Merituulivoiman erityiskysymyksiä

Tervetuloa mukaan innostavaan opintojaksoon, joka keskittyy merelle perustettavien tuulivoimapuistojen suunnitteluun, lupamenettelyihin, rakentamiseen ja operointiin liittyviin erityispiirteisiin! Tämä opintojakso on suunniteltu erityisesti tekniikan alan ammattilaisille ja korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan ja valmistautua työskentelemään kasvavalla merituulivoiman alalla.

Selkeys

Hyödyt

 • Opintojakson suoritettuasi tunnet merelle perustettavan tuulivoimapuiston suunnitteluun, lupamenettelyyn, rakentamiseen sekä operointiin liittyviä erityispiirteitä.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla), jotka työskentelevät tuulivoima-alalla tai ovat kiinnostuneita siirtymään alalle.
 • Koulutus sopii korkeakouluopintoja suunnitteleville tai tuulivoima-alalta lisäosaamista haluaville korkeakoulutetuille.
 • Koulutukseen voivat hakeutua myös lisäosaamista hakevat ammatillisesti koulutetut henkilöt.
 • Päätoimisia tutkinto-opiskelijoita ei voida valita koulutuskokonaisuuteen.

Kuvaus

Sisältö

 • Merialueen suunnittelun lainsäädäntö
 • Merituulivoimatekniikka
 • Merituulivoiman ympäristövaikutukset
 • Rakentamisen ja operoinnin pääpiirteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet

 • merelle perustettavan tuulivoimapuiston suunnitteluun, lupamenettelyyn, rakentamiseen ja operointiin liittyviä erityispiirteitä.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkko-opetus
 • Itsenäiset tehtävät

Opiskelumateriaali

 • Ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty.

Aikataulu ja paikka

 • Opetus Zoomissa arkisin klo 16:30 – 18.00 pääsääntöisesti kerran viikossa, yhteensä viisi luentoa.

Lisätietoja opintojaksosta:

Toni Lustila

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

toni.lustila@vamk.fi | +358 207 663 337

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Merituulivoiman erityiskysymyksiä

0,00 

2 op

Yhteistyökumppanit:

Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus alkaa yhteistyössä sekä Vaasan ammattikorkeakoulun että Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut toteuttavat yhteistyössä kahdella eri toteutuskerralla 32 opintopisteen AMK-tasoisen koulutuskokonaisuuden, joka jakautuu kahdeksaan opintojaksoon.

 

Turku amk eng (1)                       

Rahoittajat:

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat.

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus        Fi euroopan unionin rahoittama rgb monochrome