Lukuvuoden parhaat opettajat ovat innostavia, vaativia ja välittäviä

Lukuvuoden parhaat opettajat ovat innostavia, vaativia ja välittäviä

Vaasan ammattikorkeakoulu ja opiskelijakunta VAMOK palkitsivat opettajat, jotka ovat kuluneen lukuvuoden aikana osoittautuneet vuoden opetuksen huipuiksi. Vuoden parhaiksi valittiin Tiina Järvelä, Onni Pyhälahti sekä Eeva Välikangas.

Vaasan ammattikorkeakoulu ja opiskelijakunta VAMOK ovat palkinneet opettajat, jotka ovat lukuvuoden 2022–2023 aikana osoittautuneet vuoden opetuksen huipuiksi. Vuoden parhaiksi valittiin konetekniikan lehtori Onni Pyhälahti, sosiaali- ja terveysalan lehtori Tiina Järvelä sekä liiketalouden päätoiminen tuntiopettaja Eeva Välikangas. Jokaiselta koulutusalalta, tekniikasta, liiketaloudesta sekä sosiaali- ja terveysalalta, valittiin yksi opettaja.

Jo perinteeksi muodostuneen stipendinjaon ja palautteen keräyksen suoritti VAMOK ja palkitut opettajat valittiin opiskelijoiden äänestyksen ja erityisesti heidän antamansa sanallisen palautteen perusteella. Opetuksen huipuiksi valittiin opettajat, jotka palautteen perusteella innostavat, vaativat ja välittävät. Opiskelijoiden mukaan hyvän opettajan tekemisestä välittyy intohimo työn tekemistä kohtaan ja jonka opetustyyli on monipuolinen.

Opettajille valinta oli iloinen yllätys, jonka he ottivat vastaan kiitollisina ja nöyrinä.

”Opiskelijoita ja heidän tulevaisuuden työelämäänsä varten tätä työtä tehdään, joten tämä on mielestäni paras kiitos minkä opettaja voi saada”, kommentoi Eeva Välikangas.

Opettajan motivaatio saa opiskelijatkin innostumaan

Tekniikan alan opetuksen huipuksi 2022–2023 valittiin konetekniikan lehtori Onni Pyhälahti. Pyhälahti on opettanut VAMKissa säännöllisen epäsäännöllisesti kymmenen vuoden ajan, mutta vakituisesti hän on ollut talossa reilut pari vuotta. Tässä välissä hän on opettanut sekä yläkoulussa että lukiossa.

Koulutukseltaan Pyhälahti on teollisuustalouden diplomi-insinööri, mutta opettaminen vei hänet mukanaan heti valmistumisen jälkeen. VAMKissa Pyhälahti opettaa matematiikkaa, fysiikkaa ja tarvittaessa kemiaa.

Opiskelijapalautteen mukaan Pyhälahden korkea motivaatio näkyy opetuksessa: ”Onni hyödyntää tunnin parhaalla mahdollisella tavalla ja opiskelijoilta kysytään asioita ja pyydetään kommenttia. Hän haluaa vahvistusta siitä, että käsiteltävä asia on ymmärretty. Hän saa opiskelijat innostumaan jopa matemaattisista aineista.”

Valinnastaan tekniikan alan parhaaksi opettajaksi Pyhälahti on kiitollinen. ”Tiedän, että olen saanut paljon hyvää palautetta opiskelijoilta. On tämä silti hämmentävää ja pistää nöyräksi”, Pyhälahti sanoo.

Pyhälahden mukaan parasta opetustyössä on hetkessä eläminen ja ihmisten tapaaminen. ”Onhan se myös palkitsevaa huomata opiskeluinnon syttyminen ja oivalluksen hetket”, Pyhälahti pohtii.

Aidot kohtaamiset luovat positiivisen ilmapiirin opetustilanteisiin

Sote-alan vuoden opettajaksi 2022–2023 valittiin sosiaali- ja terveysalan lehtori Tiina Järvelä, joka on opettanut Vaasan ammattikorkeakoulussa kolme vuotta. Aiemmin hän on työskennellyt varhaiskasvatus- ja sosiaalialalla.

