Merkittävä rahoitus MUOVAlle kestävien teollisuusjärjestelmien muotoiluun

Merkittävä rahoitus MUOVAlle kestävien teollisuusjärjestelmien muotoiluun

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVAlle myönnettiin 424 000 euron rahoitus DesignPSS – Designing sustainable product-service systems profilointihankkeeseen. 

Teollisuuden kestävän, digitaalisen ja systeemisen muutoksen tarve on akuutti niin ilmastonmuutoksesta kuin energia-, materiaali- ja komponenttipulasta johtuen. Tuotantoyritykset ovatkin motivoituneita kehittämään palvelujaan tuotteidensa rinnalla vastatakseen liiketoimintaympäristön muutoksiin. MUOVAn DesignPSS-projekti keskittyy kestävän tuotepalvelujärjestelmän muotoiluun, joka yhdistää niin muotoilun kuin liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen kestävän ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä.  

Projektin tavoitteena on parantaa tuotepalvelujärjestelmien muotoilun avulla poikkitieteellisen tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan tutkimusvalmiuksia, laatua ja vaikuttavuutta digitaalisen palvelullistamisen ja alan kestävän kehityksen edistämiseksi. Hankkeessa kehitetään tutkimuskäytäntöjä yhteistyöhön ja uuden tiedon levittämiseen, demonstraatioihin ja alan osaamiseen.  

Muotoilun avulla käyttäjälähtöisiä innovaatioita

Tuotepalvelujärjestelmien muotoilu keskittyy luomaan muotoilukäytäntöjä, prosesseja ja menetelmiä, jotka edistävät asiakaslähtöisyyttä, luovuutta ja tehokkuutta. Siinä korostetaan visualisoinnin, yhteiskehittämisen ja nopean prototypionnin roolia innovaatiotoiminnan edistäjänä/mahdollistajana. Muotoilun lähestymistapojen kautta projektissa edistetään kestävään kehitykseen, digitalisaatioon, palvelullistamiseen, XR- ja tietokantajärjestelmiin liittyvää innovaatiokykyä. 

”Muotoilu tuo järjestelmien kehittämiseen käyttäjälähtöisen innovaatioprosessin. Rahoituksen avulla voimme vahvistaa alueen osaamista kestävän teollisuuden kehittämisessä”, iloitsee kehittämispäällikkö Miia Lammi MUOVAsta.  

”Olemme todella iloisia tästä mittavasta rahoituksesta, jonka avulla MUOVAlla on mahdollisuus syventää omaa strategista erityisosaamistaan ja samalla olla mukana rakentamassa kestävää yhteiskuntaa yhdessä yritysten kanssa”, kertoo MUOVAn johtaja Annika Hissa 

Hankkeen tuloksena syntyy uutta tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamista ja käytäntöjä sekä tuotepalvelujärjestelmien muotoilutyökalupakki, joka sisältää muotoilumenetelmiä kestävän kehityksen digitaaliseen palvelullistamiseen. Hankkeen tunnistetut yhteistyön ekosysteemit ovat kuljetus-, rakennus- ja metalliteollisuus, joilla kaikilla on keskeinen rooli vähentää ympäristövaikutuksia. 

Hankkeen suora vaikutus on innovaatio digitaaliseen ja vähähiiliseen teollisuuteen. Se luo myös pitkän aikavälin valmiuksia kansainväliseen ja kansalliseen tutkimusyhteistyöhön. 

Tunnisteet

tuotepalvelujärjestelmätinnovaatiokestävä kehitysmuotoilumuovatki