Tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja elinkaarilaskenta

Opintojaksolla perehdytään tuulivoimantuotannon hiilijalanjälkeen ja elinkaarilaskentaan. Opintojakson toinen kokonaisuus sisältää tuulivoimahankkeisiin olennaisena osana kuuluvan ympäristövaikutusten arvioinnin ja siihen liittyvän lainsäädännön, kuten kaavoituksen, YVA-menettelyn ja luvituksen.
Tämä opintojakso on osa Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutusta. Jokaiselle opintojaksolle tulee ilmoittautua erikseen. Katso koulutuskokonaisuus tästä
Paikan saaneille ilmoitetaan elokuun alussa
Selkeys

Hyödyt

  • Opintojaksolla saat kokonaisvaltaisen käsityksen tuulivoimahankkeiden moninaisista positiivisista ja negatiivisista ympäristövaikutuksista.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

  • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla), jotka työskentelevät tuulivoima-alalla tai ovat kiinnostuneita siirtymään alalle.
  • Koulutus sopii korkeakouluopintoja suunnitteleville tai tuulivoima-alalta lisäosaamista haluaville korkeakoulutetuille.
  • Koulutukseen voivat hakeutua myös lisäosaamista hakevat ammatillisesti koulutetut henkilöt.
  • Päätoimisia tutkinto-opiskelijoita ei voida valita koulutuskokonaisuuteen.

Yhteistyökumppanit:

Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus alkaa yhteistyössä sekä Vaasan ammattikorkeakoulun että Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut toteuttavat yhteistyössä kahdella eri toteutuskerralla 32 opintopisteen AMK-tasoisen koulutuskokonaisuuden, joka jakautuu kahdeksaan opintojaksoon.

Turku amk eng (1)                                     

Rahoittajat:

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat.

 

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja tyã¶llisyyden palvelukeskus                                    Fi euroopan unionin rahoittama rgb monochrome