VAMKin sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijoille Järvelä opettaa kasvatustiedettä ja varhaiskasvatusta, varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, vammaistyön syventäviä opintoja, tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohtia, tutkimusmenetelmiä, sosiaalialan lainsäädäntöä sekä korjaavaa lastensuojelutyötä. Lisäksi hän ohjaa sosionomien harjoitteluita ja opinnäytetöitä.

Järvelän ammattitaitoa ja laajaa kokemusta arvostettiin opiskelijapalautteessa. Lisäksi häntä kiitettiin huumorin viljelystä sopivissa määrin. Palautteen mukaan Järvelä kohtaa jokaisen opiskelijan lämpimästi ilman kiirettä. ”Hän on aidosti kiinnostunut opiskelijoiden ajatuksista, mielipiteistä ja näkemyksistä liittyen ajankohtaisiin ilmiöihin”, palautteessa kommentoitiin.

Järvelä arvostaa opiskelijoiden kunnianosoitusta suuresti. ”Olin yllättynyt ja positiivinen flow-tila valtasi mieleni”, sanoittaa Järvelä tuntojaan kuultuaan uutisen.

Parasta opetustyössä on Järvelän mukaan yhdessä tekeminen ja oppiminen, se antaa sopivasti kipinää. ”Opetustyö on monimuotoista, ja se heijastelee yhteiskunnassa vallitsevia arvoja ja asenteita. Koen työni merkitykselliseksi ja saan käyttää siinä omia vahvuuksiani”, Järvelä kertoo.

Helposti lähestyttävä mentori valmentaa työelämään

Liiketalouden alan lukuvuoden parhaaksi opettajaksi valittiin liiketalouden päätoiminen tuntiopettaja Eeva Välikangas. Välikangas on aivan tuore VAMKilainen ja hän on opettanut VAMKissa vastuullista liiketoimintaa, digimarkkinointia, markkinoinnin perusteita, myyntiä ja palvelumuotoilua kevätlukukauden 2023 ajan. Koulutukseltaan Välikangas on kauppatieteiden maisteri pääaineena henkilöstöjohtaminen, sekä taiteen maisteri.

Opiskelijoiden vastauksissa Välikangasta kuvailtiin helposti lähestyttäväksi ja hänen opetusta kiiteltiin selkeäksi ja käytännönläheiseksi. Palautteen mukaan Välikankaassa yhdistyy innostava opetustyyli, erityinen asiantuntemus, sekä toimivat ja luovat opetusmenetelmät.

”Tämä on ensimmäinen päätoiminen opetusalan työni, joten kyllä tämä tunnustus on myös tosi kiva tsemppaus tällaiselle alanvaihtajalle”, Välikangas iloitsee. Aikaisemmin hän on työskennellyt perheyrityksen kehitysjohtajana, muotoilualan yrittäjänä ja myynnin parissa. ”Pohdin pitkään alanvaihdosta, ja hain vauhtia uudelle uralle kasvatustieteiden opinnoista ja kouluttautumalla vapaa-aikanani”, kertoo Välikangas.

Opiskelijat perustelivat Välikankaan valintaa muun muassa kuvailemalla Välikangasta helposti lähestyttäväksi. ”Eeva opettajan opetus on selkeää ja käytännönläheistä. Puhutaan paljon esimerkkien kautta oikeista työelämän tilanteista ja siitä miten opiskeltavat teemat niihin liittyvät. Eevassa yhdistyy kaikki – innostava opetustyyli, erityinen asiantuntemus, sekä toimivat ja luovat opetusmenetelmät”, vastauksissa perusteltiin.

”On mukavaa saada palautetta ja kuulla, mistä asioista opiskelijat omassa opetustyylissä pitävät. Se innostaa myös oman opettajuuden jatkuvaan kehittämiseen”, Välikangas kiittelee.

