Sähkön supersankari

  Sähkötekniikka, insinööri AMK

  Sähköinsinöörin tulevaisuus häikäisee, sähköteollisuus nimittäin panostaa huimasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. VAMKin opinnoissa käsitellään muun muassa sähköenergian jakelua ja teollisuuden sähköenergiajärjestelmiä. Osa opinnoista on yhteisiä Vaasan yliopiston kanssa.

  Yli 90% Suomen sähkön ja automaation tuotekehityksestä tapahtuu Vaasan alueella, pohjoismaiden suurimmassa energiaklusterissa. VAMK tarjoaakin ainutlaatuisen näköalapaikan insinööriopinnoille ja alan kehityksen seuraamiselle.

  240 op / 4 vuotta | Päiväopiskelu | Harjoittelu: 30 op | Aloituspaikat: 55

  Seuraava haku: 17.3.–31.3.2021


  Haluatko hallita ihmiskunnan tärkeintä energiamuotoa, sähköä?

  sähkötekniikka.png
  Vahva pohja

  Meillä opit sähkötekniikkaa perusteellisesti, laaja-alaisesti ja käytännönläheisesti.

  sähkötekniikka.png
  Älykkäät jakeluverkot

  Sähkötekniikassa opit älykkäiden sähkönjakeluverkkojen periaatteet ja mahdollisuudet.

  sähkötekniikka.png
  Teollisuuden järjestelmät

  Sähkötekniikassa opit teollisuuden energiajärjestelmiä ja automaatiota.

  Sinustako sähköinsinööri?

  Uusiutuva energia työllistää

  Sähköinsinöörin ammatti sopii sinnikkäälle tiimityöskentelijälle, joka hallitsee niin asiakaspalvelun kuin asioiden organisoinnin. Looginen päättelykyky ja ongelmanratkaisukyky ovat tarpeellisia taitoja, haluat myös oppia uutta ja seurata alan kehitystä. Et pelkää vieraita kulttuureita tai matkustelua, sillä työt vientiyritysten palveluksessa saattavat viedä sinut eksoottisiinkin työympäristöihin.

  Suomalaisen sähköinsinöörin osaamista arvostetaan maailmalla.

  Vaasassa sähköinsinöörien työllisyys on hyvä, ja seudun suuret vientiyritykset palkkaavat opiskelijoita myös kesätöihin ja harjoitteluun. Kansainvälisiin tehtäviin on mahdollista päästä kiinni jo opiskeluaikana projektiharjoittelussa, jolloin lähdet töihin yrityksen työmaalle jonnekin päin maailmaa.

  Opiskelijamme ovat suorittaneet projektiharjoittelujaan esimerkiksi Etelä- ja Keski-Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Yleensä kohteena on iso hajautetun voimantuotannon projekti, joka rakennetaan asiakkaalle alusta loppuun avaimet käteen -periaatteella. Mikä olisikaan parempi tapa oppia projektitaitoja, joita työnantajat arvostavat?


  Fiilistele videoiden parissa

  Työelämää varten

  Sähkötekniikan opinnoista saat hyvän pohjan sähkö- ja automaatioalan käytännönläheisiin tehtäviin. Opetuksessa on otettu huomioon alueen yritysten toiveet siitä, mitä tietoja ja taitoja valmistuvan sähköinsinöörin tulisi ammatissaan hallita.

  Alan perusteiden jälkeen voit erikoistua opinnoissa:

  • sähköenergian jakeluun eli yleisiin sähköverkkoihin, niiden suojaukseen ja sähkönjakelun automaatioon. Perehdyt myös rakennusten sähkösuunnitteluun, rakennusautomaatioon ja kiinteistöjen telejärjestelmiin.
  • teollisuuden sähköenergiajärjestelmiin ja automaatioon: opiskelet hajautettua energiantuotantoa, teollisuuden ja voimalaitosten sähköverkkoja ja sähkömoottorikäyttöjä. Saat tietoa myös mm. teollisuuden ohjausjärjestelmistä, instrumenttien valinnasta ja prosessien sovellusohjelmoinnista.
  Opiskelet samalla kampuksella sijaitsevan Vaasan yliopiston opiskelijoiden kanssa.

  VAMKin sähkötekniikassa opiskelet samoilla luennoilla Vaasan yliopiston tekniikan opiskelijoiden kanssa. Yhteistyö lisää valinnanvaraa: hyödyt entistä kattavammasta opintotarjonnasta ja saat valita itseäsi kiinnostavia opintojaksoja. Yhteisopintojen myötä voit myöhemmin siirtyä helpommin diplomi-insinöörin koulutusohjelmaan.

   

  Sähkötekniikan opetussuunnitelma


  Technobothnia

  VAMKissa tulet viettämään paljon aikaa Technobothniassa, huippulaatuisessa opetus- ja tutkimuslaboratoriossa. Siellä pääset osallistumaan yrityksille tehtäviin projekteihin ja harjoittelemaan käytännön taitoja laitteilla, joita yrityksissäkin käytetään.

  Tutustu Technobothniaan

  Sähkötekniikan ala ja ammatit

  Vaasan seudulla sijaitseva Suomen suurin energiatekniikan keskittymä työllistää 11 000 insinööriä tai muuta asiantuntijaa. Sähköinsinöörinä voit toimia kansainvälisessä suuryrityksessä, suunnittelutoimistossa tai yrittäjänä alihankkijoiden verkostossa - mahdollisuuksia löytyy!

  Sähköinsinöörinä saat monipuolisen ammatin ja jatkuvasti uudistuvia työtehtäviä.

  Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • Projektipäällikkö
  • Sähkösuunnittelija
  • Sähkömestari
  • Myynti-insinööri
  • Laskentainsinööri

   


  Opiskelijat esittelyssä

  Maiju1_neliö_pieni.jpg
  Maiju Winter

  Olen aina ollut sähköstä kiinnostunut, mutta en tuntenut ketään, joka olisi opiskellut alaa. Itse valmistuin ennen opintojani ammattikoulusta ravintolakokiksi, mutta se ei sitten enää tuntunutkaan omalta jutulta. "

  Maijun tarina

   
   

  Hae opiskelemaan

  Tutustu lisää sähkötekniikan insinööri (AMK) -koulutukseen (päivätoteutus) osoitteessa opintopolku.fi

  Siirry Opintopolkuun