Ennakkotietojen perusteella VAMKin rahoitusmittaritulokset paranivat edellisestä vuodesta

Ennakkotietojen perusteella VAMKin rahoitusmittaritulokset paranivat edellisestä vuodesta

Alustavat tiedot ammattikorkeakoulujen Osviitta-rahoitusmittarituloksista vuodelle 2022 ennakoivat taantumista koko Suomen tasolla. Kuitenkin Vaasan ammattikorkeakoulun osalta tulokset ovat parantuneet edellisestä vuodesta.

Helmikuun alussa julkaistujen ennakkotietojen perusteella Vaasan ammattikorkeakoulun osuus ammattikorkeakoulujen rahoitusmittarituloksista on kasvamassa 12,01 % vuodesta 2021, mikä on trendinä 1. sijalla Suomen 22 ammattikorkeakoulun joukossa. Vuoden 2021 toteumaan suhteutettuna ennakkotieto tarkoittaa VAMKille arviolta 1,782 M€ suurempaa OKM-perusrahoitusta jakautuen pääosin vuosille 2024–2026.

Suuntaa antava tilinpäätös päättyneestä vuodesta sisältää kattavasti tietoa AMK- ja YAMK-valmistuneista, opintopistemittareista sekä opiskelijapalautteesta. Lisäksi raportti sisältää vahvasti suuntaa antavaa tietoa ulkopuolisesta TKI-rahoituksesta ja julkaisuista sekä muodostaa suuntaa antavat ennusteet valmistuneiden työllistymisestä ja uraseurantakyselystä.

Prosentuaalisesti tarkastellen positiivisimmin VAMKilla on vuoteen 2021 verrattuna kehittynyt Jatkuva oppiminen-rahoitusmittari, missä VAMKin valtakunnallinen osuus on kasvanut 0,69 prosenttiyksikköä. Jatkuva oppiminen sisältää muun muassa avoimen ammattikorkeakoulun opintokokonaisuudet.

Puhtaasti euromääräisesti tarkastellen VAMKin kehitys on ollut parasta AMK-tutkinnot (kiintiöidyt pisteet) -rahoitusmittarissa, missä osuuden ennakoitu muutos tuo arviolta 856 k€ lisää rahoitusta verrattuna vuoden 2021 toteumaan.

Lopulliset tulokset varmistuvat elokuussa

Mittaritulokset-raportti julkaistaan Viivain Oy:n Osviitta-tietopalvelussa kesäkuussa OKM:n vahvistettua perusrahoituksen rahoituksessa käytetyt indikaattoritiedot. Tämän jälkeen tietoihin voidaan vielä tehdä korjauksia ammattikorkeakoulujen kommenttien perusteella. Lopullinen Mittaritulokset 2023-raportti julkaistaan elokuun aikana ja se sisältää kaikki tarkistetut ja tiedossa olevat rahoituksessa käytettävät mittaritoteumat.

Osviitta-tietopalvelu julkaisi kuitenkin helmikuun alussa rahoitusmittaritietojen tulokset pikaraportissaan, koska toteumat tai lähes valmiit tiedot ovat jo saatavilla isosta osasta rahoitusmittareita. Vaikka ennakkotiedot antavatkin hyvän kuvan ammattikorkeakoulujen rahoitusmittaritiedoista koko Suomen ja yksittäisten korkeakoulujen osalta, voi ennakkotietoihin tulla isojakin muutoksia. Erityisesti ulkopuolisen TKI-rahoituksen ja julkaisujen osalta tiedoissa voi olla merkittäviä puutteita.

Tunnisteet

rahoitusmittarit