MYRSKY

Ely suomiEsrVipuvoimaaeu 2014 2020

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: MYRSKY - Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa

Hankkeen kesto: 1.11.2022 - 31.12.2023

Päätoteuttaja: TAMK

Hankepartnerit: Centria, SeAMK, Turku AMK, VAMK, JAMK, SAMK, Novia

Rahoitus: ESR / REACT-EU

Kokonaisbudjetti: 2 015 980 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Tanja-Maria Davidov, Projektipäällikkö (Korkeakoulupalvelut)

puh. +358 207 663 660, tanja-maria.davidov@vamk.fi

Hankekoodi: S22914

Alusta: Smart Industry, Smart City, Smart Well-Being

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Viime vuosien äkilliset ja odottamattomat toimintaympäristön muutokset, kuten korona ja Ukrainan sota, ovat vaikuttaneet merkittävästi mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn. Uusiutuminen muutostilanteessa on tärkeää kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Uuteen normaaliin ja kasvu-uralle palaamisen kannalta on tärkeää, että maakuntien vahva tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden osaaminen hyödynnetään yritystoiminnassa jatkossa entistä paremmin. Tutkimustiedon tehokkaamman ja onnistuneemman ohjauksen tärkeyden lisäksi osaamisen kehittäminen vastaa tehokkaasti yritysten tarpeisiin ja lisäävät yritysten tietoisuutta näiden tarjoamista mahdollisuuksista. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea Länsi-Suomen alueen yrityksiä Covid-19-pandemian aiheuttamasta kriisistä toipumisessa tarjoamalla ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyönä yrityksille mikro-opintokokonaisuuksia ja sparrausta, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia, osaamista sekä muutoskyvykkyyttä. Hankkeen toimenpiteiden kautta tuetaan osallistuneiden yritysten ja niiden henkilökunnan kykyä sopeutua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Lisäksi hankkeessa edistetään vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä tarjoamalla osallistujille mikro-osaamiskokonaisuuksia ja sparrauksia teemoihin liittyen.

Tavoitteena on myös luoda ammattikorkeakoulujen yhteistyönä nopeat toimet yrityksille koronapandemiasta toipumiseen vihreän siirtymän, muutoskyvykkyyden ja digitalisaation teemoissa. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen pk- ja mikroyrityksille tarjottava osaamiskokonaisuus, joka toteutetaan Suomen yrittäjien, Kauppakamarien, alueellisten yrittäjäjärjestöjen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Tulokset

Hankkeessa toteutettavien nopeiden toimien kautta yritysten muutoskyvykkyys paranee ja yritykset saavat tukea ja osaamista toimintansa uudistamiseen. Hankkeen tuloksena mikro- ja pk-yritykset tunnistavat aiempaa paremmin korkeakoulut yrityksen kehittämistoiminnan kumppaneina ja hyödyntävät niitä jatkossa omien kehittämistoimien, rahoitushakujen ja osaamisen kehittämisen yhteistyökumppaneina. Lisäksi mikro-opintokokonaisuuksilla edistetään yritysten valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä. Ammattikorkeakoulut luovat hankkeen aikana tiiviin yhteistyön Suomen Yrittäjien ylläpitämään koulutustarjontaan, jonka lisäksi tuloksena on suuralueittain pidettävät info- ja sparraustilaisuudet yrityksille.

Ilmoittautuminen mikro-opintoihin

Tapahtumat

Yrityksen omistajan- ja sukupolvenvaihdos 12.12.2023

Vaasan ammattikorkeakoulun MYRSKY-hanke, VASEKin Ostrobothnia Business Transfer -hanke järjestävät yhdessä infotilaisuuden yrityksen omistajan- ja sukupolvenvaihdoksesta ja siihen liittyvistä prosesseista. Samalla kerrataan yrittäjän arkea.

Tapahtumassa aiheeseen meidät johdattaa muun muassa suosittu puhuja Tomi Kaukinen, VASEKin Antti Alasaari, Finnveran aluepäällikkö Päivi Kinnunen, Dynamo Närpesin Stefan Malm sekä Jakobstad Region Development Company Concordian Kari Myllymäki.

Ilmoittaudu tapahtumaan täällä!

 

Vasek 12.12. (1)

Super Yacht -koulutuspäivä 5.11.2023

Super Yacht -koulutuspäivä kansainvälistymisestä kiinnostuneille

MYRSKY-hanke järjestää Vamkin, Novian ja Samkin luotsaamana Super Yacht -koulutuspävän kansainvälistymisestä kiinnostuneille mikro- ja pk-yrityksille. Super Yacht -koulutuspäiviä järjestetään kaksi, joista toinen pidetään Vaasassa 5.12. Bocksin tiloissa, ja toinen Turussa 7.12. Auriga Business Centerissä. Vaasan koulutuspäivässä perehdytään Super Yact-markkinoihin, mitä sillä tarkoitetaan ja kansainvälistymismahdollisuuksiin. Vaasan tilaisuudessa ääneen pääsevät Superyacht Foodien Titta Uoti-Väisänen sekä Mikko väisänen, jotka taustoittavat loppua tapahtumaa puhumalla alasta sekä elintarvike- ja palvelumarkkinoista.

