Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Esteettömyys koskettaa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilökuntaa. Erityisen tärkeää se on niille korkeakouluyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. Esteettömyystyö perustuu yhdenvertaisuuslakiin.

Esteettömyystyössä vaikutetaan monipuolisesti opiskelun esteiden poistamiseen. Tilojen käytettävyyden ohella huomiota kiinnitetään ns. näkymättömien esteiden poistamiseen. Näitä ovat mm. erilaiset oppimisen ongelmiin liittyvät erityiskysymykset ja mielenterveyteen liittyvät esteet. Esteetöntä opiskelua tuetaan opiskelijoiden henkilökohtaisella ohjauksella.

 

VAMKin tilojen esteettömyys

Kaikissa Vaasan ammattikorkeakoulun kiinteistöissä on esteetön kulku. Kiinteistöihin on hyvät kulkuyhteydet muualta kaupungista ja myös invapaikoitus on kunnossa.

  • Kaikkien kiinteistöjen pysäköintipaikoilla on merkityt inva-paikat. (katso kartta> kartta tulossa)
  • Päärakennnukseen ja Technobothnialle esteetön kulku on pääovien kautta (katso kartta> kartta tulossa)
  • Alereen pääsee estettömästi sivuoven kautta avaimella. Tarvittaessa kysy vahtimestareilta (katso kartta> kartta tulossa).
  • VAMKilla on vierailijoita varten lainattava pyörätuoli, jota voi tarvittaessa tiedustella vahtimestareilta.
  • VAMKissa on useita inva-WC:tä
  • Liikkumista helpottavia hissejä on useita

 

Ota yhteyttä:

Turvallisuus-, työsuojelu-, kiinteistöpäällikkö Sanna Torkko, sanna.torkko@vamk.fi, 020 766 3429
Opinto-ohjaaja Kalevi Ylinen kalevi.ylinen@vamk.fi, puh. 0207 663 450, 040 507 0331

Luki- ja oppimisvaikeudet