Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: TurVATuuli

Hankkeen kesto: 1.1.2024 - 31.3.2025

Päätoteuttaja: TuAMK

Hankepartnerit: VAMK

Rahoitus: NextGeneration EU, Jotpa

Kokonaisbudjetti: 102 868 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Jan Nyman, Lehtori (Tekniikka)

puh. +358 207 663 683, jan.nyman@vamk.fi

Alusta: Smart Industry

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvoi peräti 75 prosenttia vuonna 2022. Kokonaissähköntuotannosta tuulivoiman osuus ylsi lähes 17 prosenttiin, eikä kasvu näytä laantuvan. Tulevaisuudessa tuulivoima-ala tuleekin tarvitsemaan entistä enemmän osaajia suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitotehtäviä varten. Tuulivoima-ala kasvaa voimakkaasti ja tällä hetkellä alalla on tarvetta erityisesti tekniselle osaamiselle. Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulujen yhdessä verkossa järjestämä maksuton Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus vastaa osaltaan kasvavan alan osaamistarpeisiin.

Tavoitteet

Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut aloittavat yhteisen tuulivoimaan liittyvän maksuttoman koulutuksen, jonka tarkoituksena on vastata tuulivoima-alan positiivisen rakennemuutoksen synnyttämään osaamistarpeeseen. Koulutuksen opinnot ovat työelämälähtöisiä ja ne on mahdollista suorittaa työn ohessa. Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutuksessa on yhteensä kahdeksan eri opintojaksoa, joista ensimmäinen alkaa maaliskuussa 2024. Koulutukset toteutetaan joustavasti verkossa, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta. Koulutus on osallistujille maksuton.

Tulokset

Hankkeen koulutuksen tuloksena on tuulivoima-alan osaajien osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuuden kasvaminen. Koulutus vastaa työelämän tarpeisiin ja lisää työvoimaa Lapin ja Pohjanmaan alueilla, joissa 83 prosenttia tuulivoimalainvestoinneista tulee sijaitsemaan.

Täältä löydät hankkeen koulutuksen

Avoin AMK 32 op
Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus

Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus

Toteutustapa

Verkkototeutus

Ilmoittautuminen

Suuren kiinnostuksen vuoksi osa opintojaksoista on jo täynnä.

Vamk logo

Turku amk eng (1)