Haluatko ohjata yhteiskuntaamme kohti kestävämpää tulevaisuutta?

Rgb energian varastointi väri

Tulevaisuuden tekijä

Koulutuksessa syvennyt energiavarastointiin ja tiedät sen olennaisen roolin tulevaisuuden energiaratkaisuissa.

Rgb energian varastointi väri

Laaja energiaosaaja

Opit, kuinka energiaa varastoidaan sähköakkuihin, lämpövarastoihin ja vetykaasuun, ja osaat yhdistää energivarastoinnin osaamisesi aiempaan osaamisesi.

Rgb energian varastointi väri

Liiketoiminnan tekijä

Opit, miten arvioidaan energian varastoinnin kustannuksia ja hyötysuhteita sekä mistä muodostuu energiavarastoinnin vahva liiketoimintapotentiaali.

Kierrätys

Ryhdy energiavarastoinnin edelläkävijäksi

Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla, ja se tarvitsee huippuluokan osaajia.  Voit olla varma, että sinulla ja työlläsi on vaikuttavuutta ja osaamisesi on kysyttyä, kun opiskelet energian varastoinnin salat ja pystyt työskentelemään tulevaisuuden energiaratkaisuiden parissa.

 

Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Päivitä osaamisesi tehokkaasti, työn ohessa

Koulutus sopii erityisesti henkilöille, jotka:

 • haluaa ymmärtää syvällisesti ja kehittää tulevaisuuden energiateknologioita sekä niihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia
 • tarvitsee työssään entistä laajempaa osaamista energia-alan tulevaisuudennäkymistä ja erityisesti energiavarastoinnista
 • tulee suunnittelemaan erilaisia projekteja
 • katsoo maailmaa asiakkaasi silmin ja ymmärtää syvällisesti, kuinka yrityksesi palveluiden arvoa voi entisestään kasvattaa.

Opintoihin voit hakea, mikäli:

 • olet suorittanut insinöörin tutkinnon (amk) tai tekniikan alan ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (ennen 2000-lukua) tai vastaavan yliopistotutkinnon.
 • sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus alalta valmistumisesi jälkeen.
Yamk

YAMK-koulutuksen hyödyt

 • Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan yliopistojen maisteritason tutkintoihin. Se antaa sinulle hakukelpoisuuden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
 • Antaa mahdollisuuden päivittää oma tietotaitosi ajan tasalle mielekkäästi ja omaan työnkuvaan sovitettuna.
 • Opi hyödyntämään liiketoiminnassa kiertotalouden ja kestävän kehityksen konsepteja ja rakentamaan tulevaisuus varmemmalle pohjalle.
 • Tukee urasi kehitystä kohti erilaisia johtotehtäviä.
 • Koulutus tarjoaa myös erinomaisen foorumin tutustua ja verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.
Workshop

Opintojen toteutus

Opiskelussa painotetaan vuorovaikusta ja tiimityötä: opintojen aikana voitkin jakaa asiantuntijuutta muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnot nivotaan lähelle omia työtehtäviäsi, jolloin oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen myötä sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työnantajaorganisaatiotasi tai projektiasi. Laadit opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, johon liittyy myös opinnäytetyön toteuttamissuunnitelma.

Lähiopetuksen tunnit pidetään perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin korkeintaan kerran kuukaudessa.

 • Energiavarastointi-koulutus kestää 1 – 2 vuotta.
 • Koulutus suoritetaan työn ohessa verkkototeutuksena.
 • Verkossa tapahtuvaa etäopetusta 2-3 luentokertaa/vkossa arki-iltaisin klo 16-18 ja silloin tällöin lauantaisin.
 • Ajankäyttöön nähden tehokas ja käytännönläheinen koulutus!

Opintojen sisältö

Työelämälähtöisissä opinnoissa yhdistyvät käytännön toiminta ja teoreettinen tarkastelu. Tavoitteena on, että syvennät opintojen aikana taitojasi ja laajennat perspektiiviäsi isompien kokonaisuuksien tarkasteluun.

Ensimmäisenä vuonna opiskelet perusopintoja (25 opintopistettä) ja vapaastivalittavia opintoja (5 opintopistettä). Toisena vuonna paneudut opinnäytetyöhön (30 opintopistettä).

Perusopinnot

 • Energiajärjestelmän murros, 5 op
 • Energian tehokas hyödyntäminen, 5 op
 • Sähkökemiallinen ja kemiallinen energiavarastointi, 5 op
 • Fysikaalinen energiavarastointi, 5 op
 • Energiavarastoinnin liiketoimintamallit, 5 op
 • Vapaasti valittavat opinnot; Project Management -opinnot, 5 op

Lisäksi:

 • Vapaasti valittavat opinnot, 5 op
 • Opinnäytetyö, 30 op
Digijohtaminen

Teknologiayritysten kanssa yhdessä kehitetty koulutus

Toisin kuin monissa muissa jatko-opinnoissa ja kursseissa me tarjoamme hyödyllisyystakuun. Saat takuuhyödyn työhösi ja urallesi, koska:

 • Energian varastoinnin opinnot täyttävät modernin, nopeasti kehittyvän yrityselämän vaatimukset, sillä ne on alusta lähtien kehitetty yhteistyössä työelämän kanssa.
 • Pääset hyödyntämään oppimaasi heti ja kasvat asiantuntijana jo opintojen aikana, sillä suoritat opinnot ja lopputyön tiiviissä yhteistyössä työnantajasi kanssa.
Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.

Siirry opintopolkuun