Sympaattisuus

Pidämme työntekijöistämme mahdollisimman hyvää huolta

Esimerkkejä työhyvinvointia tukevista etuuksistamme: ePassi, ilmaiset ryhmäliikunta- ja kuntosalivuorot, työsuhdepyöräetuus ja kattavat työterveyshuollon palvelut.

Vuorovaikutteisuus

Onnistuminen tehdään aina yhteistyössä

Toimintakulttuurimme perustuu toisista huolehtimiseen, jatkuvaan kehitykseen ja yhdessä tekemiseen. Tuemme tiimien yhteistä tyky-toimintaa ja tiimiytymistä. Henkilökunnan yhteiset tilaisuudet ja juhlat ovat tärkeitä työyhteisömme rituaaleja.

Avoimuus 1

Kannustamme työntekijöitämme jatkuvaan oppimiseen

Tarjoamme mahdollisuuksia kehittyä sekä ammatillisesti että ihmisenä. Tuemme henkilöstön osaamisen kehittymistä joka vuosi henkilökohtaisella koulutusrahalla.

Aitous

Mahdollistamme joustavan työskentelyn

Uskomme työntekijöidemme tietävän itse, missä he työskentelevät parhaiten. Tarjoammekin hallintohenkilöstöllemme joustavan etä- ja monipaikkatyön. Myös opettajamme saavat vähintään 28 %:n osalta valita itse työn ajan ja paikan.

Web vamk 24102022 46 2

Arvostamme kokemusta

Ikäohjelmavapaat

Ikäohjelma- ja palvelusvuosivapaiden tavoitteena on tukea ikääntyvien työntekijöiden työkykyä. Ikäohjelmavapaapäiviä myönnetään 60 vuotta täyttäneille, toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleville kokoaikatyötä tekeville henkilöille. Ikäohjelmavapaaetuus on 3-5 lomapäivää vuosittain.

Palvelusvuosivapaat

Palvelusvuosivapaata myönnetään Vaasan ammattikorkeakoulun tai sitä edeltäneiden Vaasan kaupungin oppilaitosten palveluksesta seuraavasti:

 • 20 vuotta = 3 palkallista lomapäivää
 • 30 vuotta = 1 viikko palkallista lomaa
 • 40 vuotta = 2 viikkoa palkallista lomaa

Perehdytysopas

Perehdytysoppaaseemme on koottu tärkeitä ohjeita uudelle työntekijälle. 

 • Perehdyttämisen tärkein tavoite on auttaa uutta työntekijää sopeutumaan tehtäväänsä. Tämä sisältää perehdyttämisen työyhteisöön, työympäristöön, toimintatapoihin, tavoitteisiin ja tarvittaviin järjestelmiin.
 • Perehdyttämisen ensisijainen vastuu on lähiesihenkilöllä, mutta myös muita perehdyttäjiä voidaan nimetä. Lisäksi uudella työntekijällä itsellään on vastuu oman perehtymisensä edistämisestä.
 • Myös työtehtävien vaihtuessa sisäisesti nimetään perehdyttäjä, joka auttaa työntekijää sopeutumaan uuteen tehtävään.
 • Lähiesihenkilö seuraa perehdytyssuunnitelman etenemistä ja pitää säännöllisiä seurantakeskusteluja uuden työntekijän kanssa. Näin varmistetaan, että perehdytys etenee suunnitelmallisesti ja tarvittavat tukitoimet voidaan toteuttaa.Tavoitteenamme on tehdä perehdyttämisestä sujuvaa ja auttaa uusia työntekijöitä menestymään työssään.

Huomioithan, että opas sisältää linkkejä ulkoisille www-sivuille sekä intranettiin. Intranetin linkkeihin pääset tutustumaan vasta työsuhteesi alkaessa. 

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK 

Olemme ketterän kokoinen noin 3700 opiskelijan ja 200 henkilöstön jäsenen ammattikorkeakoulu ja kuuluisa hyvästä yhteishengestämme. Kovaa ydintämme ovat teknologiaosaaminen, kansainvälisyys ja työelämäkumppanuus. Koulutamme ammattilaisia tekniikan, kaupan sekä sosiaali- ja hoitoalan tehtäviin kokopäiväisesti, mutta myös joustavasti työn ohessa.

Tutustu VAMKin organisaatiokaavioon, päätöksentekoon, sekä toimintaamme ohjaaviin suunnitelmiin

1. Työn aloitus ja perehdyttämisprosessi

1. Työn aloitus ja perehdyttämisprosessi

Perehdyttäminen alkaa jo työhaastatteluvaiheessa, jossa työnhakijalle annetaan perustiedot työtehtävästä ja palvelussuhteen ehdoista. Kun henkilö on valittu tehtävään, hänelle toimitetaan linkki perehdytysoppaaseen. Ennen työsuhteen alkamista sovitaan yhdessä esihenkilön kanssa ensimmäisen työpäivän ohjelmasta ja käytännön asioista.

HR-palvelut valmistelee työsopimuksen allekirjoitusta varten mahdollisimman nopeasti rekrytointipäätöksen jälkeen. Työntekijän tulee toimittaa HR-palveluille kopiot työ- ja tutkintotodistuksista mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään ensimmäisenä työpäivänä. Viimeisin työtodistus voidaan toimittaa myöhemmin, heti kun työntekijä sen saa. Aiemmat työtodistukset tarkistetaan kokemusvuosien laskemiseksi ja loma-oikeuden määrittämiseksi hallinto- ja tukipalveluhenkilöstölle. Työsuhteen alkaessa uuden työntekijän tulee toimittaa verokortti palkanlaskennan yhteyshenkilöille Micobotniaan (palkat.vaasa@micobotnia.fi). Lisäksi ammattiyhdistyksen jäsenmaksuvaltakirjan voi toimittaa samalle osoitteelle.

