Opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä Vaasan alueen mentoreihinsa Energy Academy -mentorointiohjelmassa, kertoo tuore raportti. Samalla yritykset arvostavat nykyaikaista ja osaavaa työvoimaa, joka tarjoaa niille käytännön tietoa modernin opiskelijan odotuksista työelämää kohtaan. Menestyksekäs yhteistyö perustuu aidolle verkostoitumiselle ja tiedon jakamiselle yritysten ja oppilaitosten välillä.

Energy Academy, joka yhdistää Vaasan alueen korkean asteen oppilaitokset ja johtavat energia-alan yritykset, on laajentunut nopeasti viime vuosien aikana. Vuoden 2021 lopussa sen alla toimivasta mentorointiohjelmasta tuli suurempi kuin koskaan: oppilaitoksista valittiin yhteensä 33 uutta mentoroitavaa, joista 13 tuli Vaasan ammattikorkeakoulusta. Hitachi Energy, joka alun perin käynnisti koko mentorointiohjelman vuonna 2019, näkee tärkeänä tavoitteena opiskelijoiden ja työelämän välissä olevan kuilun umpeen kuromisen:

– Yhteinen tavoitteemme on tarjota opiskelijoille arvokkaita kontakteja yrityksiin, mahdollisuuksia keskustella heidän toiveistaan ja kaiken kaikkiaan näyttää läpinäkyvästi mitä yritykset käytännössä tekevät arkipäivässään ja millaisia urapolkuja meillä on tarjottavanamme. Samalla yrityksillä on elämänsä tilaisuus verkostoitua systemaattisesti opiskelijoiden ja koulujen kanssa ja saada näin arvokasta tietämystä, kertoo Hitachi Energyltä Petri Kärki, joka työskentelee yrityksessä liiketoimintajohtajana.

Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön johtajan, Jorma Tuomisen, mukaan opiskelijat ovat innokkaampia jäämään Vaasaan alueelle opiskeluiden päätyttyäkin, kun kontaktit yrityselämään on jo muodostettu:

– Meillä on alueella yrityksiä, jotka kehittävät jatkuvasti yhä nykyaikaisempia ja kestävämpiä energiaratkaisuja, joilla on suora kytkös akkuteollisuuteen, ja meillä on taas opiskelijoita, jotka pystyvät tarjoamaan arvokasta osaamista aiheesta, mikä on selvä vetovoimatekijä koko Vaasan alueelle ja energiaklusterille, sanoo Tuominen.

Mentoroitavat ovat ”erittäin tyytyväisiä” ohjelmaan

Tänä vuonna opiskelijat ja yritykset ovat jatkaneet yhteisten tavoitteiden eteen työskentelyä pandemiasta huolimatta: ajatuksia on jaettu, syvällisiä keskusteluja on käyty ja tapaamisia on järjestetty tiheästi, jopa kerran viikossa. Kolmen kuukauden aktiivisen keskustelun jälkeen tulokset näyttävät lupaavilta: Hitachi Energyn tuoreen raportin mukaan suurin osa mentoroitavista kuvasi suhdettaan mentoreihinsa läheiseksi tai menestyksekkääksi. Yli 82 prosenttia vastaajista on täysin samaa mieltä väittämän ”Olen tyytyväinen tähänastiseen mentorisuhteeseeni” kanssa. Täydet 100 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä mentorinsa saatavuuteen.

–Tulokset olivat erinomaisia. Olemme kuitenkin tietoisia, että sekä mentorit että mentoroitavat toivovat enemmän kasvokkain tapaamisia. Tänä vuonna olemme ehtineet järjestää yhteisen verkkotapaamisen, jossa yritykset ovat päässeet esittelemään itsensä ja kesätyömahdollisuuksiaan. Myös menestyksekkäistä mentori-mentoroitava -tarinoita on päästy jakamaan, kertoo Tiia-Maria Kinnula, Employer Branding Specialist, Wärtsilältä.

”Haluan antaa mahdollisuuksia avomielisille opiskelijoille”

Petri Koivisto, tietoturvallisuusjohtaja Wärtsilässä korostaa, että mentoroinnista saatava hyöty on molemminpuolinen. Hän näkee hyvien arvioiden taustalla vaikuttavan vahvan siteen mentoroitavan ja mentorin välillä:

– Haluan antaa mahdollisuuksia opiskelijoille, joilla on avoin ja idearikas mieli ja jotka näkevät asiat vähän eri näkökulmasta kuin yleensä. Usein opiskelijat ovatkin tällaisia ihmisiä. Mentorina ja mentoroitavana annamme toisillemme vinkkejä eri osa-alueista, kuten yleisön edessä esiintymisestä. Lisäksi olen hyvin halukas tukemaan mentoroitavaani täydesti kaikissa hänen valinnoissaan, Koivisto painottaa.

Energy Academy toivoo saavansa mukaan lisää energia-alan yrityksiä

Energy Academy yhdistää toiminnallaan jo kaikki Vaasan korkeakoulut, joita ovat: Hanken svenska handelshögskola, Helsingin yliopiston Vaasan yksikkö, Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto sekä Åbo Akademi. Yrityksistä ja organisaatioista mukana yhteistyössä ovat: ABB Oy, Danfoss, EnergyVaasa, Hitachi Energy, Merinova, Vaasan kaupunki, Vaasan sähkö, VASEK ja Wärtsilä.

– Yhteistyökumppanimme ovat omaksuneet Energy Academyn verkostoitumismallin osaksi päivittäisiä rutiinejaan. Tässä on luultavasti paras tapa saada opiskelijat imettyä energia-alalle mukaan. Jo yhdeksän yritystä on saatu mukaan, ja tavoittelemme luonnollisesti kaikkia alueen energiaklusterin yrityksiä mukaan. Kaikki osapuolet voittavat, päättää Tuominen.

Energiaklusteri panostaa energisiin kykyihin menestyksekkäällä mentorointiohjelmallaan

Energiaklusteri panostaa energisiin kykyihin menestyksekkäällä mentorointiohjelmallaan