Ditaalinen markkinointi strategia

Tilauskoulutus:

Strateginen digimarkkinointi

Koulutuksen tarkoituksena on antaa työkaluja ja konkretiaa digimarkkinointiin koko konsernissa. Kartoittaa henkilöt, jotka toteuttavat digimarkkinointia omassa työssään, antaa käytännön työkaluja näille digimarkkinointia tekeville henkilöille sekä varmistaa digimarkkinoinnin strategisuus ja yhdenmukaisuus.

Selkeys

Hyödyt

 • Onnistunut digimarkkinointi lisää näkyvyyttä, kasvattaa asiakasvirtaa, parantaa asiakassitoutumista ja myyntiä, sekä tarjoaa mitattavia tuloksia ja tehokkuutta markkinointipanostuksille.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kenelle

 • Strategisen digimarkkinoinnin tehostamisesta hyötyvät yritysten omistajat, markkinointipäälliköt, ja kaikki jotka haluavat tehostaa digitaalista läsnäoloaan ja saavuttaa parempia liiketoiminnan tuloksia.

Sisältö:

 • Johdatus strategiseen ajatteluun digimarkkinoinnin parissa työskenteleville  ja yrityksen strategia digimarkkinoinnissa
  • Puheenvuoro yrityksen edustajalta
 • Yrityksen digimarkkinoinnin kohderyhmät
 • Vuosikellon suunnittelu: Mitä postauksia julkaistaan, mihin kanaviin ja ajatus. Konsernin yhteisen vuosikellon laatiminen
  • Työvälineet: Canva
 • Strategisten tavoitteiden mukaisista somepostausten aiheista
  • Yhteenveto- ja eväät tulevaan toteutukseen.

Toteutustapa

 • Yritys- tai yksikkökohtainen toteutus
 • tai yritysryhmä (1-4 yritystä yhdessä) 
 • Vaasan Ammattikorkeakoulun tiloissa tai asiakkaan tiloissa

Aikataulu

Koulutuksen ajankohta sovitaan tilaajan tarpeen mukaan

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat VAMK:in liiketalouden lehtorit

Hinta

Räätälöidään sisällön, laajuuden ja osallistujamäärän mukaan

Ota yhteyttä

– Keskustellaan tarpeistanne ja siitä kuinka voimme auttaa!

Henkilökuva sari saarikoski 250px pieni

Sari Saarikoski

Asiakkuusvastaava, liiketalous
sari.saarikoski@vamk.fi
+358 207 663 643