Projektledning med betoning på vindkraftsprojekt

Kursen behandlar projektledning, intressenthantering (stakeholder management) och flödesekonomi (supply chain management), med betoning på vindkraftsprojekt.

Denna kurs är en del av expertutbildningen inom vindkraftsbranschen. På varje kurs måste man anmäla sig separat. Se en kurshelhet här

 

De som har fått en plats meddelas i början av august
Selkeys

Fördelar

  • Genom att lära sig principer och metoder för projektledning, såsom tidsplanering, budgetering och riskhantering, kan deltagarna effektivt planera och genomföra projekt. Detta ökar projektens framgångsfrekvens och effektivitet. Att förstå och kunna hantera intressenters förväntningar och behov är avgörande för att lyckas med projekt och verksamhetsstrategier.
  • Kursen ger verktyg och tekniker för att identifiera, engagera och kommunicera med intressenter på ett effektivt sätt. Kompetens i intressenthantering, projektledning och supply chain management är eftertraktad på arbetsmarknaden. Kurser i dessa ämnen kan öka anställningsbarheten och öppna dörrar till nya karriärmöjligheter.
Arvot asiakaslähtöisyys

Målgrupp

  • Utbildningen är främst riktad till personer som är i arbete eller utanför arbetskraften (individer som inte är arbetslösa utan till exempel är föräldralediga), som arbetar inom vindkraftsbranschen eller är intresserade av att övergå till branschen.
  • Utbildningen passar för dem som planerar högskolestudier eller högskoleutbildade som vill ha ytterligare kompetens inom vindkraftsbranschen.
  • Även yrkesutbildade personer som söker ytterligare kompetens kan söka till utbildningen.
  • Heltidsstudenter kan inte väljas till utbildningen.

Samarbetpartners:

Utvecklingen av expertutbildningen inom vindkraftssektorn påbörjas i samarbete med både Yrkeshögskolan i Vasa och Yrkeshögskolan i Åbo.

Yrkeshögskolorna i Åbo och Vasa genomför tillsammans en yrkeshögskoleutbildning på 32 studiepoäng (ECTS) på kandidatnivå, uppdelad i åtta studiemoduler.

Turku amk eng (1)                   

 

Finansiella bidragsgivare:

Denna utbildning finansieras av Centret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Centret främjar kompetensutveckling och tillgängligheten av kunnig arbetskraft för arbetsföra människor. Verksamheten vid centret styrs av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet.

OBS! Deltagarna kommer att ombedjas lämna nödvändig bakgrundsinformation om arbets- och studiestatus genom en separat blankett för denna utbildning! Finansiären godkänner de slutliga studentvalen

 

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja tyã¶llisyyden palvelukeskus                      Fi euroopan unionin rahoittama rgb monochrome