Opiskelu työn ohessa

Elämää varten räätälöity – monimuoto tai verkko-opinnot

Työn tai perheen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että opiskelut on opiskeltu. Meillä voit opiskella tutkinnon myös monimuoto-opintoina tai osan jopa verkko-opintoina. Opinnot pyritään kytkemään omiin työtehtäviisi. Saat myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka pohjana on aiempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen.

Myrsky koulutukset b

Opiskele joustavasti

Opiskelun monimuoto- ja vekkototeutukset ovat tarkoitettu niille, jotka haluavat myöhemmässä elämän ja uran vaiheessa päivittää osaamistaan uudella tutkinnolla. Tällöin opetus on toteutettu siten, että voit suorittaa tutkinnon töiden ohella tai toiselta paikkakunnalta.

Monimuotototeutus:

Monimuotototeutuksissa on jonkin verran kontaktiopetusta kampuksella, mutta pääpaino opinnoissa on itsenäisessä opiskelussa ja verkko-opinnoissa. Läsnäoloa edellyttävät tapaamiset järjestetään tutkinnosta riippuen pääsääntöisesti arki-iltaisin ja viikonloppuisin.

Verkkototeutus:

Verkkototeutuksia on monenlaisia, käytännössä opetus järjestetään paikkavapaasti mutta kaikkiin verkkotutkintoihimme liittyy läsnäoloa vaativaa aikaan sidottua kontaktiopetusta ja ohjausta (Zoomissa) ja itsenäistä tai pienryhmäopiskelua. Tarkistathan aina opetus- ja ohjaustapaamisten tarkat päivämäärät ja kellonajat kunkin toteutuksen omilta sivuilta.

VAMKissa voit opiskella:

Rgb check väri

AMK-tutkinnot

2 – 4 vuotta kestävät koulutukset, jotka täydentävät opiskelijan aiempaa koulutusta ja työkokemusta.

Rgb check väri

YAMK-tutkinnot

2 – 3 vuotta kestävät koulutukset, jotka vastaavat työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antavat mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin.

Rgb check väri

Avoimen AMKin opinnot

Sopivat kaikille pohjakoulutukseen tai ikään katsomatta. Voit opiskella tutkintoihimme kuuluvia opintojaksoja tai niiden osia. Avoin AMK toimii mainiosti väylänä myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun.

Rgb check väri

Räätälöidyt koulutukset

Täydennyskoulutukset yrityksille, yhteisöille ja julkishallinnolle räätälöityjä, ammattikorkeakoulujen toimialoihin liittyviä koulutuskokonaisuuksia.

AMK-tutkinnot

AMK-tutkinto 210 op
Taloushallinto, tradenomi AMK

Taloushallinto, tradenomi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

AMK-tutkinto 240 op
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri AMK

Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

PäivätoteutusMonimuotototeutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

AMK-tutkinto 240 op
Tietotekniikka, insinööri AMK

Tietotekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

PäivätoteutusMonimuotototeutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

YAMK-tutkinnot

YAMK-tutkinto 60 op
Innovaatiotoiminnan johtaminen, ylempi AMK

Innovaatiotoiminnan johtaminen, ylempi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

28.8.2024 -

klo 08:00

11.9.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinto 60 op
Energiamurroksen johtaminen, ylempi AMK

Energiamurroksen johtaminen, ylempi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

28.8.2024 -

klo 08:00

11.9.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinto 90 op
Hiilineutraali yhteiskunta, tradenomi ylempi AMK

Hiilineutraali yhteiskunta, tradenomi ylempi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

28.8.2024 -

klo 08:00

11.9.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinto 90 op
Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen, tradenomi ylempi AMK

Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen, tradenomi ylempi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

YAMK-tutkinto 60 op
Kehittyneet sähköenergiajärjestelmät, ylempi AMK

Kehittyneet sähköenergiajärjestelmät, ylempi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

YAMK-tutkinto 60 op
Energiavarastointi, ylempi AMK

Energiavarastointi, ylempi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

Tulossa seuraavan kerran hakuun aikaisintaan 2026

YAMK-tutkinto 90 op
Hyvinvoinnin asiantuntija, ylempi AMK

Hyvinvoinnin asiantuntija, ylempi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

28.8.2024 -

klo 08:00

11.9.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinto 60 op
Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen, insinööri ylempi AMK

Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen, insinööri ylempi AMK

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

28.8.2024 -

klo 08:00

11.9.2024

klo 15:00