Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA on mukana Horisontti Eurooppa – ohjelman APPROACH-hankkeessa

Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA on mukana Horisontti Eurooppa – ohjelman APPROACH-hankkeessa

APPROACH-hankkeen tavoitteena on tukea tutkimus- ja innovointikykyjen koulutusta ja liikkuvuutta eri sektoreilla sekä kehittää tähän liittyviä parhaita käytäntöjä. Tavoitteena on erityisesti parantaa aurinkoenergia-alan tutkimushenkilöstön työllistyvyyttä ja tutkijaurakehitystä etenkin niissä Euroopan maissa, joissa tutkimus- ja innovointiosaaminen ovat keskimääräistä heikompaa. Kehittämiskohteita ovat muun muassa pehmeät työelämätaidot, sisäinen yrittäjyys, innovointi sekä tutkimustulosten hyödynnettävyys.

Vaasan ammattikorkeakoulun muotoiluyksikkö Muotoilukeskus MUOVA on mukana Euroopan Unionin Horisontti-ohjelman rahoittamassa APPROACH-hankkeessa (Advanced Photonic Processes for Novel Solar Energy Harvesting Technologies). Kesäkuussa 2023 alkava hanke tukee tutkimus- ja innovaatiokykyjen koulutusta ja liikkuvuutta eri alojen välillä etenkin Euroopan heikomman tutkimus- ja innovaatiokapasiteetin maissa, joita ovat esimerkiksi Ukraina, Kreikka ja Tšekki.

APPROACH on ensimmäinen Horisontti-ohjelman rahoittama hanke, jossa VAMK on mukana. Muotoilukeskus MUOVAn johtaja Annika Hissa pitää tätä hienona mahdollisuutena ja pitkäjänteisen työn tuloksena.

”Olemme toimineet EU-rahoitteisissa hankkeissa pitkään joko partnerina tai koordinaattorina. Asiantuntemuksemme ja luotettavuutemme hankepartnerina johti siihen, että meidät pyydettiin mukaan tähän Horisontti-hankkeeseen”, Hissa kertoo.

MUOVA tarjoaa innovointiosaamistaan

MUOVAn osuus APPROACH-hankkeessa on aurinkoenergia-alan tutkimushenkilöstön työllistyvyyden, tutkijaurakehityksen ja innovointitaitojen parantaminen erityisesti niissä Euroopan maissa, joissa tutkimus- ja innovaatiokapasiteetti on alhaisempi kuin muualla EU:ssa.

”Yliopisto-opetus on teorialähtöisempää Euroopan maissa, joissa tutkimus- ja innovaatiokapasiteetti on keskiarvoa heikompi. Valmistuvien maistereiden ja tohtoreiden työelämävalmiudet eivät ole parhaat mahdolliset, mikä saattaa johtaa työttömyyteen. Samalla maan innovaatiokapasiteetti madaltuu ja tutkimustiedon hyödyntäminen yrityksissä vaikeutuu. APPROACH pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen”, MUOVAn kansainvälisten hankkeiden projektipäällikkö Tanja Oraviita täsmentää.

MUOVA tarjoaa hankkeelle innovointiosaamistaan yritysmaailman näkökulmasta sekä tietämystään työelämässä tarvittavista pehmeistä taidoista.

”MUOVAlla on ainutlaatuinen ja vankka osaaminen innovoinnista, yrityslähtöisyydestä ja soveltavasta tutkimuksesta, mutta myös työelämässä tarvittavista pehmeistä taidoista. Euroopassa tämä osaaminen on tärkeää kehitettäessä tutkijoiden yrityslähtöisyyttä sekä yritysten ymmärrystä siitä, mitä lisäarvoa ja etua tutkijat voivat tuoda heille”, Oraviita pohtii.

Parempaa liikkuvuutta tutkimuksessa ja innovoinnissa

Fostering balanced brain circulation – ERA Talents (CSA) on Horisontti Euroopan alaohjelma, jolla on useita eri osa-alueita. ERA Talents -ohjelman tavoitteena on tutkimus- ja innovaatio-osaajien liikkuvuuden parantaminen eri sektoreiden ja maiden välillä. APPROACH on yksi askel kohti tätä tavoitetta:

”APPROACH-hankkeen aikana Euroopan heikomman tutkimus- ja innovaatiokapasiteetin maiden tutkijat viettävät ajanjaksoja korkeamman innovaatiokapasiteetin maissa, kuten Suomessa. Tämä tarjoaa heille mahdollisuuden tutustua toisen maan toimintatapoihin ja yrityslähtöisyyteen sekä työskennellä tehtävissä, joissa he voivat soveltaa uusia toimintatapoja”, Oraviita kertoo.

ERA Talent -ohjelma pyrkii vahvistamaan innovaatioekosysteemiä sekä yhteistyötä akateemisen ja yritysmaailman välillä.

”Tulevaisuudessa tämän yhteistyön merkitys tulee entisestään kasvamaan yritysten kohdatessa yhä monimutkaisempia haasteita”, Hissa korostaa.

 

Lisätietoja antaa

Tanja Oraviita

Projektipäällikkö, kansainväliset projektit

Muotoilukeskus MUOVA | Design Centre MUOVA

Wolffintie 36 F 11 | 65200 VAASA | Finland

puh. +358 40 1632940|tanja.oraviita@muova.fi | www.muova.fi

Tunnisteet

EU rahoitusmuotoilukeskus muova