MYRSKY

Ely suomiEsrVipuvoimaaeu 2014 2020

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: MYRSKY - Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa

Hankkeen kesto: 1.11.2022 - 31.12.2023

Päätoteuttaja: TAMK

Hankepartnerit: Centria, SeAMK, Turku AMK, VAMK, JAMK, SAMK, Novia

Rahoitus: ESR / REACT-EU

Kokonaisbudjetti: 2 015 980 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Tanja Davidov, Projektipäällikkö (Korkeakoulupalvelut)

puh. +358 207 663 660, tanja-maria.davidov@vamk.fi

Hankekoodi: S22914

Alusta: Smart Industry, Smart City, Smart Well-Being

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Viime vuosien äkilliset ja odottamattomat toimintaympäristön muutokset, kuten korona ja Ukrainan sota, ovat vaikuttaneet merkittävästi mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn. Uusiutuminen muutostilanteessa on tärkeää kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Uuteen normaaliin ja kasvu-uralle palaamisen kannalta on tärkeää, että maakuntien vahva tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden osaaminen hyödynnetään yritystoiminnassa jatkossa entistä paremmin. Tutkimustiedon tehokkaamman ja onnistuneemman ohjauksen tärkeyden lisäksi osaamisen kehittäminen vastaa tehokkaasti yritysten tarpeisiin ja lisäävät yritysten tietoisuutta näiden tarjoamista mahdollisuuksista. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea Länsi-Suomen alueen yrityksiä Covid-19-pandemian aiheuttamasta kriisistä toipumisessa tarjoamalla ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyönä yrityksille mikro-opintokokonaisuuksia ja sparrausta, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia, osaamista sekä muutoskyvykkyyttä. Hankkeen toimenpiteiden kautta tuetaan osallistuneiden yritysten ja niiden henkilökunnan kykyä sopeutua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Lisäksi hankkeessa edistetään vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä tarjoamalla osallistujille mikro-osaamiskokonaisuuksia ja sparrauksia teemoihin liittyen.

Tavoitteena on myös luoda ammattikorkeakoulujen yhteistyönä nopeat toimet yrityksille koronapandemiasta toipumiseen vihreän siirtymän, muutoskyvykkyyden ja digitalisaation teemoissa. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen pk- ja mikroyrityksille tarjottava osaamiskokonaisuus, joka toteutetaan Suomen yrittäjien, Kauppakamarien, alueellisten yrittäjäjärjestöjen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Tulokset

Hankkeessa toteutettavien nopeiden toimien kautta yritysten muutoskyvykkyys paranee ja yritykset saavat tukea ja osaamista toimintansa uudistamiseen. Hankkeen tuloksena mikro- ja pk-yritykset tunnistavat aiempaa paremmin korkeakoulut yrityksen kehittämistoiminnan kumppaneina ja hyödyntävät niitä jatkossa omien kehittämistoimien, rahoitushakujen ja osaamisen kehittämisen yhteistyökumppaneina. Lisäksi mikro-opintokokonaisuuksilla edistetään yritysten valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä. Ammattikorkeakoulut luovat hankkeen aikana tiiviin yhteistyön Suomen Yrittäjien ylläpitämään koulutustarjontaan, jonka lisäksi tuloksena on suuralueittain pidettävät info- ja sparraustilaisuudet yrityksille.

Vamk logo

Novia vari

Seamk

Centria

Turku amk

Jamk

Samk

Tamk