Teollisuusrobotiikka, ylempi AMK

Haluatko kasvaa robottiautomaation asiantuntijaksi?

Rgb teollisuusrobotiikka väri

Monipuolinen työkalupakki

Opit tuntemaan, käyttämään ja soveltamaan robottiautomaation tekniikoita, myös etäohjelmointia ja simulointia.

Rgb teollisuusrobotiikka väri

Suunnittelu ja arviointi

Opit suunnittelemaan tuotannon robottisoluja, tarkastelemaan investoinnin tuomia hyötyjä ja takaisinmaksuaikaa.

Rgb teollisuusrobotiikka väri

Projektinhallinta automaatiossa

Opit projektinhallintaa tuotannon automatisointiprojekteissa.

 ”Täysin verkossa toteutettava ja yhdessä yritysten kanssa suunniteltu ylempi amk-tutkinto antaa omaan työhön sovellettavaa käytännönläheistä osaamista.”

Konetekniikan lehtori Mika Billing

Teollisuusrobotiikka

Teollisuusrobotiikan YAMK-tutkinto tarjoaa…

helposti käytännön työhön sovellettavat työkalut teollisuustuotannon kehittämiseksi entistä joustavammaksi ja kannattavammaksi. Koulutus on kehitetty yhteistyössä Danfossin ja Co-Engineeringin kanssa.

Teollisuusrobotiikka press

Päivitä robotiikan osaamisesi tehokkaasti, työn ohessa

Koulutus sopii erityisesti henkilöille, jotka:

 • Työssään kehittävät tuotantoa entistä joustavammaksi ja kannattavammaksi.
 • Suunnittelevat ja projektoivat uusia tuotantoautomaatioinvestointeja.
 • Tarvitsevat työssään entistä laajempaa osaamista robotiikan mahdollisuuksista.
 • Haluavat pysyä robotiikan nopean kehityksen mukana.
  haluavat pysyä digitalisaation nopean kehityksen mukana.

Opintoihin voit hakea, mikäli:

 • Olet suorittanut Insinööri (AMK) -tutkinnon pääaineena konetekniikka, tietotekniikka tai sähkötekniikka, tai edellä mainittuja vastaavan ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (ennen 2000-lukua) suoritettu tai edellä mainittuja vastaava yliopistotutkinto.
 • Sinulla on kahden vuoden työkokemus alalta valmistumisesi jälkeen.

Koulutus on kehitetty yhteistyössä Danfossin ja Co-Engineeringin kanssa. Kuvassa Sami Kivioja (Co-Engineering), Heidi Hannus (Danfoss), Mika Billing ja Jorma Tuominen (VAMK).

 

Yamk

Koulutuksen hyötyjä

 • Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan yliopistojen Master-tason tutkintoihin. Se antaa sinulle hakukelpoisuuden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
 • Antaa mahdollisuuden päivittää oma tietotaitosi ajan tasalle mielekkäästi ja omaan työnkuvaan sovitettuna.
 • Opit ymmärtämään tuotannon laajoja kokonaisuuksia myös talouden näkökulmasta ja näin arvioimaan automatisoinnon kannattavuutta.
 • Tukee urasi kehitystä kohti erilaisia johtotehtäviä.
 • Koulutus tarjoaa myös erinomaisen foorumin tutustua ja verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.
Web vamk helmikuu2018 c2 141

Opintojen toteutus

Opiskelussa painotetaan vuorovaikusta ja tiimityötä: opintojen aikana voitkin jakaa asiantuntijuutta muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnot nivotaan lähelle omia työtehtäviäsi, jolloin oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen myötä sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työnantajaorganisaatiotasi tai projektiasi. Laadit opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, johon liittyy myös opinnäytetyön toteuttamissuunnitelma.

Tunnit pidetään pääosin perjantai-iltapäivisin.

 • Teollisuusrobotiikka -koulutus kestää noin 1,5 vuotta.
 • Koulutus suoritetaan työn ohessa etäopiskeluna.
 • Etäopetus toteutetaan pääosin perjantai-iltapäivisin. Opetusta on myös joinakin lauantaipäivinä enintään kerran kuukaudessa.
 • Ajankäyttöön nähden tehokas ja käytännönläheinen koulutus

Opintojen sisältö

Työelämälähtöisissä opinnoissa yhdistyvät käytännön toiminta ja teoreettinen tarkastelu. Tavoitteena on, että syvennät opintojen aikana projektityötaitojasi ja laajennat perspektiiviäsi kokonaisuuksien tarkasteluun. Ensimmäisenä vuonna opiskelet perusopintoja (20 op). Toisena vuonna paneudut syventäviin opintoihin (10op) ja opinnäytetyöhön (30 op).

Yhteiset ammattiopinnot

1. Teollisuusrobottien käyttö ja ohjelmointi, 5 op

 • teollisuusrobotiikan perusteet
 • robottijärjestelmän toiminta ja liikeohjauksen periaate
 • ohjelmointi ja ohjelmoinnin hyvät käytännöt

 2. Simulointi ja etäohjelmointi, 5 op

 • simuloinnin perusteet suunnittelun apuvälineenä
 • etäohjelmoinnin vaiheet ja käyttö
 • simulointimallin kalibrointi
 • VR- ja AR-järjestelmät simuloinnin ja etäohjelmoinnin tukena

3. Automaation ohjausjärjestelmät, 5 op

 • logiikkaohjelmointi
 • soluohjaimet
 • IoT ja kyberturvallisuus

4. Robottijärjestelmän toteutus, 5 op

 • robotisoidun tuotantosolun kehityksen vaiheet ja hankintatavat
 • robottiturvallisuuden joustavat toteutustavat
 • kuljettimet, syöttölaitteet ja muut robottijärjestelmän laitteistot
 • tarrain- ja työkalutyypit, suunnittelun periaatteet

5. Konenäköjärjestelmät ja anturitekniikka, 5 op (vap.val.)

 • konenäköjärjestelmät ja niiden hyödyntäminen robotin ohjauksessa
 • älykkäät anturit robottisoluissa
 • voimaohjaus

6. Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät, 5 op

Opinnäytetyö, 30 op

 

Digijohtaminen

Teknologiayritysten kanssa yhdessä kehitetty koulutus

Toisin kuin monissa muissa jatko-opinnoissa ja kursseissa me tarjoamme hyödyllisyystakuun.

Saat takuuhyödyn työhösi ja urallesi, koska:

 • Teollisuusrobotiikan opinnot täyttävät modernin, nopeasti kehittyvän yrityselämän vaatimukset, sillä ne on alusta lähtien kehitetty yhteistyössä työelämän kanssa.
 • Pääset hyödyntämään oppimaasi heti ja kasvat asiantuntijana jo opintojen aikana, sillä suoritat opinnot ja lopputyön tiiviissä yhteistyössä työnantajasi kanssa.

Esittelyssä huippumenttorimme ja alumnimme

Master School mentori
Mika Billing

Mika Billing

Mika Billing toimii VAMKissa konetekniikan lehtorina. Master Schoolissa hän opettaa teollisuusrobotiikan ylempää AMK-tutkintoa, jota hän on myös ollut kehittämässä.

Lue koko tarina
Teollisuusrobotiikka
Petri Hakkola

Petri Hakkola

"Halusin oppia ohjelmoinnista ja robotiikasta, erityisesti etäohjelmoinnista, ja tutkinto-ohjelma vaikutti siihen juuri sopivalta."

Lue koko tarina
Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.

Siirry opintopolkuun