Tentit ja uusinnat

Uusintatentit ja arvosanan korotus

Opintojakson hylätty suoritus voidaan uusia enintään kaksi kertaa. Opiskelijoiden on noudatettava ilmoitettuja uusinta-aikoja. Opettajilla ei ole velvollisuutta järjestää muita uusintoja.

Kahden hylätyn uusinnan jälkeen on opiskelijan tehtävä kirjallinen selvitys tilanteeseen johtaneista syistä sekä ehdotus toimenpiteistä opintojakson suorittamiseksi. Opiskelija toimittaa selvityksen koulutuspäällikölle ja käy selvityksen pohjalta keskustelun koulutuspäällikön kanssa. Koulutuspäällikkö pyytää tarvittaessa opintojakson opettajan lausunnon asiassa. Ratkaisuvaihtoehtoina ovat opintojaksoon sisältyvän opinnäytteen sovittu uudelleensuoritus tai laajimmillaan opintojakson suorittaminen alusta uudestaan.

Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa yhden kerran vuoden kuluessa opintojakson hyväksymisestä. Korottamistavasta päättää opintojakson opettaja. Korotusyrityksen epäonnistuminen ei alenna alkuperäistä arvosanaa.

 

Liiketalouden uusintatilaisuudet lukuvuonna 2022-2023

Opiskelijat ilmoittautuvat uusintaan e-lomakkeella. E-lomake suljetaan seitsemän (7) päivää ennen uusintatilaisuutta, joten myöhässä ei voi ilmoittautua. Ilmoittautumisia sähköpostitse tai puhelimitse ei hyväksytä.

Uusintatilaisuudet järjestetään keskiviikkoisin ja ne kestävät 3 x 45 minuuttia. Tenttien jako alkaa klo 15.30 ja koe klo 15.45. Tenttitilaisuudet järjestetään yksikön juhlasalissa (Wolffintie 30), jollei muuta ilmoiteta.

Ainoastaan kaksi tenttiä saa uusia uusintatilaisuudessa. Opiskelija huolehtii, että hänelle annetaan molemmat tentit ennen tilaisuuden alkua. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä

Ilmoittaudu uusintaan e-lomakkeen kautta. HUOM! Viimeinen ilmoittautumispäivä!

Menettelytapaohjeet uusintatilaisuuksissa

Syksy 2022

Uusinta-päivä

Ilmoittaudu e-lomakkeella

Viimeinen ilm.pv

Valvojat

7.9.2022
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7526/lomake.html
31.8.2022 RIM, PIAL
5.10.2022
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7527/lomake.html
28.9.2022 TMY, OKO
9.11.2022
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7528/lomake.html
2.11.2022 KOL, JN
30.11.2022
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7529/lomake.html
23.11.2022 HLE, TMA

 

Kevät 2023

Uusinta-päivä

Ilmoittaudu e-lomakkeella

Viimeinen ilm.pv

Valvojat

11.1.2023
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7530/lomake.html
4.1.2023 SSK, CH
25.1.2023
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7531/lomake.html
18.1.2023 MT, HHE
8.2.2023
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7532/lomake.html
1.2.2023 PA, TMY
8.3.2023
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7533/lomake.html
1.3.2023 TS, RIM
29.3.2023
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7534/lomake.html
22.3.2023  PIAL, MT
12.4.2023
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7535/lomake.html
5.4.2023  OKO, KOL
 26.4.2023
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7536/lomake.html
19.4.2023  HLE, TMA
 10.5.2023
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7537/lomake.html
 3.5.2023  SSK, CH
Sosiaali- ja terveysalan uusintatilaisuudet lukuvuonna 2022-2023

Sosiaali ja terveysalan uusintakokeet pidetään pääsääntöisesti Aleressa maanantaisin klo 12.30 alkaen auditorio Florencessa D101.

Uusintaan tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen uusintapäivää!

Syyslukukausi 2022

Paikka

UusintaPvm

Ilmoittaudu e-lomakkeella

 Viimeinen ilm.pv

Valvojat

Florence 5.9.2022
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7539/lomake.html
29.8.2022 RAL,HBL
Florence 26.9.2022
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7540/lomake.html
19.9.2022 SSN, ANW
Florence 10.10.2022
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7541/lomake.html
3.10.2022 RIN, RKM
Florence 7.11.2022
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7542/lomake.html
30.10.2022 MAJ, VVA
Florence 14.11.2022
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7543/lomake.html
7.11.2022 HHU, JOL
Florence 28.11.2022
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7544/lomake.html
21.11.2022 KLE, HEL
Florence 12.12.2022
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/9608/lomake.html
5.12.2022  SPA, RHY
 

Sosiaali- ja terveydenalan uusinnat pidetään Aleressa auditoriossa D101

 

