Terveystalo ja VAMK syventävät kumppanuuttaan

Terveystalo ja VAMK syventävät kumppanuuttaan

Vaasan ammattikorkeakoulu ja Terveystalo ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla osapuolet tiivistävät jo olemassa olevaa yhteistyötään ja työelämäkumppanuuttaan. Yhteistyön tavoitteena on molempien osapuolten strategisten ja operatiivisten tavoitteiden tukeminen.

Sopimukseen sisältyy näkyvyyden ja opiskelijarekrytointien edistämistä, ajankohtaisen työelämätietouden esille nostamista sekä oppilaitosyhteistyön tiivistämistä.  Opiskelijat tarvitsevat yhteyksiä työelämään, ja yhteistyösopimus antaa niiden tarjoamiseen entistä paremmat mahdollisuudet muun muassa työharjoittelupaikkojen, opinnäytetyöaiheiden, vierailijaluennoitsijoiden sekä erilaisten toimeksiantojen kautta.

– Terveystalon tavoite on olla nyt ja tulevaisuudessa halutuin työntekopaikka terveydenhuollon ammattilaisille. Oppilaitosyhteistyö ja koulutus ovat meille erityisen tärkeässä osassa tavoitetta ja olemme innoissamme yhteistyön tiivistämisestä. Organisaationa meille on tärkeää olla mukana tukemassa opiskelijoiden polkua ammattilaisiksi tarjoamalla heille tietoa ja taitoja työelämästä jo opiskelujen aikana esimerkiksi erilaisten luentojen sekä vierailujen muodossa ja harjoitteluyhteistyössä, kertoo Terveystalon Urapalveluista johtaja Miika Puolitaival.

– Tarvitsemme sote-alalle sekä yksityisiä että julkisia toimijoita, jotta pystymme pitämään yllä hyvinvointivaltiomme palvelutasoa. Meille on erityisen tärkeätä tehdä yhteistyötä myös yksityisten toimijoiden kanssa, iloitsee / sanoo VAMKin toimitusjohtaja, rehtori, Kati Komulainen.

Tunnisteet

työelämäkumppanuusyhteistyö