Stipendit

Opintostipendi

Vaasan ammattikorkeakoulussa valmistuville myönnetään kevään ja syksyn valmistuvien juhlan yhteydessä opintostipendejä yhteisten arvojemme mukaisesti.

Kriteerit

Stipendin myöntämisen perusteena voi olla esimerkiksi aktiivinen toiminta korkeakouluyhteisön jäsenenä ja/tai työelämässä tai joku muu arvojemme mukainen toimintatapa, asenne tai sitoumus, jossa arvomme sympaattisuus, edelläkävijyys, asiakaslähtöisyys ja avoimuus ilmenevät.

Stipendit myönnetään 1.1.2023 alkaen kaksi kertaa vuodessa keväisin ja ennen joulua. Päätökset stipendien myöntämisestä tehdään aloittain ja toimintaa johtaa stipenditoimikunta. Stipendin määrä on 100-300 euroa, lahjoittajan toive huomioiden.

Opiskelijalle ilmoitetaan stipendin saamisesta ja hänelle lähetetään stipendin maksatuslomake e-lomakkeella täydennettäväksi. Stipendi tulee lunastaa vuoden sisällä päätöksestä.

Urheilijastipendi

Urheilijastipendin hakuaika on avoinna 3.4.-5.5.2023.  Haku urheilijastipendiin tapahtuu hakulomakkeen kautta. Urheilijastipendin määrä voi olla enintään 1000 euroa.

Kriteerit

  • VAMKissa opiskeleva Vaasan seudun urheiluakatemian jäsen
  •  Stipendi voidaan myöntää samalle opiskelijalle vain kerran
  • Opiskelija on onnistunut yhdistämään opintomenestyksen ja tavoitteellisen urheilun

Koulutusyksiköiden assistentti saa ilmoituksen haetuista stipendeistä ja kutsuu koolle opiskelijastipenditoimikunnan. Ehdotuksen rehtorille tekee opiskelijastipenditoimikunta ja rehtori päättää stipendin myöntämisestä.

Opiskelijalle ilmoitetaan stipendin saamisesta ja hänelle lähetetään stipendin maksatuslomake e-lomakkeella täydennettäväksi.

Urheilijastipendin hakulomake

Tutkinto-opiskelijoiden matkastipendit

Matkastipendillä on jatkuva haku ja se voidaan hakea ja myöntää lukuvuoden aikana koulutusyksiköiden johtajien päätöksestä. Haku tapahtuu hakulomakkeella. Tutkinto-opiskelijoiden matkastipendi on maksimissaan 300 euroa.

Kriteerit

  • Opiskelija voi anoa stipendiä osallistumalla korkeakoulun opettajavetoiseen opintopisteitä kerryttävään hopsin mukaiseen opiskeluun ulkomailla.
  • Matkastipendiä ei voi saada jos ko. matkaa varten saa Erasmus-tukea tai muuta apurahaa
Matkastipendin hakulomake

 

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Abn opiskelijastipendirahaston säännöt