Kevätlukukausi 2023

Paikka

UusintaPvm

Ilmoittaudu e-lomakkeella

Viimeinen ilm.pv

Valvojat

Florence 16.1.2023
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7545/lomake.html
9.1.2023 APU, AN
Florence 30.1.2023
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7546/lomake.html
23.1.2023 HIK, AIB
Florence 13.2.2023
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7547/lomake.html
6.2.2023 WES, AYL
Florence 13.3.2023
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7548/lomake.html
6.3.2023 TIJ, CBJ
Florence 3.4.2023
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7549/lomake.html
 27.3.2023  PAU, TK
 Florence  8.5.2023
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7550/lomake.html
 1.5.2023  THS, RAL
 Florence  22.5.2023
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/7551/lomake.html
 15.5.2023  HBL, SSN
Florence 29.5.2023
https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/9472/lomake.html
22.5.2023 RIN, ANW
Tekniikan alan uusintatilaisuudet lukuvuonna 2022-2023

Uusintakokeet järjestetään pääsääntöisesti juhlasalissa A2046 seuraavasti:

 • ammattiaineiden uusinnat tiistaisin klo 17.15
 • matemaattisten aineiden ja kielten uusinnat torstaisin klo 17.15

Uusintaan tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen uusintapäivää!

Ilmoittautuminen uusintatilaisuuksiin:

Lukuvuoden 2022-2023 toteutukset:

ST uusinnat

KT, ET ja YT uusinnat

Lukuvuoden 2021-2022 toteutukset: uusintapäivät löytyvät aloittain erillisistä tiedostoista.

TT uusinnat

ST uusinnat

KT, ET ja YT uusinnat

 • Valitse alta oikean uusintapäivän E-lomake ja ilmoittaudu.
 • Saat vahvistuksen ilmoittautumisesta sähköpostiisi.

Uusintatilaisuudet lukuvuonna 2022-2023

 • Syyslukukaudella: tekniikan ammattiaineiden uusintakoetilaisuudet tiistaisin klo 17.15-19.30 ja Luma-aineiden ja kielten uusintakoetilaisuudet torstaisin 17.15-19.30
 • Kevätlukukaudella: kaikki tekniikan uusinnat tiistaisin klo 17.15-19.30
 • Uusintakokeet pääsääntöisesti juhlasalissa A2046  

Syksy 2022

20.9.2022
29.9.2022
4.10.2022
13.10.2022
25.10.2022
1.11.2022
10.11.2022
15.11.2022
24.11.2022
29.11.2022

 

Kevät 2023

17.1.2023
24.1.2023
31.1.2023
7.2.2023
14.2.2023
21.2.2023
7.3.2023
14.3.2023
21.3.2023
4.4.2023
18.4.2023
25.4.2023
9.5.2023

Yleistä tietoa tenteistä

Järjestäminen

Opintojakson perussuoritukseen kuuluvat kokeet ja tentit järjestetään pääsääntöisesti varsinaisen opetusperiodin aikana. Osastot laativat näille erillisen tenttijärjestyksen. Laadinnan pääperiaate on, että yhtenä päivänä kokeita voi olla vain yksi. Tenttien ensimmäiset uusinnat järjestetään opintojakson varsinaista suoritusperiodia seuraavan periodin aikana ja toiset uusinnat sitä seuraavan periodin alussa. Uusinta-ajat pyritään valitsemaan siten, että kaikilla uusinnasta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua.

Tentin/kokeen ajankohdasta, kestosta ja paikasta on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen koetilaisuutta.

Osalistuminen

Osallistumisen perusedellytys on, että opiskelija on ilmoittautunut kyseisen opintojakson opiskelijaksi. Uusintoihin on lisäksi ilmoittauduttava erikseen yksikön ilmoittamalla tavalla vähintään viikkoa (sosiaali- ja terveysalalla 9 päivää) ennen uusintatilaisuutta. Ilmoittautuminen on sitova. Opiskelija, joka on ilmoittautunut eikä ilman hyväksyttävää syytä käytä tarjottua tilaisuutta, katsotaan osallistuneeksi.

Koetilanteessa kokeen valvojilla on oikeus poistaa kokeesta henkilöt, jotka eivät noudata annettuja ohjeita. Opiskelijalla on oltava esillä kuvallinen henkilöllisyyden osoittava todiste. Opiskelijat saavat tuoda koetilanteeseen vain kynät, kumit ja piirtämisvälineet sekä taskulaskimen, jonka käyttömuisti on voitava tyhjentää ja tyhjennettävä kokeen alussa.

Ulkovaatteet on jätettävä koehuoneen ulkopuolelle. Arvotavaraa (huom! matkapuhelimet suljettuna) sisältävät laukut, voi jättää koehuoneen etu- tai takaosaan. Sanakirjojen ja omien, tarkistamattomien taulukkokirjojen käyttäminen on kielletty. Tarvittavat paperit ja muun lisämateriaalin jakaa kokeen valvoja, jonka antamien ohjeiden mukaan materiaali avataan.

