykyä toipua koronan jälkeen uudessa vihreässä aallossa. Hankkeen lopputuloksena syntyy Hiilineutraali teollisuus -koulutusohjelma, jonka sisältää kurssit ja koulutusmateriaalin etäopiskeluun. Koulutus toteutetaan sekä etäopetuksena Campus Onlinen kautta että lähiopetuksena Vaasan ammattikorkeakoulussa.

Kurssisisällöt:

 • Hiilineutraali yhteiskunta 5 op
  • Hiilijalanjälki ja hiilineutraalius
   • tuote, yritys, kunta, valtio
  • Päästöjen vähennyskeinot (tiekartta päästöjen vähennykseen)
  • Päästöjen kompensointi ja hiilinielut
 • Kestävä kehitys ja kiertotalous 5 op
  • Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteet sekä merkitys globaalisti
  • Kiertotalouden liiketoimintamallit sekä kestävän kehityksen osa-alueet
  • Kiertotalouden ja kestävän kehityksen soveltaminen liiketoiminnassa
  • Vastuullisuusraportointi
 • Ekologinen tuotesuunnittelu 5 op
  • Elinkaarilaskenta (LCA)
  • Kestävät materiaalitekniikka (sis. biopohjaiset materiaalit)
  • Kestävät tuotantotekniikat (sis. 3D tulostus)
  • Ekosuunnittelu
 • Päästö- ja elinkaarilaskentaprojekti 5 op
  • Projektimuotoinen kurssi, jossa mahdollisimman aidot caset työelämästä
  • Päästölaskenta ja/tai
  • Elinkaarilaskenta
  • Päästövähennystiekartat
 • Teollinen palvelumuotoilu 5 op
  • Teollinen palvelumuotoiluprosessi
  • Elinkaaripalvelut
  • Palveluiden prototypiointi (CoProtolab)

Vamk logo

Vilkaise tätä