Uudelle työntekijälle nimetään perehdyttäjä, joka voi olla esihenkilö tai toinen soveltuva henkilö, jonka esihenkilö nimittää. Lisäksi uudelle työntekijälle nimetään lähikollega, jonka rooli perehdytyksessä sovitaan esihenkilön ja lähikollegan kesken ennen perehdytyksen alkamista.

Ennen ensimmäistä työpäivää esihenkilö tiedottaa lähityöyhteisöä uuden henkilön aloittamisesta.

Ensimmäisenä työpäivänä esihenkilö ja tarvittaessa muut perehdyttäjät ottavat uuden työntekijän vastaan ja esittelevät hänet työyhteisölle. Perehdyttäminen käynnistyy, ja työnopastus räätälöidään työtehtävien luonteen ja uuden työntekijän aiemman työkokemuksen mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa sujuva perehdytys ja auttaa uutta työntekijää menestymään tehtävässään.

Ensimmäinen työviikko

Ensimmäisen työviikon aikana uudelle työntekijälle annetaan kokonaiskuva hänen työpaikastaan ja työstään esittelemällä ainakin:  

 • Tehtävänkuva ja tavoitteet ja mittarit
 • Odotukset, molemmin puolin
 • Vuosityöaika ja vapaajaksot (opetushenkilöstö)
 • Liukuva työaika, työajan seuranta, vuosilomat (hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö)
 • Tarvittavat järjestelmät työtehtävistä riippuen
 • Henkilökohtainen työaikasuunnitelma (TAS) (opetushenkilöstö)
 • Työjärjestykset, suunnittelun prosessi ja yhteyshenkilöt (opetushenkilöstö)
 • Tietoturva ja GDPR (erit. opiskelijoiden tietojen käsittely)
 • Tekijänoikeusasiat opetusmateriaaleissa (opetushenkilöstö)
 • Organisaatio, arvot, strategia, eettisyys
 • Sisäinen viestintä ja kehittäminen
 • Seurantakeskusteluiden aikataulutus (1 kk, 3 kk, 5 kk)
 • Sairauspoissaolot ja muut poissaolot
 • Työterveysedut
 • Työsuojelu- ja turvallisuus
 • Muut opettajan työn erityispiirteet (esim. plagioinnin tarkistus) (opetushenkilöstö)

Tarvittavat tiedot tiedottamiseen

Henkilöstölle lähetettävää tiedotetta varten ensimmäisten työpäivien aikana uudet VAMKilaiset lähettävät vastaukset alla oleviin kysymyksiin vapaamuotoisen valokuvan kera osoitteeseen hr-palvelut@vamk.fi.

 1. Mihin tehtäviin tulet VAMKiin? 
 2. Onko VAMK/Vaasa entuudestaan jotenkin tuttu, miten?
 3. Mistä olet alunperin kotoisin?
 4. Mikä opettamisessa/työssäsi on parasta?
 5. Miten vietät vapaa-aikaasi?
 6. Mitä haluaisit sanoa uusille VAMK-kollegoillesi?
 7. Missä työpisteesi sijaitsee? 

Ensimmäinen kuukausi

Ensimmäisen kuukauden aikana perehdytyksessä käydään läpi seuraavat kokonaisuudet ja toteutetaan seuraavat tapaamiset: 

 • Ensimmäinen seurantakeskustelu esihenkilön ja työntekijän välillä: missä kaipaat vielä perehdytystä, kannustus palautteen ja ideoiden antamiseen 
 • Muiden yksiköiden avainhenkilöt 
 • Matkustusohjeet 
 • Koulutuksiin osallistuminen 
 • TKI-toiminta 
 • Kirjasto- ja informaatiopalvelut 
 • Palaveri lukujärjestyssuunnittelijan kanssa (opetushenkilöstö) 
 • Työnodotukset, tavoitteet ja mittarit 
 • Tapaamiset: 1-2 hyödyllistä lisäkontaktia 
 • Laatutyöperehdytys (videot) 

Perehdyttämissuunnitelma

Esihenkilö laatii aikataulutetun perehdytyssuunnitelman, joka käydään läpi uuden työntekijän ensimmäisenä työpäivänä. Tämä suunnitelma auttaa sekä perehdyttäjää että perehdytettävää muistamaan tärkeitä asioita ja toimii oppaana perehdytyksen aikana. Tavoitteena on varmistaa selkeä ja rakenteellinen perehdytysprosessi, joka auttaa uutta työntekijää sopeutumaan työtehtäviinsä mahdollisimman hyvin.

Uuden työntekijän tietopakki

Noudatamme Ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta.

Tutustu työehtosopimukseen kokonaisuudessaan Sivistan-sivuilla. Alle on koottu oleellisimpia työsuhteeseen ja työyhteisömme toimitaan liittyviä asioita. 

1. Työyhteisömme toimintaa ohjaavat periaatteet

1. Työyhteisömme toimintaa ohjaavat periaatteet

Olemme arvojemme mukaisesti sympaattinen työyhteisö. Meitä on helppo lähestyä. Luotamme ja kunnioitamme jokaista ihmisenä ja toimimme joukkueena. Olemme edelläkävijöitä. Yhdessä me uskallamme innostua, innostaa ja olla luovia, meillä on lupa kokeilla. Kehitämme osaamistamme ja asiantuntemustamme tavoitteellisesti ja tulevaisuushakuisesti. Toimimme asiakaslähtöisesti ja avoimesti. Ennakoimme ja tunnemme niin opiskelijoiden kuin työelämänkin tarpeet ja odotukset, joihin vastaamme ratkaisukeskeisesti ja innovatiivisesti. Avoimuutemme rakentaa yhteiskunnallista vuoropuhelua ja vuorovaikutusta.  

Henkilöstöpolitiikkamme

Henkilöstöpolitiikkamme vahvistaa ne periaatteet, joita ammattikorkeakoulussa noudatetaan henkilöstöön kohdentuvissa toiminnoissa. Henkilöstöpolitiikkamme tukee strategiamme toteutumista ja arvojemme mukaisesti se tukee sympaattisuutta, edelläkävijyyttä, asiakaslähtöisyyttä ja avoimuutta.

Tutustu henkilöstöpolitiikkaamme

Olemme sitoutuneet vahvaan eettiseen ja vastuulliseen toimintaan

Tavoitteena on rakentaa yhteisö, jossa jokainen voi luottaa siihen, että toiminta on eettisesti kestävää. Eettinen toimintaohjeistomme on mukana arjessamme.

Tutustu eettiseen toimintaohjeistoomme

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat meille arjen tekoja

Tutustu Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme 

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat meille keskeisiä teemoja

Koulutuksemme ja TKI-työmme ovat ratkaisemassa aktiivisesti näitä haasteita. Haluamme koko yhteisömme osallistuvan omasta roolistaan käsin kestävämmän maailman rakentamiseen. VAMKin strategisena tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Innovatiivisia ratkaisuja kehitetään kestävämmän tulevaisuuden puolesta yhteistyössä laajan kumppaniverkostomme kanssa.

Tutustu kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaamme

Turvallisuuspolitiikkamme

Turvallisuustavoitteenamme on olla yksi maamme turvallisimmista työskentely- ja opiskeluympäristöistä. Jatkuvalla turvallisuuden kehittämisellä pyrimme parantamaan reaaliturvallisuutta sekä turvallisuudentunnetta.

Lue lisää turvallisuuspolitiikastamme

2. Työaikajärjestelmä

2. Työaikajärjestelmä

2.1. Opetushenkilöstön työaika ja työajan seuranta 

Opettajan vuosityöaika on 1600 tuntia lukuvuodessa siten, että vähintään 28 %:n osalta opettaja saa itse määrätä työn ajan ja paikan (sitomaton työaika). Työehtosopimuksen mukainen kokoaikaisen opettajan vuosityöaika voidaan alittaa tai ylittää, mikäli siitä sovitaan opettajan kanssa. Vuosityöaika jakautuu eri tehtävien välille lukuvuosittain laadittavan työaikasuunnitelman (TAS) mukaisesti. Työaikasuunnitelma tehdään yhteistyössä koulutuspäällikön ja työntekijän kanssa ja TAS päivitetään aina, mikäli siihen on tarpeen tehdä muutoksia lukuvuoden aikana. Työaikasuunnitelmien resursointi määräytyy vuosittain tammikuussa päivitettävän työaikasuunnittelun ohje -dokumentin perusteella.

Työaikasuunnitelmassa määritellään lukuvuoden aikana opetettavat kurssit ja näihin TAS ohjeen mukaisesti varattu työaika (resurssi) sisältäen opetuksen valmistelun, lähiopetuksen, arvioinnin, sekä kurssiin liittyvän viestinnän opiskelijoille. TASiin merkitään myös mahdollinen tiedossa oleva hanketyö tai muihin vastuutehtäviin varattu työaika, sekä ns. yhteisen kehittämisen resurssi, johon sisältyy mm. oman osaamisen kehittämiseen varattu työaika, sekä yhteisiin kokouksiin ja työryhmiin osallistumiseen varattu työaika.  

Opettajan vastuulla on toteuttaa oma työnsä TASin mukaisesti, joten oman työajan hallinnointi ja opetuksen suunnittelu siihen varatun resurssin puitteissa ovat merkittävässä roolissa AMK-opettajan työssä. Tarvittaessa saat tukea oman työajan hallintaan esihenkilöltäsi. Opetuksen suunnitteluun on tarjolla tukea opetuksen ja oppimisen palvelut yksiköstä. Hanketyön osalta työaikaa seurataan Thinking Portfolio -järjestelmässä. 

2.2. Asiantuntija- ja tukihenkilöstön työaika, työajan seuranta ja etä- ja monipaikkatyö 

Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 tuntia 15 minuuttia vuorokaudessa ja enintään 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Työaika on järjestetty Esmikko-työajanseurantajärjestelmällä liukuvaksi. Päivittäisen liukuman käyttö kello 7.00-9.00 ja 14.45-18.00. Ruokailutauko klo 10.30-13.30. Ruokailutauon minimipituus on 30 min.  

Asiantuntija- ja tukihenkilöstön työaikaa seurataan Esmikko työaikajärjestelmällä, sekä etä- ja monipaikkatyön osalta selainpohjaisella Premitime-sovelluksella. Ensimmäisenä työpäivänäsi saat leimaustägin sekä tunnukset Premitimeen.

Ohjeet työaikaleimaamiseen ja saldokertymärajoihin

Mahdollistamme joustavan etätyöskentelyn etätyöohjeemme mukaisesti. Etätyölupaa anotaan esihenkilöltä Sympa HR-järjestelmän kautta ja tarkemmista etätyökäytänteistä sovitaan esihenkilön kanssa. Monipaikkatyö voi tulla kyseeseen, mikäli tehtäväsi ei vaadi läsnäoloa työpaikalla. Monipaikkatyön mahdollisuudesta keskustellaan esihenkilön ja yksikönjohtajan kanssa ja siitä tehdään erillinen määräaikainen sopimus.

Tutustu etä- ja monipaikkatyöohjeisiimme 

3. Palkka-asiat

3. Palkka-asiat

Palkat määräytyvät Sivistystyönantajien yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Palkkaperusteista, palkasta ja sen maksamisesta on sovittu työehtosopimuksen palkkausta koskevissa luvuissa ja oppilaitoskohtaisissa määräyksissä. 

Tutustu tarkemmin työehtosopimukseen Sivistan-sivuilla

Palkka maksetaan työntekijän osoittamalle pankkitilille, jossa sen tulee erääntymispäivänä olla työntekijän käytettävissä. Palkanmaksupäivä on jokaisen kuukauden 15. päivä. Jos palkka erääntyy sellaisena päivänä, jolloin pankit pidetään suljettuina, erääntymispäivänä pidetään lähinnä edeltävää arkipäivää. Sellaiset lisät, jotka   määräytyvät   laskentakautena   tehdyn   työn   mukaan, maksetaan viimeistään laskentakautta seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Palkkapalvelut VAMKille tuottaa Micobotnia, yhteystiedot Micobotniaan löydät intrasta

Jos työntekijällä on työsuhteeseen tullessaan kokemuslisään oikeuttavaa työkokemusta, myönnetään kokemuslisä heti työsuhteen alusta ja työsuhteen aikana kertyvää työkokemusta seurataan, jolloin työehtosopimuksen mukaiset kokemuslisäkorotukset tulevat palkkaan automaattisesti. 

4. Vuosilomat ja vapaajaksot

4. Vuosilomat ja vapaajaksot

4.1 Opettajien vapaajaksot 

 • Opettajien vapaajaksot määräytyvät kulloinkin voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti. Opettajalle on annettava 2.5.–30.9. välisenä aikana 8 viikon (56 kalenteripäivää) pituinen vapaajakso, johon työnantaja ei saa sijoittaa työaikaa. Vapaajakso voidaan antaa kahdessa osassa. 
 • Opettajalle on annettava 1.10.–30.4. välisenä aikana 4 viikon (28 kalenteripäivää) pituinen vapaajakso ammattikorkeakoulun toiminnan kannalta sopivana aikana (esim. joulun, uudenvuoden ja opiskelijoiden loman yhteydessä) ja se voidaan antaa enintään neljässä jaksossa.  
 • Jos opettaja on ollut työvuoden aikana palkattomalla vapaalla, vuorotteluvapaalla tai opintovapaalla, hänen kesävapaajaksonsa palkkaa vähennetään vapaan keston suhteessa. Palkattomalla vapaalla ei tarkoiteta perhevapaita tai sairauslomaa, vaikka nämä olisivat palkattomia. 
 • Opettajan suostumuksella vapaiden sijoitusajankohdista ja jaksotuksesta voidaan sopia toisin. 

4.2 Asiantuntija- ja tukihenkilöstön vuosiloma 

Asiantuntija- ja tukihenkilöstön osalta VAMK on solminut paikallisen sopimuksen, jonka mukaan vuosilomat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan KVTESin mukaisesti. 

Vuosiloman pituus määräytyy: 

 • työkokemuslisään oikeuttavan palvelusajan pituuden 
 • täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän 
 • palvelussuhteen keston perusteella. 

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. alkava ja 31.3. päättyvä ajanjakso. Lomavuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana lomanmääräytymisvuosi päättyy. Lomakausi on 2.5. alkava ja 30.9. päättyvä ajanjakso 

Vuosilomaa anotaan esihenkilöltä Sympa HR-järjestelmässä. Ennen kesälomakautta tiimit laativat yhteisen lomasuunnitelman esihenkilön johdolla ja kesälomaa anotaan vasta tämän jälkeen. 

5. ICT-palvelut ja työvälineet 

5. ICT-palvelut ja työvälineet

Tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa ICT-palvelut –toiminto, jonka palveluita on saatavissa kaikissa ammattikorkeakoulun yksiköissä ja kiinteistöissä. 

 • Henkilökunnan käyttäjätunnukset luodaan keskitetysti opiskelijapalveluiden toimesta esihenkilön/HR-palveluiden täyttämän henkilötietolomakkeen tietojen perusteella. 
 • Tietokoneet hankitaan keskitetysti ICT-palveluiden toimesta. Puhelimet tilataan itse EPP (Elisan palvelulaitepääte) -palvelusta, johon löytyy ohjeistus omasta sähköpostista, sekä Elisalta.
 • IT-oppaasta löytyy ohjeita IT-asioihin liittyen eri aihealueittain. IT-oppaaseen pääset tutustumaan työsuhteen alkaessa.

Tutustu IT-oppaaseen 

Palvelupyyntö IT-tukeen

 • IT-tukea saa lähettämällä palvelupyynnön helpdesk@vamk.fi -osoitteeseen, josta se menee tiedoksi koko ICT-palveluille, ja ohjautuu siten heti oikealle henkilölle.
 • Kiireellisissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä myös puhelimitse soittamalla help deskin palvelunumeroon: 0207 663 328. Palvelunumero on käytössä ma-pe 8:00-15:00 
6. Osaamisen kehittäminen

6. Osaamisen kehittäminen

Kannustamme monipuoliseen oman osaamisen kehittämiseen. Osaaminen kehittyy oman työn kautta, sitä kehittämällä ja kollegoilta oppimalla ja yhteistyötä tekemällä, mutta kannustamme osaamisen kehittämiseen lisäksi vuotuisella henkilökohtaisella kouluttautumisbudjetilla, jonka käyttämisestä keskustelet esihenkilösi kanssa. Asiantuntijalla on paras ymmärrys oman osaamisen kehittämisen tarpeista ja kannustammekin avoimeen keskusteluun esihenkilön kanssa parhaista tavoista kehittää osaamistasi strategiamme mukaisesti. Erinomaisia keinoja osaamisen kehittämiseen ovat aktiivinen hanketyöhön osallistuminen, julkaisujen laatiminen, sekä opetushenkilöstön työelämäjaksot.  

Kehityskeskustelun yhteydessä jokaiselle laaditaan osaamisen kehittämisen suunnitelma, jonka etenemistä seurataan. Lähiesihenkilö on yhteyshenkilö omaa osaamisen kehittämistä tukevien toimenpiteiden suunnittelussa.  

Koulutusta anottaessa tehdään matkasuunnitelma M2 –ohjelmassa, mikäli koulutukseen osallistuminen edellyttää matkustamista Vaasan ulkopuolelle. Anomus toimitetaan lähiesihenkilölle. Lue lisää kohdasta 3.9 Matkustaminen. Mikäli koulutukseen osallistuminen ei edellytä matkustamista Vaasan ulkopuolelle, mutta koulutus on maksullinen, anotaan koulutukseen pääsyä laatimalla koulutuksesta hankintaesitys Sympa HR-järjestelmässä.

Järjestämme vuosittain koko henkilöstölle yhteisen kehittämispäivän, jonka teemat tukevat koko organisaation kannalta tärkeän osaamisen kehittämistä. Järjestämme vuosittain sisäisiä koulutuksia koko henkilöstölle tärkeistä aiheista. Myös yksikkökohtaisia kehittämistilaisuuksia järjestetään.  

7. Palkattomat vapaat

 7. Palkattomat vapaat

7.1 Asiantuntija- ja tukihenkilöstön palkattomat vapaat 

 • Voit saada palkatonta vapaata työtehtäviesi hoitamisen kannalta, jos se on mahdollista. Palkatonta vapaata voidaan myöntää enintään 12 kuukauden ajaksi. On kuitenkin tärkeää huomata, ettemme voi myöntää palkatonta vapaata, jos se liittyy siirtymiseesi toisen työnantajan palvelukseen.
 • Palkattoman vapaan tavoitteena on erityisesti tukea työssä jaksamistasi. Se voi olla hyödyllistä erityisesti työsuhteen alussa, kun et ole vielä ehtinyt kerryttää vuosilomapäiviä. Jos tarvitset palkatonta vapaata, keskustele asiasta ensin lähiesihenkilösi kanssa. Sen jälkeen voit tehdä anomuksen Sympa HR-järjestelmän kautta. Pyrimme huomioimaan palkattomuuden oikealla hetkellä palkanlaskennassa, joten jos mahdollista, tee anomus ennen kyseisen kuukauden 5. päivää.
 • Opintovapaan osalta noudatamme Opintovapaalain säädöksiä. Jos sinulla herää kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ole rohkeasti yhteydessä lähiesihenkilöösi tai HR-osastoomme.

7.2 Opetushenkilöstön palkattomat vapaat 

 • Voit saada palkatonta vapaata, jos se on mahdollista työtehtäviesi hoitamisen kannalta, mutta enintään 12 kuukauden ajan. On tärkeää huomata, ettemme voi myöntää palkatonta vapaata, jos se liittyy siirtymiseesi toisen työnantajan palvelukseen.
 • Opintovapaan osalta noudatamme Opintovapaalain säädöksiä. Jos tarvitset palkatonta vapaata, ensimmäinen askel on keskustella asiasta lähiesihenkilösi kanssa. Sen jälkeen voit tehdä anomuksen käyttäen Sympa HR-järjestelmää. Pyrimme käsittelemään anomuksen mahdollisimman pian.
 • On hyvä huomioida, että mikäli opettaja on ollut työvuoden aikana palkattomalla vapaalla, vuorotteluvapaalla tai opintovapaalla, hänen kesävapaajaksonsa palkkaa vähennetään suhteessa vapaan kestoon. Tästä voit lukea lisää Sivistan työehtosopimuksesta.
 • Jos sinulla herää kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit aina ottaa yhteyttä lähiesihenkilöösi tai HR-osastoomme. Pyrimme auttamaan ja selventämään tilanteitasi parhaamme mukaan.

 

8. Sairaspoissaolot 

8. Sairaspoissaolot

 • Jos sairastut ja tarvitset sairaspoissaoloa, ilmoita siitä välittömästi esihenkilöllesi. Opetushenkilöstön tulee sopia esihenkilön kanssa opiskelijoiden tiedottamisesta sairauspoissaolosta.
 • Jos sairauspoissaolo alkaa kesken työpäivän, ilmoita siitä esihenkilöllesi. Asiantuntija- ja tukihenkilöstö leimaa sairauspoissaolon työajanseurantajärjestelmään. Tällöin ei tarvitse täyttää erillistä poissaoloilmoituslomaketta.
 • Kun sairauspoissaolo jatkuu ensimmäisestä kokonaisesta sairauspoissaolopäivästä alkaen, tee poissaoloilmoitus Sympa HR-järjestelmässä. Tämä auttaa meitä seuraamaan ja kirjaamaan poissaolot oikein.
 • Sairastuessasi voit olla poissa työstä enintään viisi päivää esihenkilön luvalla. On kuitenkin tärkeää huomata, että omalla ilmoituksella rajoitetaan poissaoloja: enintään viisi päivää 30 päivän aikana kerran ja enintään kolme kertaa kuuden kuukauden aikana.
 • Työnantaja voi kuitenkin poiketa omailmoituskäytännöstä ja pyytää sinua toimittamaan lääkärintodistuksen sairauspoissaolosta. Esihenkilö seuraa poissaoloja ja voi järjestää varhaisen välittämisen keskustelun, kun hän kokee sen tarpeelliseksi.
 • Mikäli sairauspoissaolosi on pidempiaikainen, toimita lääkärintodistus esihenkilöllesi välittömästi. Pidempiaikaisten poissaolojen aikana sinun ja esihenkilösi sopivat yhteydenpitotavasta poissaolon aikana.
 • Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja sairauspoissaoloista, voit aina ottaa yhteyttä esihenkilöösi. Pyrimme tukemaan sinua sairauspoissaolojen aikana ja varmistamaan, että sinulla on tarvittavat tiedot ja ohjeet.
9. Matkustaminen

9. Matkustaminen

 •  Matkustamiseen liittyvää tietoa löytyy intrasta.
 • Matkasuunnitelma tehdään osoitteessa: www.vamk.fi/m2 Ohjelmaan kirjaudutaan samoilla tunnuksilla, kuin muihinkin järjestelmiin. 
10. Turvallisuus

10. Turvallisuus

Vaasan ammattikorkeakoulun turvallisuustavoitteena on olla yksi maamme turvallisimmista työskentely- ja opiskeluympäristöistä. 

 • Me VAMKissa panostamme jatkuvasti turvallisuuden kehittämiseen, jotta voimme parantaa sekä todellista turvallisuutta että turvallisuudentunnetta. Turvallisuusajattelu ulottuu henkilö-, omaisuus-, työ- ja tietoturvallisuuden osa-alueille. Tavoitteenamme on luoda järjestelmällinen kokonaisuus, joka kattaa kaikki toimintamme VAMKissa.
 • Jos sinulla on turvallisuuteen liittyviä havaintoja, tiedusteluja, huolia tai muita turvallisuusaiheisia viestejä, voit lähettää ne meille sähköpostitse osoitteeseen turvallisuus@vamk.fi. Haluamme varmistaa, että kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja asianmukaisesti.
 • Lisätietoja ja ohjeistusta turvallisuuteen liittyen löydät VAMKin kotisivuilta ja intrasta. Haluamme tarjota sinulle kaiken tarvittavan tiedon ja ohjeet, jotta voit tuntea olosi turvalliseksi ja tietää, miten toimia eri tilanteissa.
 • Jos sinulla herää kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja turvallisuuteen liittyen, älä epäröi ottaa yhteyttä. Olemme täällä tukemassa sinua ja varmistamassa turvallisen opiskelu- ja työympäristön VAMKissa.
11. Työsuojelu

11. Työsuojelu

Työsuojelu on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tavoitteena on varmentaa hyvä ja turvallinen työpaikka kaikille sen jäsenille. Työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajaa edustaa nimetty työsuojelupäällikkö ja henkilöstöä työsuojeluvaaleilla valittu työsuojeluvaltuutettu.

Työsuojeluun liittyvät ohjeet löydät intrasta

12. Työterveyshuolto

12. Työterveyshuolto

Vaasan ammattikorkeakoulun työterveyshuollosta vastaa Pihlajalinna, osoitteessa Kiillekuja 1, 65300 Vaasa. 

 

 • Tarjoamme laajat työterveyshuollon palvelut, jotka kattavat lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi monipuolisen valikoiman sairaanhoidon palveluita sekä ennaltaehkäiseviä työkykyä tukevia palveluita.
 • Intrasta löydät ohjeet ajanvaraukseen, tarkemman listan työterveyshuoltosopimukseemme kuuluvista palveluista sekä tiedot nimetyistä työterveyshuollon asiantuntijoistamme Pihlajalinnassa. Haluamme varmistaa, että saat tarvitsemasi tiedot helposti ja että tiedät, miten voit hyödyntää työterveyshuollon palveluita.
 • Mikäli olet uusi työntekijä, töissä tekniikan yksikössä ja sinulla on yli 6 kk työsuhde, sinut kutsutaan työhöntulotarkastukseen kahden kuukauden sisällä työsuhteesi alkamisesta. Tarkoituksena on varmistaa, että sinulla on hyvä terveys ja työkyky työsuhteesi alussa. Muiden yksiköiden aloittavat työntekijät voivat halutessaan varata ajan työhöntulotarkastukseen.
 • Jos sinulla herää kysymyksiä työterveyshuoltoon liittyen tai tarvitset apua ajanvarauksessa, voit aina ottaa yhteyttä. Haluamme varmistaa, että sinulla on parhaat mahdolliset työterveyshuollon palvelut käytössäsi ja että voit keskittyä terveyteesi ja hyvinvointiisi työssäsi.
13. Viestintä, pääasialliset viestintäkanavat ja ohjeet

13. Viestintä, pääasialliset viestintäkanavat ja ohjeet

VAMKin tämänhetkinen sisäinen viestintäkanava on sähköposti. Sen kautta lähetetään koko VAMKia koskevia tiedotteita. Yleensä tällaiset massaviestit lähettävät Viestintäpalvelut, Opetuksen ja oppimisen palvelut tai Korkeakoulupalvelut. 

 • VAMKin intranet-sivuston uudistusprojekti on käynnissä keväällä 2023. VAMKin intranettiin on koottuna tällä hetkellä lähinnä sisäisiä ohjeistuksia ja lomakkeita.   

Tutustu VAMKin intranettiin

Keskustelua / kommentointia vaativat asiat viedään Teamsiin – sitä varten kuka tahansa voi avata uuden keskustelun ja kutsua asianosaiset tahot mukaan.

 • Monien koko VAMKia koskevien teemojen osalta kuten TKI, Jatkuva Oppiminen jne. on olemassa jo omat Teams-kanavat. Yleiseen viestintään ja keskusteluun on olemassa VAMK Staff –kanava. Esihenkilö lisää uudet työntekijät tarvittaville Teams-kanaville. 
 • Saat kerran kuussa sisäisen uutiskirjeen nimeltä ’Työsi tueksi’ sähköpostiisi. Uutiskirjeen koordinoijana toimii johdon assistentti Miia Leinonen. 
 • Opiskelijaviestinnän kanavana toimii verkkosivujen Opiskelijalle -osio, Ajankohtaista opiskelijoille sekä Portaali. Sinne VAMK-tasoisia opiskelijatiedotteita vievät Opetuksen ja oppimisen palvelut, Viestintäpalvelut ja Korkeakoulupalvelut. Opiskelijoille suunnatussa viestinnässä hyödynnetään myös sähköpostia ja sosiaalista mediaa, etenkin Instagramia. 
 • Artikkeleiden ja blogien julkaisukanavana toimii Energiaa-verkkolehti

Tutustu tarkemmin: 

Kun tarvitset tukea viestintääsi, ole meihin rohkeasti yhteydessä: viestinta@vamk.fi 

14. TKI-toiminta

14. TKI-toiminta

Ammattikorkeakoulujen kolme ydintehtävää ovat koulutus, aluekehitys ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI), jotka kaikki linkittyvät vahvasti toisiinsa. VAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ohjaa VAMKin strategiaa toteuttava ja dynaamisesti päivitettävä TKI-ohjelma. TKI-toiminta käsittää kaikki yksiköt.

VAMKin TKI-alustat Smart City, Smart Industry ja Smart Well-Being  toimivat ilmiölähtöisesti ja monialaisesti TKI-päällikön koordinoimina.  TKI-toiminnan, erityisesti TKI-alustojen kehittämisen tukena toimii TKI- Advisory Board. Toimimme aktiivisesti alueellisissa ja kansallisissa verkostoissa ja vahvistamme niin niitä kuin kansainvälisiä verkostojamme jatkuvasti.  VAMKin TKI-toimintaa vahvistetaan ja kehitetään määrätietoisesti. TKI-toiminnalla vaikutetaan yhteiskunnalliseen kehitykseen, tehdään uusia innovaatioita ja haetaan ratkaisuja elinkeino- ja työelämän tarpeisiin. TKI-toiminta edistää koulutuksen ajantasaisuutta ja kehittää samalla monipuolisesti henkilöstön osaamista ja verkostoja. 

Hyvin tyypillisesti TKI on hanketoimintaa, joka rahoitetaan ulkopuolisella kilpaillulla rahoituksella. Halutessasi mukaan TKI-toimintaan ota yhteyttä suoraan TKI-palveluihin matalalla kynnyksellä, osallistu erilaisiin tilaisuuksiin ja co creation tapahtumiin sekä koulutuksiin. Näiden myötä pääset mukaan parhaiten ja tutustut samalla hankevalmisteluprosesseihimme lupa- ja resurssikysymyksineen. 

15. Henkilöstöetuudet

15. Henkilöstöetuudet

Tarjoamme erialisia henkilöstöetuuksia päätoimiselle yli 6 kk työsuhteessa oleville henkilökunnan jäsenille. 

Työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevat etuudet 

 • Tarjoamme ePassi-etuna laajan valikoiman liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluita. Saat vuotuisen saldon käyttöösi työsuhteesi alkaessa, ja etuus tulee käyttää kuluvan vuoden aikana. Ohjeet ePassin käyttöön ja käyttöpaikkahaun löydät ePassin www-sivuilta. 
 • Tarjoamme henkilökunnalle ilmaisia ryhmäliikunta- ja kuntosalivuoroja Wasa Sports Clubilla. Vuorot ja ohjeet niille osallistumiseen löydät intrasta. 
 • Tarjoamme henkilökunnalle työsuhdepyöräetuuden, joka mahdollistaa laadukkaan pyörän tai sähköpyörän hankkimisen leasing-sopimuksen kautta. Tarjoamme etuuden GoByBike kautta. Pyörän leasing-maksu peritään kuukausipalkastasi. Kyseessä on verovapaa etuus, joten kuukausittainen verotettava ansiosi pienenee leasing-maksun verran (100 €/kk). Leasing kauden pituus riippuu hankkimasi pyörän arvosta. Leasing sopimuksen päättyessä voit lunastaa pyörän itsellesi. Lisätietoa ja ohjeet etuuden käyttöön ottamiseksi löydät intrasta. 
 • Tiimien yhteistä tyky-toimintaa ja tiimiytymistä tuetaan vuotuisella tyky-rahalla, jonka puitteissa tiimit suunnittelevat mukavaa yhteistä ohjelmaa esihenkilön johdolla. 
 • Henkilökunnan yhteiset tilaisuudet ja juhlat ovat tärkeitä työyhteisömme rituaaleja. Esimerkiksi lukukauden avajaiset ja päättäjäiset, pikkujoulut ja kevätkarkelot rytmittämät yhteistä lukuvuottamme ja kokoavat meidät VAMKilaiset yhteen. 
 • Kattavat työterveyshuollon palvelut ovat merkittävä henkilöstöetuus, jolla tuemme henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia. Kannustamme hyödyntämään palveluita ennaltaehkäisevästi, jolloin saat tukea ennen kuin työkykysi heikentyy. Tutustu työterveyshuoltomme kattaviin palveluihin intrassa. 

Osaamisen kehittämisen tukeminen 

Haluamme tukea henkilökunnan osaamisen kehittämistä monipuolisesti ja tarjoamme siihen erilaisia mahdollisuuksia.

Jokaiselle työntekijälle on vuosittain käytettävissä henkilökohtainen osaamisen kehittämisen budjetti, jonka avulla voit kehittää taitojasi ja tietojasi. Budjetin käytöstä sovitaan esihenkilön kanssa.

Pyrimme myös mahdollistamaan osaamisen kehittämisen työtehtävissäsi. Esimerkiksi hanketyöhön osallistuminen voi tarjota mahdollisuuksia kehittää osaamistasi. Tavoitteenamme on kannustaa monipuoliseen osaamisen kehittämiseen ja mahdollistaa se aina, kun se työnantajan puolelta on mahdollista.

Vuosittaisissa OSATA-keskusteluissa ja seurantakeskusteluissa käsitellään yksilöllisiä osaamisen kehittämisen tarpeita. Näissä keskusteluissa sovimme yhdessä toimenpiteistä, joilla voit kehittää osaamistasi, ja seuraamme niiden toteutumista. Esihenkilösi toimii tukenasi ja sparraajana osaamisen kehittämisessä.

Järjestämme myös koulutuksia, jotka ovat avoimia koko henkilöstölle. Nämä koulutukset voivat olla sisäisiä tai ulkoisten kouluttajien järjestämiä, ja ne käsittelevät ajankohtaisia aiheita, jotka koskettavat koko yhteisöämme. Haluamme varmistaa, että sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi ja kasvaa työssäsi.

Puhelinetuus 

 • Voit halutessasi ottaa käyttöön työpuhelinetuuden. Jos käytät työnantajan kustantamaa liittymää henkilökohtaisiin puheluihin, tekstiviesteihin tai multimediaviesteihin on kyseessä verotettava etuus. Puhelinetu tulee henkilön palkan päälle ja siten kerryttää työntekijän eläkettä. Edun piiriin tulevien rahapalkkaa korotetaan puhelinedun luontaisetuarvolla (20 euroa vuonna 2023).  
 • Mikäli työnantajan puhelinta käytetään henkilökohtaisiin puheluihin, mutta henkilökohtaisella puhelinliittymällä hyödyntäen tupla SIM-ominaisuutta, ei tätä lasketa kyseessä olevaksi verotettavaksi etuudeksi, eikä sinun tarvitse ottaa puhelinetua käyttöösi.  
 • Jos haluat tämän edun käyttöösi, laita viesti hr-palvelut@vamk.fi, niin tieto välitetään palkkoihin Mico botniaan. Etuus astuu voimaan aina kuun ensimmäisenä päivänä. 

Ikäohjelmavapaat 

 • Ikäohjelma- ja palvelusvuosivapaat ovat tarkoitettu tukemaan ikääntyvien työntekijöiden työkykyä. Voit tarkemmin tutustua näihin etuuksiin yrityksen intranetissä.
 • Kun täytät 50 tai 60 vuotta, työpäiväsi osuessa näihin merkkipäiviin, sinulle annetaan palkallinen vapaapäivä.
 • Ikäohjelmavapaapäiviä myönnetään henkilöille, jotka ovat täyttäneet 60 vuotta ja työskentelevät toistaiseksi voimassa olevassa kokoaikatyössä. Voit käyttää näitä vapaita joko kokonaisina lomapäivinä tai lyhentää työpäivää vastaavalla määrällä tunteja. Ensimmäisenä vuonna saat 5 lomapäivää, jos täytät 60 vuotta 30.6. tai sitä ennen, tai 3 lomapäivää, jos täytät 60 vuotta 1.7. tai sen jälkeen. Sen jälkeen saat vuosittain 5 lomapäivää.
 • Voit hakea ikäohjelmavapaata omalta esihenkilöltäsi Sympa HR-järjestelmän kautta. Sieltä saat myös lisätietoa hakemisesta ja vapaapäivien käytöstä.

Tavoitteenamme on tukea työntekijöidemme hyvinvointia eri elämänvaiheissa, ja ikäohjelma- ja palvelusvuosivapaat ovat yksi tapa toteuttaa tätä tavoitetta.

Palvelusvuosivapaat 

Palvelusvuosivapaata myönnetään Vaasan ammattikorkeakoulun tai sitä edeltäneiden Vaasan kaupungin oppilaitosten palveluksesta seuraavasti:  

 • 20 vuotta = 3 palkallista lomapäivää
  30 vuotta = 1 viikko palkallista lomaa
  40 vuotta = 2 viikkoa palkallista lomaa  

Jos haluat käyttää palvelusvuosivapaata, sinun tulee jättää anomus esihenkilöllesi Sympa HR-järjestelmän kautta. Esihenkilö tekee päätöksen loman myöntämisestä ja määrittelee vapaan ajankohdan. Anomus tehdään ja loma pidetään vuoden kuluessa siitä päivästä, kun olet saavuttanut tarvittavan palvelusvuosien määrän.

Tämä järjestely mahdollistaa sinulle palkallisen vapaan, kun olet työskennellyt yrityksen palveluksessa tietyn ajan. Voit ottaa yhteyttä esihenkilöösi, joka auttaa sinua anomuksen tekemisessä ja antaa lisätietoja palvelusvuosivapaan käytöstä. Tavoitteenamme on tukea työntekijöiden hyvinvointia ja tarjota joustavia vaihtoehtoja loman pitämiseen.

Cropped alumni 1.jpg

Työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevat etuudet

 • ePassi (liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuus).
 • Ilmaisia ryhmäliikunta- ja kuntosalivuoroja Wasa Sports Clubilla.
 • Työsuhdepyöräetuus.
 • Tiimien yhteistä tyky-toimintaa ja tiimiytymistä tuetaan vuotuisella tyky-rahalla.
 • Henkilökunnan yhteiset tilaisuudet ja juhlat ovat tärkeitä työyhteisömme rituaaleja. (Esimerkiksi lukukauden avajaiset ja päättäjäiset, henkilöstön kehittämispäivä, pikkujoulut ja kevätkarkelot rytmittämät yhteistä lukuvuottamme ja kokoavat VAMKilaiset yhteen).
 • Kattavat työterveyshuollon palvelut, jolla tuemme henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia.

Osaamisen kehittämisen tukeminen

 • Henkilökunnan osaamisen kehittämistä tuetaan vuotuisella henkilökohtaisella osaamisen kehittämisen budjetilla, jonka käyttämisestä sovitaan esihenkilön kanssa
 • Mahdollistamme osaamisen kehittämisen myös soveltuvin työjärjestelyin esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuden hanketyöhön osallistumiseen.
 • Kannustamme strategiamme mukaiseen monipuoliseen osaamisen kehittämiseen ja sitä edesautetaan työnantajan taholta aina kun mahdollista.

Puhelinetuus

 • Voit halutessasi ottaa käyttöön työpuhelinetuuden. Jos käytät työnantajan kustantamaa liittymää henkilökohtaisiin puheluihin, tekstiviesteihin tai multimediaviesteihin on kyseessä verotettava etuus.