Kokeen jälkeen kaikki kokeessa jaettu materiaali on palautettava. Kokeeseen osallistuvien välinen keskustelu ja muu viestintä koehuoneessa oleskelun aikana on kielletty. Vilppiä yrittänyt poistetaan välittömästi koetilaisuudesta ja hänen koko suorituksensa hylätään.

Kirjalliset tehtävät ja seminaarityöt

Kirjalliset tehtävät ja seminaarityöt ovat kokeisiin tai tentteihin verrattavissa. Tehtävän tai työn palauttaminen annettuun määräpäivään mennessä vastaa opintojakson perussuoritusta. Uusi palautuspäivä vastaa ensimmäistä uusintaa. Tehtävän tai työn palautuspäivästä on ilmoitettava kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen palautuspäivää.

Liiketalouden menettelytapaohjeet uusintatilaisuuksissa

Uusintaohje

Asianomainen opettaja järjestää tenttitilaisuuden opintojakson päätteeksi. Lisäksi opiskelijalla on oikeus kahteen uusintamahdollisuuteen saman lukuvuoden tai viidennen jakson tenttien osalta seuraavan lukuvuoden syksyn aikana. Jos opiskelija ei ole selvinnyt tentistä varsinaisessa tentissä tai kahdessa uusinnassa, hänen tulee suorittaa opintojakso uudelleen.

Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa yhden kerran vuoden kuluessa opintojakson hyväksymisestä. Korottamistavasta päättää opintojakson opettaja. Korotusyrityksen epäonnistuminen ei alenna alkuperäistä arvosanaa.

Opettaja määrittelee, milloin eri opintojaksoja voidaan tenttiä. Opiskelijoiden on noudatettava ilmoitettuja uusintapäiviä. Opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää muita uusintoja. Ilmoitettujen uusintatilaisuuksien käyttämättä jättäminen ei oikeuta ylimääräisiin tilaisuuksiin. Ilmoittautuminen uusintaan. Opiskelijat ilmoittautuvat uusintaan e-lomakkeella.

Seuraavat e-lomaketiedot ovat pakollisia:

 • opiskelijan nimi
 • ryhmä
 • opiskelijanumero
 • sähköpostiosoite
 • tentittävä opintojakso/kypsyyskoe
 • opettajan nimi

Ilman pakollisten tietojen antamista opiskelija EI voitallettaa ilmoittautumistaan. Opintojakson ja opettajan nimen voi tarkistaa lukuvuoden tuntisuunnitelmasta Pepistä.

E-lomake suljetaan seitsemän päivää (7) ennen uusintatilaisuutta, joten myöhässä ei voi ilmoittautua. Ilmoittautumisia sähköpostitse tai puhelimitse ei hyväksytä.

Ilmoittautuminen on sitova

Opiskelija, joka on ilmoittautunut eikä ilman hyväksyttävää syytä käytä tarjottua tilaisuutta, katsotaan osallistuneeksi.

Uusintatilaisuudet

Uusintatilaisuudet järjestetään keskiviikkoisin. Uusinnat alkavat kello 15.45ja päättyvät kello18.00(3 X 45 min). Tenttitilaisuudet järjestetään juhlasalissa (Wolffintie 30, 2. kerros), jollei muuta ilmoiteta. Tenttien jakaminen aloitetaan jo klo 15.30,jotta uusinta voi alkaa klo 15.45.Valvojatmääräävät tenttijöiden istumapaikan tenttisalissa. Tenttitilaisuus alkaa, kun valvoja antaa siihen luvan. Tenttitilaisuudesta saa lähteä aikaisintaan kello 16.15.

Uusintaan osallistuvien opiskelijoiden tulee odottaa tenttisalin ulkopuolella. Ennen tenttienjakamista opiskelijoiden tulee jättää ulkovaatteet, laukut, matkapuhelimet jne. määrätylle paikalle.Henkilöllisyystodistustulee olla mukana (ajokortti, opiskelijakortti kuvalla jne.)!Opiskelija, jolla ei ole henkilöllisyystodistustamukanatai ei muuten pysty osoittamaan henkilöllisyyttään, ei ole oikeutettu osallistumaan tenttiin.

Ainoastaan kaksi tenttiä saa uusia uusintatilaisuudessa. Opiskelija huolehtii, että hänelle annetaan molemmat tentit ennen tilaisuuden alkua.

Uusintatilanteessa valvojilla on oikeus poistaa tentistä henkilöt,jotka eivät noudata annettuja ohjeita. Uusintaan osallistuvien välinen keskustelu ja muu viestintä tenttisalissa oleskelun aikana sekä muu vilpinyritykseksitulkittavissa oleva käyttäytyminen johtaa vilppisyytökseen. Vilppiä yrittänyt poistetaan välittömästi koetilaisuudesta ja hänen koko suorituksensa hylätään.

Kaikki materiaali palautetaan valvovalle opettajalle.