TUKSU

Okm tunnus fi 2r vaaka sininen l100 cmyk

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: TUKSU - Erityistä suojelua tarvitsevien tulevaisuususkon tukeminen

Hankkeen kesto: 1.8.2022 - 31.7.2024

Päätoteuttaja: VAMK

Rahoitus: OKM

Kokonaisbudjetti: 150 000 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Hannele Välipakka, Asiantuntija, kansainväliset asiat ja jatkuva oppiminen (Opetuksen ja oppimisen palvelut)

puh. +358 207 663 666, hannele.valipakka@vamk.fi

Hankekoodi: OKM/15/523/2022

Alusta: Smart Well-BeingSmart City, Smart Industry

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitetään koulutustarjontaa erityistä suojelua tarvitseville. Opinnot tukevat Kestävä kasvu -ohjelman tavoitteita ja ne ovat sisällytettävissä osaksi AMK-tutkintoa. Tarjonta kiinnittyy strategiaan, painoalueisiin ja alueen yrityselämän tarpeisiin vihreän siirtymän mahdollistamiseksi. Vaasan alueen kansainväliset yritykset ovat potentiaalisia työllistäjiä. Kiinnittyminen koulutuksen kautta yhteisöömme edistää yleiseurooppalaista hyvinvointia, arvoja ja alueen työllisyyttä.

Pohjanmaalla on Suomen alhaisin työttömyysaste. Samalla Pohjanmaalla tehdään merkittävää innovatiivista kehitystyötä energiapolitiikan ja vihreän siirtymän mahdollistamiseksi. Erityistä suojelua tarvitsevien henkilöiden kiinnittyminen osaksi Pohjolan Energiapääkaupungin opiskelu- ja työskentelykulttuuria luo heille mahdollisuuksia kehittää osaamistaan Suomessa oloaikanaan, työllistyä halutessaan Suomeen ja jäädä asumaan maahan. Hankkeen koulutukset edistävät yksilön kiinnittymistä alueen työ- ja yrityselämään. Kumppanuusmalli taas mahdollistaa luonnollisen vuoropuhelun alueen yritysten kanssa.

Tavoite

Tavoitteena on luoda koulutustarjonta, joka luo toivoa ja tulevaisuususkoa erityistä suojelua tarvitseville henkilöille. Tavoitteena on kiinnittää ihmisiä suomalaiseen koulutukseen ja sitä kautta edistää heidän mahdollisuuksiaan suorittaa tutkinto Suomessa ja työllistyä Suomeen. Sen lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä Suomessa suojelua saaville korkeakouluopiskelijoille ja korkeakouluopinnoista kiinnostuneille jo työelämässä oleville mahdollisuuksia joustavaan englanninkieliseen opiskeluun ja asiantuntijuuden kasvattamiseen – jatkuvaan oppimiseen, jonka kautta myös kotoutuminen ja kiinnittyminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja korkeakouluopintoihin toteutuu.

Tulokset

Tuloksena on koulutuksiin kiinnittyvien osaamisen, hyvinvoinnin ja tulevaisuususkon vahvistuminen. He hakeutuvat tekemään suomalaisia korkeakoulututkintoja ja kiinnostuvat asumisesta ja työntekemisestä Suomessa. Tavoitteena on, että 40% koulutuksiin osallistuneista kiinnittyisi Suomeen ja suomalaiseen korkeakoulutukseen sekä työelämään. Samalla koulutuksiin osallistuvien kotoutuminen Suomeen ja suomalaiseen arkeen helpottuu, kun osallistujat kiinnittyvät opintoihin ja oppivaan yhteisöön. Kestävän kasvun ohjelman tavoitteena on edistää KV- opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja tämä hanke edistää tavoitteen saavuttamista.

Vamk logo