Puhumassa on myös Viexpo, joka jakaa informaatiota viennin yritystuista. Tämän jälkeen ääneen pääsevät Kauppakamari, Vasek ja Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät, joiden jälkeen perehdytään kahteen yritysesimerkkiin. Tapahtumassa on mahdollisuus myös verkostointiin minimessujen yhteydessä.

Tapahtuman aikataulu:

8.30 Kahvi
9.00 Tilaisuuden avaus / Tanja Davidov
9.15 Mitä Super Yach tarkoittaa? / Mikko Väisänen
9.25 Elintarvikemarkkinat / Titta Uoti-Väisänen
9.40 Palvelumarkkinat / Titta Uoti-Väisänen

9.55. Tauko

10.00 Viennin yritystuet / Viexpo
10.20 Kauppakamari / Maija-Stiina Jokitalo
10.230 Vasek / Tommi Virkama
10.40 Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät / Hippi Hovi

10.50 Tauko

11.00 Case: Petris Chocolate
11.20 Case: Europlan
11.40 Palvelujen Pitchaus

12.15 Omakustanteinen lounas

12.45 Tuotteiden ja palvelujen esittely halukkaille, minimessut

Huomioithan! Jos haluat osallistua mihimessuihin, varaa pöytä etukäteen. Tämä on maksutonta. Laitathan tietoa etukäteen yrityksestäsi, ja valmistauduthan pitämään hissipuheen. Tiedot voit lähettää osoitteeseen tanja-maria.davidov@vamk.fi tai loviisa.maki-julku@vamk.fi

Voit ilmoittautua tapahtumaan täällä!

Blue white cute illustration blank page border a4 document (1)

Super Yacht -etäkoulutukset

Sekä Vaasan ammattikorkeakoulu että Novia tarjoavat haluakkaille koulutuksia kansainvälistymiseen liittyvissä teemoissa. Koulutukset pidetään etänä.

 

VAMKin koulutukset

21.11 klo. 15-16:30 – Uudet markkinat palveluille ja elintarvikkeille

23.11 klo. 14:30-16 – Luksuspalveluiden brändäys

29.11 klo. 15-16:30 – Markkinointi sosiaalisessa mediassa

 

Novian koulutukset

22.11 kl. 15-16:30 – Känn din kund

28.11 kl. 15-16:30 – Värdeerbjudande- en central byggsten i affärsmodellen

30.11 kl. 17:30-19 – Loopa, pivot och pitch

Koulutuksiin voit ilmoittautua joko Novian sivuilla tai Vamkin lomakkeessa.

Novian koulutuspäivään voit ilmoittautua täällä.

Blue white cute illustration blank page border a4 document

Tekijäiltamat 17.10.2023

Joko kuulit 17.10. Vaasaan saapuvasta Tekijäiltamat-kiertueesta?

Yrittäjille on pidetty Markkinointi- ja Myynti-iltamakiertue ja nyt Tekijäiltamat-kiertueella lisätään pökkö pesään! Iltamassa käydään läpi parhaimmiksi todetut myynti- ja markkinointitaktiikat ja jaetaan tietoa siitä, miten tekeminen saadaankaan muuttumaan tulokselliseksi!

Tekijäiltamissa kerrataan niin perusasiat sekä yksinkertaiset pienet taktiikat unohtamatta paljon pöhinää aiheuttaneen tekoälyn tarjoamaa tehokkuutta, jolloin sisältöä löytyy aina vanhojen konkarien lisäksi yritysmaailman keltanokillekin.

Tapahtuma pidetään MYRSKYn tuella Vaasan ammattikorkeakoulun Aleren Florence-auditoriossa klo 16 alkaen!

Tule sinäkin hakemaan oikeat välineet ja sytytä oma tekemisen palo!

Lisätietoja ja ilmoittautumisen löydät täältä: https://tekijailtamat.fi/

Vahvasti paikallisena kumppanina mukana 2

Yrityksien tulevaisuusloikka - Hiilijalanjäljestä tekoälyyn 20.9.2023

Vaasan ammattikorkeakoulu järjestää yhdessä Novian kanssa 20.9.2023 Yrityksien tulevaisuusloikka – Hiilijalanjäljestä tekoälyyn -tapahtuman, joka on suunnattu mikro- ja pk-yrityksille ja yrittäjille.

Tapahtuma sopii yrityksille ja yrittäjille, joiden prosessit kaipaavat päivitystä ja jotka haluavat valmistautua tulevaisuuden vaatimuksiin hiilijalanjäljen, vastuullisuuden, digitaalisuuden sekä tekoälyn teemoissa. Tapahtumassa keskustellaan mainituista teemoista ja saadaan yritysesimerkkejä siitä, miten näitä voidaan hyödyntää yritysmaailmassa käytönnössä.

