Johdatus tekoälyyn

Opintojakso tarjoaa syvällisen käsityksen tekoälyn ja koneoppimisen perusteista. Opiskelija oppii, miten koneet oppivat, ja millaisiin tehtäviin tekoäly soveltuu parhaiten. Opiskelija saa työkalut ja ymmärryksen siitä, miten navigoida eettisissä haasteissa ja varmistaa vastuullinen tekoälyn käyttö.

Selkeys

Hyödyt

Tavoitteena on parantaa pk-sektorin yritysten kilpailukykyä ja mahdollistaa niiden kehitys digitalisaation sekä vihreän siirtymän avulla. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät, mitä tekoäly mahdollistaa, ja mitä riskejä ja eettisiä kysymyksiä täytyy ottaa huomioon.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu erityisesti PK-yrityksissä työskenteleville, erityisesti teollisuusalalla toimiville työntekijöille. Kohderyhmään kuuluvat myös julkisella sektorilla työskentelevät ammattilaiset, opetusalalla työskentelevät opettajat ja kaupan alalla toimivat työntekijät.

Sisältö

Tämä opintojakso on osa suurempaa kokonaisuutta. Katso lisää täältä.

Opintojakson sisältö:

 • Mikä tekoäly ja koneoppiminen on?
 • Kuinka kone oppii?
 • Mitkä tehtävät soveltuvat tekoälylle?
 • Mihin uusiin eettisiin kysymyksiin tekoäly johtaa?

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • Opintojakson suoritettuasi ymmärrät, mitä tekoäly mahdollistaa, ja mitä riskejä ja eettisiä kysymyksiä täytyy ottaa huomioon. 

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Ohjattu opiskelu ja itsenäinen opiskelu
 • Luennot, videot
 • Oppimisalustalla oleva materiaali
 • Nauhoitteet

Opiskelumateriaali

 • Oppimisalustassa oleva materiaali
 • Nauhoitteet

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty

Aikataulu ja paikka

 • 11.3.2024 – 31.5.2024 välisenä aikana verkkototeutuksena

Lisätietoja opintojaksosta

Thomas Vikström

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

thomas.vikstrom@vamk.fi | +358 207 663 330

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

Fi euroopan unionin rahoittama rgb monochrome

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja tyã¶llisyyden palvelukeskus

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat.

Hakuohjeet

Koulutukseen hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Hakiessasi saat oikeuden koko Vihreä siitymä opintokokonaisuuteen.

Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat. Yksittäisestä yrityksestä osallistuvien määrää voidaan joutua rajoittamaan. 

Hakemiseen, peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Hae opintopolussa Digitalisaatio kokonaisuudelle