Tentit ja kokeet

Järjestäminen

Opintojakson perussuoritukseen kuuluvat kokeet ja tentit järjestetään pääsääntöisesti varsinaisen opetusperiodin aikana. Osastot laativat näille erillisen tenttijärjestyksen. Laadinnan pääperiaate on, että yhtenä päivänä kokeita voi olla vain yksi. Tenttien ensimmäiset uusinnat järjestetään opintojakson varsinaista suoritusperiodia seuraavan periodin aikana ja toiset uusinnat sitä seuraavan periodin alussa. Uusinta-ajat pyritään valitsemaan siten, että kaikilla uusinnasta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua.

Tentin/kokeen ajankohdasta, kestosta ja paikasta on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen koetilaisuutta.

Osallistuminen

Osallistumisen perusedellytys on, että opiskelija on ilmoittautunut kyseisen opintojakson opiskelijaksi. Uusintoihin on lisäksi ilmoittauduttava erikseen yksikön ilmoittamalla tavalla vähintään viikkoa (sosiaali- ja terveysalalla 9 päivää) ennen uusintatilaisuutta. Ilmoittautuminen on sitova. Opiskelija, joka on ilmoittautunut eikä ilman hyväksyttävää syytä käytä tarjottua tilaisuutta, katsotaan osallistuneeksi.

Koetilanteessa kokeen valvojilla on oikeus poistaa kokeesta henkilöt, jotka eivät noudata annettuja ohjeita. Opiskelijalla on oltava esillä kuvallinen henkilöllisyyden osoittava todiste. Opiskelijat saavat tuoda koetilanteeseen vain kynät, kumit ja piirtämisvälineet sekä taskulaskimen, jonka käyttömuisti on voitava tyhjentää ja tyhjennettävä kokeen alussa.

Ulkovaatteet on jätettävä koehuoneen ulkopuolelle. Arvotavaraa (huom! matkapuhelimet suljettuna) sisältävät laukut, voi jättää koehuoneen etu- tai takaosaan. Sanakirjojen ja omien, tarkistamattomien taulukkokirjojen käyttäminen on kielletty. Tarvittavat paperit ja muun lisämateriaalin jakaa kokeen valvoja, jonka antamien ohjeiden mukaan materiaali avataan.

Kokeen jälkeen kaikki kokeessa jaettu materiaali on palautettava. Kokeeseen osallistuvien välinen keskustelu ja muu viestintä koehuoneessa oleskelun aikana on kielletty. Vilppiä yrittänyt poistetaan välittömästi koetilaisuudesta ja hänen koko suorituksensa hylätään.

 

Kirjalliset tehtävät ja seminaarityöt

Kirjalliset tehtävät ja seminaarityöt ovat kokeisiin tai tentteihin verrattavissa. Tehtävän tai työn palauttaminen annettuun määräpäivään mennessä vastaa opintojakson perussuoritusta. Uusi palautuspäivä vastaa ensimmäistä uusintaa. Tehtävän tai työn palautuspäivästä on ilmoitettava kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen palautuspäivää.