Opiskelu työn ohessa

Elämää varten räätälöity – monimuoto-opinnot

Työn tai perheen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että opiskelut on opiskeltu. Meillä voit opiskella tutkinnon myös monimuoto-opintoina: iltaisin ja viikonloppuisin. Opinnot pyritään kytkemään omiin työtehtäviisi. Saat myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka pohjana on aiempi koulutus, työkokemus ja muu osaaminen.

Myrsky koulutukset b

Joustavasti ja työn ohessa

Opiskelun monimuotototeutus (monimuoto-opinnot) on tarkoitettu niille, jotka haluavat myöhemmässä elämän ja uran vaiheessa päivittää osaamistaan uudella tutkinnolla. Tällöin opetus on toteutettu siten, että voit suorittaa tutkinnon töiden ohella tai toiselta paikkakunnalta.

Monimuotototeutus ja päivätoteutus vastaavat toisiaan, mutta opetusjärjestelyt ovat erilaiset.

 

VAMKissa voit opiskella monimuotona:

Rgb check väri

AMK-tutkinnot

2 – 4 vuotta kestävät koulutukset, jotka täydentävät opiskelijan aiempaa koulutusta ja työkokemusta.

Rgb check väri

YAMK-tutkinnot

2 – 3 vuotta kestävät koulutukset, jotka vastaavat työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antavat mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin.

Rgb check väri

Avoimen AMKin opinnot

Sopivat kaikille pohjakoulutukseen tai ikään katsomatta. Voit opiskella tutkintoihimme kuuluvia opintojaksoja tai niiden osia. Avoin AMK toimii mainiosti väylänä myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun.

Rgb check väri

Räätälöidyt koulutukset

Täydennyskoulutukset yrityksille, yhteisöille ja julkishallinnolle räätälöityjä, ammattikorkeakoulujen toimialoihin liittyviä koulutuskokonaisuuksia.

AMK-tutkinnot monimuotona

AMK-tutkinto 210 op
Liiketalous, tradenomi AMK, taloushallinto

Liiketalous, tradenomi AMK, taloushallinto

Toteutustapa

Verkkototeutus

Seuraava haku

13.3.2024 -

klo 08:00

27.3.2024

klo 15:00

AMK-tutkinto 240 op
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri AMK

Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

PäivätoteutusMonimuotototeutus

Seuraava haku

13.3.2024 -

klo 08:00

27.3.2024

klo 15:00

AMK-tutkinto 240 op
Tietotekniikka, insinööri AMK

Tietotekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

PäivätoteutusMonimuotototeutus

Seuraava haku

13.3.2024 -

klo 08:00

27.3.2024

klo 15:00

YAMK-tutkinnot monimuotona

YAMK-tutkinto 90 op
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK

Toteutustapa

Monimuotototeutus

Seuraava haku

13.3.2024 -

klo 08:00

27.3.2024

klo 15:00