Puhujina toimivat:

🎙 Asseri Laitinen, Vaasan ammattikorkeakoulu
🎙 Sanna-Mari Kaakinen, ABB Smart Power
🎙 Daniel Asplund, Ekeri Oy
🎙 Jussi Mankki, Twoday
🎙 Rauno Saarnio, XR Presence
🎙 Tobias Björkskog, Korsholms AR App & Novia

🔋 Lisäksi extrana tapahtumassa mukana lounaspuhuja, Tor Stendahl FREYR Batterysta.

Tapahtuma järjestetään 20.9.2023 klo 9.30-15.30 Bock’sissa osoitteessa Gerbyntie 16. Vaikka kyseessä on koko päivän tapahtuma, on mahdollista osallistua koko päivän lisäksi joko aamuun tai iltapäivään, joten kiireisenkin yrittäjän on mahdollista osallistua!

Koska tapahtumassa käsitellään peräti neljää eri teemaa, on siellä jokaiselle jotakin!

Tapahtuma on toteutetaan molemmilla kotimaisilla kielillä.

Myrsky yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio länsi suomessa hanke rahoitetaan react eu välineen määrärahoista osana unionin covid 19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

YoungTalk23 8.8.2023

YoungTalk23 tapahtuma järjestetään jo neljättä kertaa 8.8.2023 teemanaan International Talents and SME´s- The Evening of Solutions, ja se on osa Wasa Future Festival-kokonaisuutta. YoungTalk23-tapahtumassa haetaan ratkaisuja yhdessä yritysten ja kansainvälisten osaajien kanssa siihen, miten Suomesta tehdäänkään houkutteleva ulkomaisille osaajille. Niin yritykset kuin kansainväliset osaajatkin pääsevät ääneen tuoden kuuluviin omat näkökulmansa, ja niiden pohjalta haetaan ratkaisuja osaajien, niin uusien kuin vanhempienkin, houkuttelemiseksi ja kiinnipitämiseksi.

Tapahtuman kuullaan inspiraationallisia puhujia, kuten kansanedustaja Joakim Strand, väitöskirjatutkija Arshed Iqbal, projektitutkija Tomi Paalosmaa sekä Vilpen toimitusjohtaja Tuomas Saikkonen, jotka keskustelevat aiheesta Get Inspired: How to make our region globally interesting for young smart people?

Tämän lisäksi pitkin päivää kuullaan lyhyitä puheenvuoroja, joita pitävät muun muassa MOOC projekti koordinaattori Hagar Elbarbary Hankenilta, Vilpen toimitusjohtaja Tuomas Saikkonen sekä opiskelija Yue Zhang (Samantha) Vaasan ammattikorkeakoulusta.

Tapahtumassa ei pelkästään pohdita ratkaisuja osaajien houkuttelemiseen vaan kerrataan myös menestystarinoita Danfossin HR Generalist Heidi Saarisen ja Uwiran myynnin kehitysjohtaja Samuli Kuusiston tahdissa.

Tapahtuma järjestetään sitsien tavoin pöytäkunnittain, joissa jokaisessa on mukana edustusta pk-yrityksiltä ja kansainvälisiä osaajia, joten verkostoituminen ja interaktiivisuus ovat taattua.

Voit ilmoittautua tapahtumaan täällä. Ilmoittautumista pyydetään ruokatarjoilujen vuoksi.

Lisätietoa YoungTalk23-tapahtumasta saat täältä, kun taas Wasa Future Festivaalista, jonka osa YoungTalk23 on, saat lisätietoa täältä.

Linkedin 2

 

Inspiraatioseminaari 10.5.2023

Vaasan ammattikorkeakoulu järjestää yhdessä Centrian ja Novian kanssa Tehokkaasti etänä? Etä- ja hybridikehittäminen yrityksessä -insipiraatioseminaarin. Tapahtumassamme huippupuhujat ja  asiantuntijat johdattavat kuulijat etäosallistumisen elävöittämisen keinojen pariin ja keskustelevat etätyön vaikutuksista yrityskulttuuriin sekä yrityksen suorituskykyyn.

Tapahtuman asiantuntijapuhujia ja aiheita ovat:

  • Heikki Kossi (H5 Film Sound Oy Ltd) – Etätyöskentely luovissa prosesseissa
  • Jonas Rajanto (Grape People)- Vuorovaikutus etänä vaatii tietoisen panostuksen
  • Tomi Kaukinen (Licence to Fail) – Mitä jos valitsen väärin? Tarina vääristä valinnoista, epäonnistumisista ja yrittäjyydestä
  • Tim Wallin (Gambit) – Distance and hybrid work: Impact on company culture and performance.

Osallistumisesta on tehty helppoa, sillä tapahtuma järjestetään yhtäaikaa Vaasassa, Kokkolassa  ja, teemansa mukaisesta, etänä.

Tapahtuman osoitteet:

Wasa Innovation Center, Gerbyntie 16, Vaasa
Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, Kokkola

Etälinkin saa ilmoittautumisen jälkeen. Tapahtuma on kaksikielinen ja maksuton.

Myrsky inspiraatioilta banner (2)

Kurkkaa myös nämä

Vamk logo

Novia vari

Seamk

Centria

Turku amk

Jamk

Samk

Tamk