Välikankaan mielestä parasta opetustyössä on se, kun saa tehdä omia arvojaan vastaavaa työtä. ”Opiskelijoiden osaamisen ja tulevaisuustaitojen edistäminen on minulle tärkeää. Koen myös merkityksellisenä sen, että yrityksillä ja elinkeinoelämällä on osaavia ja vastuullisesti toimivia työntekijöitä, jotka ovat mukana rakentamassa tulevaisuuden työelämää. Huomaan että kun työ on linjassa henkilökohtaisten arvojen kanssa, myös oma motivaatio ja työn tekemisen innostus on kohdallaan”, Välikangas summaa.

Monipuoliset opetustavat yhdistävät opetuksen huippuja

Kaikkia opetuksen huippuja yhdistää intohimoinen ote opetustyöhön, ja he kaikki yhdistelevät opetuksessaan erilaisia opetustapoja sekä hyödyntävät digityökaluja. ”Näillä on mielestäni tärkeä rooli niin oppimisessa kuin opiskelijoiden osallistamisessa live- ja etäopetuksessa. Nautin siitä, kun saan tehdä selkeitä ja visuaalisesti miellyttäviä digioppimisympäristöjä ja esitysmateriaaleja”, liiketalouden Eeva Välikangas perustelee.

Tekniikan Onni Pyhälahti on samoilla linjoilla ja hänen tunneille voikin osallistua sekä paikan päällä että etänä Zoomin kautta. ”Lisäksi pyrin tallentamaan jokaisen oppitunnin, jotta aiheisiin voi palata vielä tunnin jälkeenkin”, Pyhälahti selittää ja jatkaa: ”Käytännössä tämä tapahtuu siten, että pyöräytän piirtonäytön kuvan Zoomin kautta sekä luokkaan että etäopiskelijoille.”

Tiina Järvelä käyttää sote-alan opetuksessa muun muassa vuorovaikutteisia luentoja, toiminnallisia oppimistehtäviä, case- tyyppisiä tehtäviä, paneelikeskusteluita, alustuksia, tenttejä sekä työelämän kanssa yhdessä toteutettavia projekteja. ”Ryhmät ja opiskelijat ovat keskenään hyvin erilaisia. Pyrin järjestämään opetukseni siten, että opiskelijoiden kokemukset otetaan huomioon. Opetusmetodini vaihtelevat opiskelijoiden itseohjautuvuuden, ymmärryksen ja kriittisen ajattelun mukaan”, kertoo Järvelä.

Välikangas kokee tärkeäksi antaa opiskelijoille riittävästi autonomiaa oman osaamisensa esille tuomiseen. Siksi hän tarjoaa liiketalouden opiskelijoille muutamia erilaisia vaihtoehtoja oman osaamisensa näyttämiseen. ”Ajattelen, että joustavilla ja luovilla, ongelmanratkaisuun keskittyvillä tehtävänannoilla opiskelijatkin motivoituvat työskentelyyn paremmin ja saavat rakentaa osaamisportfoliotaan oman kiinnostuksensa ja vahvuuksiensa mukaiseen suuntaan”, Välikangas sanoo ja jatkaa yritysyhteistyön tärkeydestä. ”Myös käytännönläheisyys ja yhteys yrityselämään täytyy mielestäni koko ajan pitää opetuksessa mukana – esimerkiksi case-yritysten, ajankohtaisten uutisten, yritysvierailuiden kuin työelämässä oppimisen muodossa”, Välikangas toteaa.

Kesän Pyhälahti ja Järvelä lataavat akkuja palatakseen jälleen syksyllä opetustyöhön innokkaina ja rentoutuneina. Kesäsuunnitelmissa opetuksen huipuilla on liikuntaa, lepoa ja laiskottelua sopivassa suhteessa. Perheen kanssa puuhaamisen jälkeen jaksaa taas syksyllä palata akut ladanneena opetustyöhön. Välikankaan syksy näyttää hieman erilaiselta, sillä hän jää kesällä äitiyslomalle ja syksyllä hän keskittyy vauvan hoitoon sekä opintojen loppuunsaattamiseen. Tähtäimessä Välikankaalla on valmistua vuoden loppuun mennessä ammatilliseksi opettajaksi.

Tunnisteet

lukuvuosiopettajaopettajan työvamok