VAMKille huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutunnus

VAMKille huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutunnus

Suomen Olympiakomitea on myöntänyt Vaasan ammattikorkeakoululle huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutunnuksen osoituksena urheilijoiden tarpeiden kokonaisvaltaisesta huomioonottamisesta opiskelujen aikana. Laatutunnus on myös osoitus pitkäaikaisesta yhteistyöstä Vaasanseudun Urheiluakatemian kanssa. VAMK on yksi viidestä suomalaisesta korkeakoulusta, jotka ovat saaneet tunnustuksen.

Suomen Olympiakomitea myönsi Vaasan ammattikorkeakoululle huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutunnuksen syksyllä 2023 toteutetun auditointiprosessin päätteeksi. Virallinen laatutunnus luovutettiin Helsingissä 6.5.2024 järjestetyn urheiluoppilaitosseminaarin yhteydessä. Vaasasta tunnustusta vastaanottamassa oli VAMKin laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Katja Lakojoki-Karhu sekä Vaasanseudun Urheiluakatemian toiminnanjohtaja Jens Wallin. Olympiakomitea on tähän mennessä myöntänyt laatutunnuksen viidelle suomalaiselle korkeakoululle.

Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutunnus tarkoittaa, että VAMKissa opiskelun ohjaamisen käytänteet todennetusti tukevat urheilijaa urheilun ja opintojen yhdistämisessä. Laatutunnus myös osoittaa korkeakoulun pitkään jatkuneen yhteistyön oman alueen urheiluakatemian kanssa. Yhteistyö VAMKin ja Vaasanseudun Urheiluakatemian välillä onkin ollut pitkään tiivistä ja se on tiivistynyt entisestään auditointiprosessin myötä.

”Pohja huippu-urheilijan onnistuneelle urasiirtymälle työelämään luodaan koko urheilijapolun aikana. Vaasan ammattikorkeakoulun kehitetyssä mallissa huippu-urheilusta ja kaksoisurasta hankitut taidot ovat entistä selkeämmin esillä ja mahdollistavat myös upean siviiliuran”, toteaa Wallin.

”VAMKille huippu-urheilijamyönteinen laatutunnus on merkittävä tunnustus vuosien aikana tehdystä systemaattisesta kehittämistyöstä. Kaiken toimintamme kehittämisen keskiössä on opiskelijoidemme menestyminen ja hyvinvointi”, sanoo VAMKin va. rehtori, toimitusjohtaja Ville Isoherranen.

Tukea huippu-urheilijoille opintojen kaikissa vaiheissa

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatutyön tavoitteena on kehittää urheilijoiden edellytyksiä suorittaa korkeakouluopintoja siten, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla tavoitteellista urheilu-uraa. Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen arviointi pohjautuu laatumalliin, joka koostuu kuudesta arviointialueesta ja 23 laatutekijästä. Nämä tekijät liittyvät muun muassa henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen, joustaviin opintojärjestelyihin, urheilun kautta hankitun osaamisen tunnistamiseen ja urheiluakatemian kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yksi keskeisistä tavoitteista on myös sujuvoittaa urheilijoiden siirtymää korkeakouluopiskelijaksi toisen asteen opintojen jälkeen.

Suomen Olympiakomitea on saanut apua arviointimallin rakentamiseen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) asiantuntijoilta. Auditointiprosessi on osallistava ja vuorovaikutteinen, ja siinä autetaan korkeakoulua tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytännöt sekä kehittämiskohteet ja luodaan näin edellytyksiä toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.

”Auditointiprosessin aikana VAMKissa tarkasteltiin opetuksen prosesseja niin yksilöllisen opiskelijaohjauksen, aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kuin joustavien opintopolkujenkin osalta. Auditointiprosessi kokonaisuudessaan auttoi meitä tunnistamaan konkreettisia kehittämiskohteita ja toi esille myös vahvuuksiamme. On todella hienoa päästä mukaan osaksi huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen verkostoa. Tulevana syksynä Vaasassa järjestetään seuraava Huippuvaiheen kaksoisuraseminaari, jonka aiheena ovat huippu-urheilijamyönteiset korkeakoulut”, kertoo Lakojoki-Karhu.

Ok hummk vaasan amk

Tunnisteet

kaksoisurahuippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu