Uratarina – Energiatekniikan lehtori

Shekhart satpute

Shekhar Satpute

“VAMKissa voin tutkia ja tehdä tutkimusta vapaammin, mutta voin myös hyödyntää ja jakaa kokemuksia aiemmasta urastani”

Aiemmin Shekhar Satpute työskenteli insinöörikonsultoinnin alalla ja hänellä oli säännöllinen 9–17 työaika. Satpute etsi luovempaa ja dynaamisempaa työympäristöä, ja siksi hän päätti ryhtyä opettamaan tulevia insinöörejä VAMKissa.

Energiatekniikan lehtori Shekhar Satpute on työskennellyt VAMKissa tammikuusta 2022 lähtien. Hänen aiempi suunnittelutyönsä oli rutiininomaisempaa ja sisälsi tarkasti rajattuja tavoitteita strukturoidussa teollisuudessa. Koska Satpute halusi työskennellä luovemmassa ja tutkivammassa työympäristössä, hän päätti ryhtyä opettajaksi ammattikorkeakouluun.

“VAMKissa voin tutkia ja tehdä tutkimusta vapaammin, mutta voin myös hyödyntää ja jakaa kokemuksia aiemmasta urastani”

VAMKin alumnina Satpute pitää työskentelystä tutussa ympäristössä. Hän arvostaa erityisesti VAMKin yhteistyökulttuuria.

”Tuntuu mukavalta olla ammattilaisena takaisin kotikorkeakoulussani, saatuani ensin työkokemusta muualla”, Satpute pohtii.

Yhteistyötä opiskelijoiden kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Satpute arvostaa yhdessä työskentelyä ja pitää työskentelystä tiimissä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Siksi hän nauttii päivittäisistä vuorovaikutuksista opiskelijoiden kanssa.

“Yhdessä opiskelijoiden kanssa muodostamme tiimin, joka jakaa yhteisen tavoitteen saada mahdollisimman paljon irti tehtävästä, kurssista tai projektista, jota yhdessä teemme”, Satpute toteaa.

Hänen mukaansa on hienoa olla osa opiskelijoiden menestystarinaa.

“Kun näen opiskelijoideni saavuttavan tavoitteensa, olivatpa ne kuinka suuria tai pieniä tahansa, tunnen tyytyväisyyttä tietäessäni, että heillä on yksi kokemus enemmän kuin aiemmin”, sanoo Satpute.

Interaktiivisten ja yhteistyöhön perustuvien oppimisympäristöjen edistäminen

Päivittäisessä opetuksessaan Satpute käyttää useita hyväksi todettuja opetusmenetelmiä, kuten ongelmaperustaista ja tehtäväperustaista oppimista, joihin hän tutustui ammatillisen opettajankoulutuksensa aikana.

“Tykkään myös käyttää interaktiivisempia opetusmenetelmiä ja annan opiskelijoiden olla osa opetusta, ei vain istua ja kuunnella. Tunneillani työskentelemme paljon ryhmissä ja harjoitamme ongelmanratkaisua. Kannustan myös opiskelijoita tekemään osittain itseohjautuvia osuuksia, jotka edistävät autonomiaa”, Satpute selventää.

Tämä tarina julkaistiin toukokuussa 2024.